Знаете ли дали д-р Танев извършва 3D изследване?Разполага ли с доплер?Къде може да има?