Помагайте с координати на някой хомеопад в Пловдив че сме отровени от АБ.Понеже сам от провинцията най близо ми е Пловдив.