«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

ѕроблемно забремен€ване
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 25 отговора

ѕазарджик

ћнени€: 610
Ќе знам дали темата е точно за тук ...
ќт дълго време ме тревожи и не знам къде да попитам.
ѕодсетих се отново то пуснатата тема за починалата бременна жена. ћир на праха и  baby_neutral . ћиналата годена имаше подобин случай и внаши€ град, но не искам да изпадам в подробности. „ела съм и за други подобни случаи.
—тава въпрос за образуването на тромбози и повишеното съсирване на кръвта, особено при бременни. “ова води до отхвърл€не на плода, инфаркти или инсулти. ѕредава се генетично. –иск има, особено ако в семейството има подобни случаи.
“а въпросът ми е къде могат да се направ€т такива изследвани€?
√оворила съм с една позната, акушерка от болница в наши€ град, ко€то ми каза, че там не се прав€т подобни анализи на кръвосъсирването. ћоже би в по-големите градове ...
»звин€вайте, ако ви натоварвам допълнително с темата.
÷итирай

—офи€/¬арна

ћнени€: 1 823
“ова не се ли определ€ със сери€ кръвни изследвани€ преди вс€ка хирургическа интервенци€?
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 610
јз съм чела, че при повишен риск /подобни случаи в семейството/, тр€бва да се прави и при бременни.
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 1 029
—тава въпрос за образуването на тромбози и повишеното съсирване на кръвта, особено при бременни. “ова води до отхвърл€не на плода, инфаркти или инсулти...
јйде стига де...в€рно ли е това за инфарктите и инсултите??? #Crazy
јз като имам три генетични, свързани с тромбите...
ўе говор€ с лекарите по въпроса.

»наче за мен в ѕлевен е най-добри€т вари€нт, защото те са доста информирани и провеждат н€какви подготовки като в цивилизованите държави.√овор€ за екипа- онова и  овачева-ѕлевен и “одорова-ћƒ —офи€.
»наче може в —офи€ и ѕловдив.
јз вече не съм доволна от  ременски и екипът им, говор€ за ћƒ-—офи€, защото те просто ми казаха да правим опити, докато стане.
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 610
По принцип се пият някакви противосъсирващи препарати - аспирин, хепарин ...
Нещо повече по темата:  http://www.bg-mamma.com/site/content/view/756/37
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 1 029
ћиличка, благодар€ ти, но аз знам всичко, което съществува като информаци€ тук.јко искаш повече инфо или кординати на лекарите, пиши.
”спех!
÷итирай

—офи€/¬арна

ћнени€: 1 823
„естито ми - току що разбрах, че попадам в та€ рискова група - преди повече от 25 години лел€ ми едвам е износила братовчедите ми, поглъщайки завидни количества хепарин.
»мам си още нещо, за което да си се притесн€вам...
÷итирай

¬арна

ћнени€: 1 595
“р€бва да се направ€т генетични и имунологични изследвани€.
ўе си позвол€ да пейстна част от една стати€ на "«ачатие":
–иск от повтар€ема загуба на бременност поради тромбоза на плацентарни капил€ри

∆ени с висок риск от повтар€ема загуба на бременността поради тромбоза на плацентарните капил€ри
“ромбофили€та е състо€ние, което се съчетава с повишен риск от загуба на плода поради тромбоза на плацентарните капил€ри.
¬ нормалната акушерска популаци€, честотата на антифосфолипидни антитела е 2%, а честотата на рекурентната загуба на плода при жени с антифосфолипидни антитела без специфична терапи€ е 90%.

«а да се намали честотата на неуспешните бременности, дължащи се на тромбоза на плацентарните капил€ри е необходимо идентифициране на механизмите, причин€ващи ранна загуба на плода при жени с вродена или придобита тромбофили€.

“ерапевтичната стратеги€ при жени с тромбофили€ е насочена към превенци€ и лечение на прокоагулационните нарушени€ и свързаните с т€х усложнени€, с цел подобр€ване на перинатални€ изход.

