Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 430
И така момичета, за тези, които не са разбрали, този път и ние заставаме с името на организацията ни, както и с физиономиите си зад исканията на мамите. Само че, заедно с още 10-на НПО-та, обединихме позиции и разширихме исканията. Ще се борим! Всичко сега започва. Каузата е: децата на България!

Поствам тука отвореното писмо, което вече е изпратено до упоменатите институции:

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО ПРОФ. РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Г-Н РУМЕН ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО Г-Н СВЕТОСЛАВ СПАСОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОРИСЛАВ КИТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ

ДО Г-ЖА ШИРИН МЕСТАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДО Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

ДО Д-Р  РУМЯНА ТОДОРОВА,
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО Г-Н ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ,
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ДО Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОТВОРЕНО ПИСМО

От Инициативен комитет на настоящите и бъдещи български майки, Инициативен комитет  на родители на деца с увреждания, Фондация „Движение на българските майки”, Българска асоциация осиновени и осиновители - БАОО, Сдружение „Детство без сълзи”, Сдружение „Зачатие” и с подкрепата на Фондация „Рождество Христово”, Институт за социални дейности и практики, Ресурсен център „Ломидол”, Фондация „За Децата”.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 0899 100 331 – Калина Тошева, 0885 95 75 45 – Владислава Тончева

Уважаеми господин Първанов,
Уважаеми господин Станишев,
Уважаеми господин Вълчев,
Уважаема госпожо Масларова,
Уважаеми господин Орешарски,
Уважаеми професор Гайдарски,
Уважаеми  господин Петков,
Уважаеми господин Спасов,
Уважаеми господин Китов,
Уважаеми господин Стоилов,
Уважаеми господин Борисов,
Уважаема госпожо Местан,
Уважаеми господин Ангелов,
Уважаеми доктор Тодорова,
Уважаеми господин Христосков,
Уважаеми господин Хаджийски,
Уважаеми доктор Мирев,

Ние, неправителствените организации, поставили си като основна цел решаването на многобройните проблеми, свързани с децата на България, сме силно обезпокоени от факта, че въпреки изготвените програми и стратегии, голям напредък в тази област не се отчита. Това се вижда и от критиките отправени към страната ни в Мониторинговия доклад на ЕК от 2005 г., както и в Годишния доклад на Българския хелзинкски комитет от март 2006 г. и в годишния доклад за 2005 г. на Държавния департамент за практиките на страните в областта на човешките права.

Затова ние смятаме, че на фона на задълбочаващата се демографска криза в страната ни, на фона на все още многобройните институции за деца и на големия брой деца на улицата, на фона на престъпленията срещу деца, свързани с трафик, склонявани към проституция, принуда за работа и пр., на фона на трудния достъп до равно образование и социални придобивки на децата от етническите малцинства, както и на децата с увреждания, е необходимо взимането на решителни и неотложни мерки от страна на всички институции, за решаването на тези проблеми.

Факт е, че липсата на координация между многобройните институции, натоварени с решаването на проблемите, свързани с децата на България, пречи за постигане на бърз и видим напредък в тази област (само в Националната програма за закрила на детето за 2005 г., са посочени най-малко 10 отговорни органа, за решаване на поставените от програмата задачи!)

Във връзка с това настояваме:

1. Решаването на проблемите, свързани с децата на България да стане ПРИОРИТЕТ №1 на правителството за следващите 5 години.

2. Да се създаде единна политика за решаване на проблемите на децата и семейството и ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ, отговаряща за тях. 

По-конкретните ни искания са свързани с липсата на достатъчно ангажирана държавната политика, по отношение на насърчаване на раждаемостта и спокойното отглеждане на децата ни, решаването на проблемите на стерилните двойки в страната, проблемите при отглеждането на деца с увреждания, намаляване броя на престъпленията срещу деца.  Исканията ни са следните:

3. Регламентиране на статута на двойките, живеещи на семейни начала и разграничаването им от самотните родители.

4. Увеличаване  на обезщетението за отглеждане на дете както следва:

4.1. В общия случай:

- за първата година на майчинството - 80 % от брутния осигурителен доход на двамата родители  за шестте месеца, предхождащи раждането, разделен на 2, но минимум 250 лева;

- за втората година - 60 % от брутния осигурителен доход на двамата родители за шестте месеца, предхождащи раждането, разделен на 2, но минимум 180 лева;

4.2. За самотни родители (при изработване на ясни критерии за разграничаването им от живеещите на семейни начала двойки):

- за първата година 100 % от дохода за шестте месеца, предхождащи раждането, но минимум 300 лв.

- за втората година 80 % от дохода за шестте месеца, предхождащи раждането, но минимум 250 лв.

4.3. Промяна в сумите, изплащани  на родителите на повече от едно живородено дете от една бременност (близнаци, тризнаци и т.н.), на тези, изплащани на родителите на последователно родени деца със застъпващо се майчинство, както и на сумите, изплащани за всяко едно от децата в многодетните семейства.

