на някои да му се е случвало варицелаката да го посети  след  известния  като краен срок 21ви ден икубационнен период след контакт?  Thinking