ѕриложението на ниско Ц молекул€рни хепарини през бременността е нова, съвременна терапевтична стратеги€, ко€то има клинични и практически предимства пред терапи€та с не фракциониран хепарин, по отношение на профила на ефикастност и безопастност при майката и при плода.

ѕрофилактичното приложение на ниско - молекул€рен хепарин в периода преди бременността при жените с тромобфили€ и повишен риск от тромбоза на плацентарните капил€ри, може да подобри перинаталната прогноза.


¬ъведение:

ѕостижени€та на имунологи€та и имуногенетиката позволиха да бъдат разкрити много от механизмите отключващи и поддържащи промените в съсирваемостта на кръвта през периода на бременност. »нтересите на изследователите през последните 20 години, се насочиха към жените, които имат повишен риск от загуба на бременността поради тромбоза на плацентарните капил€ри. ƒоказа се, че вродената или придобита тромбофили€ е каузален фактор за възникване на артериални или венозни тромбози по време на бременност. «агуба на плода може да настъпи през всеки месец на бременността, поради прекъсване на циркулаци€та на кръвта между майката и плода, по механизми, които са все още не добре проучени. ѕовтар€еми аборти, хипертони€ на бременността, прееклампси€, увреждани€ в съдовете на плацентата, плацентарна абрупци€ и изоставане във вътрематочното развитие на плода са най Ц честите състо€ни€, които се съчетават с тромбоза на плацентарните капил€ри. Ѕез лечение, жените с тромбоза на плацентарните съдове имат много малък шанс да донос€т бременността до успешен край.
»дентифицирането на механизмите причин€ващи загуба на плода поради тромбоза на плацентарните капил€ри, позвол€ва изграждане на специфична антитромботична терапевтична стратеги€, с цел увеличаване на шанса за износване на нормална бременност.

ѕричини:

ѕовтор€емата загуба на плода е забол€ване, причин€ващо три или повече загуби на бременността.“€ се среща при 1% Ц 2 % от всички жени в репродуктивна възраст. ѕредразполагащи фактори за възникване на повтар€щи се загуби на плода са генетични причини, аномалии в кухината на матката, инфекции, хормонална дисфункци€ при автоимунни ендокринни забол€вани€ и автоимунни нарушени€ на съединителната тъкан.
ѕроучвани€та през последните години доказаха съществуването на взаимовръзка между автоимунните забол€вани€ и тромбофили€та. “ромбофили€та се дефинира като тенденци€ към повишена съсирваемост във венозните или артериални съдове. “€ може да бъде вродени или придобита.

¬родената тромбофили€ се причин€ва от генетични фактори и е фамилна. ƒължи се най често на дефицит на естествените противосъсирващи фактори - антитромбин ≤≤≤, протеин — или S, или на генетични дефекти, отключващи свръх продукци€ на факторите на кръвосъсирване. ќсобено интересни за клиничната практика са откритите наскоро мутации в гените, кодиращи н€кои от факторите участващи в процеса на кръвосъсирване: ‘актор V Leiden (1994), фактор ≤≤ - протромбинов ген G20210 ј (1996) и мутаци€ в гена на ензима метилен тетра хидрофолат редуктаза ћ“ЌFR, регулиращ синтезата на хомоцистеина. ¬сички те причин€ват дефекти в кръвосъсирването с тенденци€ към повишена съсирваемост и склонност към тромбообразуване.

ѕон€кога тромбофили€та е про€ва на съчетание на вродени отклонени€ на н€колко фактора, от които най Ц чести са комбинациите между фактор V Leiden и фактор ≤≤, или на фактор V Leiden и дефицит на естествените противосъсирващи фактори, от които най - гол€мо значение има дефицитът на антитромбин. ∆ените с комбинирани дефекти имат повишен риск от тромбообразуване, който нараства многократно през бременността. Ќе всички бременни жени с тромбофили€ обаче, развиват тромбози през бременността. “ова зависи както от типа на тромбофили€та, така и от наличието на други допълнителни и неидентифицирани, генетични или други рискови фактори на околната среда.

—ъществуват проучвани€, които доказват взаимовръзката между вродената тромбофили€ и абортите в по - ранен срок на бременността. ¬ проучване на Greer и сътрудници през 1999г. при жени с вродена тромбофили€ се доказва, че абортите през първите три месеца от бременността са резултат на смутена имплантаци€ на ембриона, докато абортите през последващите месеци са резултат от тромбозни епизоди в плацентата. ѕридобитата тромбофили€ се дължи на формирани антитела, насочени към повърхностно Ц клетъчните или вътреклетъчните структури на клетките на различни органи и тъкани. “е са причина за възникване на имунологичен конфликт в структурата на различни тъкани, включително и в тъканите на развиващи€ се ембрион. ќт всички известни до момента антитела, с найЦгол€мо клинично значение са антифосфолипидните антитела и н€кои органно -специфични антитела. јнтителата, които се формират при автоимунни ендокринни забол€вани€ също могат да причин€т имунологичен конфликт в ембрионалните структури. ќт всички тези антитела с найЦгол€мо значение за клиничната практика са антителата “ј“ и ћј“, които са насочени към клетъчните структури на щитовидната жлеза. “ј“ (абревиатура от јнти “иреоидни јнтитела), са насочени към повърхностно клетъчните - мембранни структури и ћј“ (абревиатура от јнти ћикрозомални јнтитела) са насочени към микрозомните субстанции на клетките на щитовидната жлеза. “ј“ и ћј“, се срещат найЦчесто при забол€вани€ на щитовидната жлеза: тиреоидит на ’ашимото, Ѕазедова болест и в по Ц редки случаи в съчетание с други автоимунни забол€вани€, от които най- често при: захарен диабет, болест на јдисон и др.. »звестно е, че автоимунните забол€вани€ на щитовидната жлеза са найЦчесто срещаните болести при жените в репродуктивна възраст и се про€в€ват между 20 и 40 годишна възраст от живота им. —ъщо така, “ј“ и ћј“ могат да формират по вторичен или кръстосан механизъм антифосфолипидни антитела, с което рискът от възникване на имунен конфликт по време на бременност нараства.

ЌайЦчестата клинична про€ва на придобитата тромбофили€ е антифосфолипидни€т синдром - автоимунно нарушение, протичащо с формиране на автоантитела насочени към фосфолипидните съставки на клетъчната стена в т. ч. и в клетките на хорионните въси и плацентата.

јнтифосфолипидни€т синдром включва класическата триада: склонност към тромбози, повтор€ема загуба на плода и автоимунна тромбоцитопени€ (намален брой на тромбоцитите Ц клетките, участващи в процеса на кръвосъсирване). “ой може да бъде про€ва на самосто€телно имунологично нарушение или на вторично нарушение, в съчетание с други автоимунни забол€вани€ Ц тироидит на ’ашимото, болест на Ѕазедов, захарен диабет, лупус еритематодес и др.

ѕридобитата тромбофили€ е причина за загуба на плода в над 10% от случаите. Ќаличието на антифосфолипидни антитела (APLA) се съчетава с повишен риск от загуба на плода поради инфаркти в плацентата и тромбози в микросъдовете на хориона.(фиг. 1 и фиг. 2) „естотата на загубата на плода при наличие на APLA е между 5% и 50% в зависимост от характеристиката на наблюдаваната група жени. ¬ нормалната акушерска популаци€ честотата на повтор€емата загуба на плода е 2%. Ѕез лечение честота на ембрионални или фетални загуби е 90 %.

јнтифосфолипидните антитела са гол€ма група от имуноглобулини от типа G и M, които директно са насочени към отрицателно заредените повърхностно Ц клетъчни фосфолипидни структури. ќт т€х найЦдобре проучени са лупусни€ антикоагулант и кардиолипина, открити найЦнапред при забол€ването лупус еритематодес, от където произлиза и името им. ѕри жените с повтар€ща се загуба на бременността съществува изразено съчетание между тези две антитела, с което рискът от възникване на тромбози по време на бременност нараства.

“очните механизми за загубата на плода при жени с антифосфолипиден синдром са неизвестни. јнтифосфолипидните антитела могат да причин€т загуба на плода, поради промени в съсирваемостта на кръвта с последващо формиране на микротромби в плацентарните капил€ри или чрез директни имунологични нарушени€ в тъканите на ембриона.“е могат да бъдат причина за прекъсване на кръвотока между майката и плода, което да се последва от загуба на бременността.( фиг. 3)

Ќа базата на тези знани€ е изградено съвременно терапевтично поведение при жените, с повишен риск от загуба на бременността поради тромбоза в плацентарните съдове.
ƒиагностично поведение при жени с повтор€ема загуба на плода:

—поред приетото в клиничната практика поведение, предложено от јмериканската колеги€ на пулмолозите, на скриниг за тромбофили€ подлежат всички жени с анамнеза за две или повече неуспешни бременностти. ѕри жени с повече от три аборта в ранен срок на бременността се извършва изследване на APLA, а при жени с повече от три ранни аборта и един или повече аборти в поЦкъсен срок на бременността се извършва генетично изследване за вродена тромбофили€. ѕри тежка хипертони€ на бременността, прееклампси€ и изоставане във вътрематочното развитие на плода се извършват имунологични и генетични изследвани€ за вродени или придобита тромбофили€. ѕаралелно с това се извършват хормонални изследвани€, уточн€ващи функционалната активност на щитовидната жлеза и на €йчниците както и имунологични изследвани€ за наличие на органно -специфични антитела в т. ч. “ј“ и ћј“. ѕри болните от диабет се прослед€ва метаболитната компенсаци€ на диабета и се лекуват съпътстващите го усложнени€. ѕоради това, че след вс€ка следваща неуспешна бременност, рискът от повтор€емост на загубите нараства, през последните години се възприе концепци€та за предварително планиране на бременността при жените с висок риск.
ѕредварителното планиране на бременност включва ц€лостен комплексен диагностично Ц терапевтичен подход преди и през бременността ѕланирането на бременността се извършва от опитен екип от лекари, работещи по проблема за повтор€ема загуба на бременността, но лечението се провежда от найЦопитни€т между т€х.. Ќеобходимостта от мултидисциплинарен подход при планирането на бременност се наложи, поради множествеността на изследвани€та и консултациите, които тр€бва да се осъществ€т. ≈кипът от лекари се състои от генетик, имунолог, ендокринолог и акушер Ц гинеколог, те не само планират, но и прослед€ват протичането на бременността.

“ерапевтично поведение при жени с повтор€ема загуба на бременността.

“ерапевтичните възможности при жени с повишен риск от загуба на плода вследствие на плацентарни тромбози включват:

Ћечение с ниски дози аспирин:
јспириновата профилактика е основана на схващането, че относителното понижение на простациклина причин€ва тромбози. јспиринът в малки дози увеличава съотношението простациклин /тромбоксан, с което рискът от тромбози намал€ва.јспиринът приложен в дози под 150 мг. /дневно е безопасен за майката и за плода. Ќерешен остава въпроса за безопасността му при приложение в дози по Ц големи от 150 мг. дневно, както и при приложението му в ранна бременност.

Ћечение с нефракциониран хепарин:
’епаринът, имайки анкикоагулантна активност, блокира процеса на тромбообразуване на всички нива, включително и при дефицитни състо€ни€ на естествените антикоагуланти.

“ерапи€та се осъществ€ва с подкожно приложение на хепарин в начална дневна доза от 15 000 IU през в начална бременност. “ерапи€та се започва след доказване на сърдечна дейност на плода при ултразвуково изследване. ƒневната доза на хепарина се увеличава на 20 000 IU през следващите месеци. ѕоЦнататъшното увеличение на дозата на хепарина при напредване на бременноста, е съобразено с промените в кръвните тестове. ќбичайно, измерването на а–““ е тестът, с който се мониторира лечебната доза на хепарина, но при антифосфолипидни€ синдром този тест е абнормно променен и не може да бъде използван самосто€телно.

Ћечение с ниско молекул€рен хепарин:
«а да се намали честотата на абортите и мътвораждани€та при жени с тромбофили€, се прилага профилактика с нискомолекул€рен хепарин начална бременност. Ќискомолекул€рните хепарини се използват отскоро в клиничната акушерска практика. “е имат висока ефикасност и безопасност за майката и за плода, не притежават неблагопри€тните странични ефекти на хепарина и поради удобството при приложението им, са средство на избор в периода при планиране на бременност и през бременността. ѕрилагат се подкожно в малки дози, без да е необходим лабораторен контрол на тестовете за съсирваемост. “ерапи€та с нискомолекул€рен хепарин се започва след ултразвукова регистраци€ на сърдечна дейност на плода в профилактични дози. ƒозите могат да се промен€т в зависимост от типа на тромбофили€та: при дефицит на антитромбин ≤≤≤ дозите се увеличават, докато при жени с дефицит на протеин — или S (при дефицит на естествените антикоагуланти), дозите не се промен€т. Ћечението с нискомолекул€рен хепарин се комбинира с аспирин при жени с придобита тромбофили€. ѕри тези жени е желателно терапи€та с аспирин да предхожда бременността.

ѕоведение преди забремен€ване:

ѕри планиране на бременност - лечението с аспирин и нискомолекул€рен хепарин тр€бва да започне поне 6 седмици преди настъпване на бременността и да продължи през ц€лата бременност. –езултатите от контролирани проучвани€ при жени с приложена такава терапевтична стратеги€ в периода на планиране на бременността, показват успешен изход на бременността, като процентът на живородените деца е 85%.

ѕрепоръка:

∆елателно е да се обедин€т на усили€та на всички лекари, работещи по проблема за повтор€ема загуба на бременността, за насърчаване на жените с неуспешни бременности към планиране на една бъдеща такава, защото вс€ка жена има правото да бъде майка.

јвтор: ƒ-р  ат€ “одорова —ЅјЋј√ У ћайчин домФ —офи€ 

÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 610
lilia_n_s, благодар€ за информаци€та.
—рещала ли си стати€, свързана с този проблем и инфарктите и инсултите при бременни?
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 1 029
јбе това не ми се в€рва бе, Ѕелладона #Crazy...никой досега не ми го е казал, а аз обиколих всички генетици...пък и други момичета.¬се н€кой щеше поне да ни спомене.
Ќа ден€т на репродуктивното здраве в ѕлевен ще попитам специално и ще ви пиша после.
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 8 309
»звин€вам се ако това ще прозвучи неподготвено, ама в темата за починалата бременна жена Ћали каза, че "бременността н€ма нищо общо с инсулта" Rolling Eyes
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 610
Stef, аз не твърдя това, просто това ме подсети...
÷итирай

ѕловдив

ћнени€: 8 309
ј, ама аз нищо не казвам, просто цитирах мнение, може пък да е полезно в темата Blush
÷итирай


ћнени€: 6 004
„естито ми - току що разбрах, че попадам в та€ рискова група - преди повече от 25 години лел€ ми едвам е износила братовчедите ми, поглъщайки завидни количества хепарин.
»мам си още нещо, за което да си се притесн€вам...

»ди се изследвай и евентуално после н€ма да се притесн€ваш
÷итирай

ѕазарджик

ћнени€: 610
ј, ама аз нищо не казвам, просто цитирах мнение, може пък да е полезно в темата Blush
Ќе се зас€гай  bouquet
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 25 отговора