4.4. При раждане на  повече от едно живородено дете от една бременност (близнаци, тризнаци и т.н.), обезщетението за отглеждане на дете, предвидено по-горе, да бъде умножено по броя на едновременно родените деца;

4.5. При раждане на следващо дете преди изтичането на срока на предходното майчинство, обезщетението за отглеждане на второто дете да се изчислява на база средната работна заплата за страната за предходната година.

4.6. За студентите редовно обучение – изплащане на допълнителна стипендия за отглеждане на дете, в размер на 50 лева, всеки месец.

Всички гореизброени промени в тази точка да касаят само и единствено случаите когато единият от двамата родители е осигурен, без подточка 4.6., касаеща студентите.

5. Увеличаване на детските надбавки -  по 50 лева за всички деца, независимо от доходите на родителите.

Промените в тази точка да касаят само и единствено случаите когато:

 - нито едно от децата  и на двамата родители не е настанено в институция на пълна държавна издръжка;

 - всички деца в училищна възраст и на двамата родители  посещават училище редовно, като за децата с увреждания се отчита коригиращата възраст на развитие.

6. Разширяване и пълно прилагане на семейното подоходно облагане.

7. Ратифициране на Конвенцията за надомната работа, а впоследствие и разработване на проектозакон за надомния труд, който да бъде приет от Народното събрание, както и на програми за стимулиране на надомната работа.

8. Увеличаване броя на детските градини и ясли.

9. Увеличаване броя на детските площадки, градини и паркове и предотвратяване на превръщането на малкото останали такива в паркинги, бензиностанции и т.н.

10. Признаването на стерилитета като здравен проблем и формирането на националноотговорна стратегия за преодоляване на демографския срив.

11. Изготвяне на представително статистическо проучване за реалния брой на двойките със стерилитет, разпределени по възрастови групи, по райони и по диагнози.

12. Спешно приемане на държавна стратегия за борба със стерилитета, в рамките на която:

12.1.Да се разработи медицински стандарт по репродуктивна медицина.

12.2. Да се разработи стратегия за профилактика на заболяванията и социалното поведение, водещи до репродуктивни проблеми.

12.3. Да се обсъди специалността андрология като тясна специализация на лекарите - уролози и да се въведе понятието „мъжки стерилитет” като елемент от диагностиката и лечението на безплодието като дейност, за която ЗОК заплаща.

12.4. Да бъдат включени по-голям брой изследвания и прегледи за диагностика и лечение на стерилитета по клинична пътека на НЗОК.

12.5. Да се открият кабинети по стерилитет в областните градове с възможност за работа на специалисти с различни специалности.

13. Оптимизиране на Програмата  Инвитро, за лечение на безплодието при жената:

13.1. Разширяване на обхвата на участниците като бройки – минимум 2000 на година;

13.2. Отпадане на забраната за повторно участие и осигуряване на 3 опита на семейство;

13.3. Включване на по-евтини медикаменти, за да се подобри финансирането;

13.4.  Контрол върху използваните лекарства

13.5. Отчетност по преминали цикли и успеваемост.

14. Да се включат часове по репродуктивно здраве в учебните програми на средното училище с цел профилактика на полово предаваните болести и абортите по желание.

15. Да се въведе професия Родител на дете с увреждане и всичко което произлиза от тази формулировка - партида на професия Родител на дете с увреждане в НОИ, социални и здравни осигуровки , като това да е право само на Родителя, независимо от степента на "неспособност за социална адаптация" на детето, определена от ТЕЛК.

16. Родителят с професия Родител на дете с увреждане да има право да получава майчинство според Законите на  Република България, независимо дали става въпрос за детето с увреждане (ако е във възраст до две години), или за следващо дете.

17. Да се отпуска допълнителна държавна субсидия за детски градини, които отговарят на определени условия (специалисти, оборудване), за да се стимулира приемът на деца с увреждания и да се гарантира качественото им обучение.

18. Драстично увеличаване на размера на наказанията по глава втора от Особената част на НК, когато пострадали са деца.

19. Да се направят промени в условията за придобиване право на пенсия в КЗСО за многодетните майки, които са положили качествена грижа за всичките си деца, в семейна среда.

Настояваме  сумите за обезщетенията, помощите и детските надбавки да бъдат ежегодно индексирани съобразно инфлацията, подобно на доходите на държавните служители и пенсионерите.

Очакваме отговор в предвидения от закона едномесечен срок и сме отворени за всякакъв вид дебати и предложения по гореизложените искания.

Информираме Ви, че на 1 юли от 10.00 до 12.00 часа ще бъде проведено протестно шествие в подкрепа на исканията ни, което ще започне от Президентството, ще продължи по булевард `Цар Освободител` и ще завърши пред Народното събрание. В същия ден ще бъдат проведени и протести и протестни шествия в подкрепа на същите искания в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Пазарджик.

Господин президент, господин министър-председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа,
вярваме, че вашата основна мисия е добруването и спокойното бъдеще на хората в страната ни. Децата на България са утрешните й граждани. Нека животът им бъде достоен!

С уважение: Инициативен комитет на настоящите и бъдещи български майки, Инициативен комитет  на родители на деца с увреждания, Фондация „Движение на българските майки”, Българска асоциация осиновени и осиновители - БАОО, Сдружение „Детство без сълзи” и Сдружение „Зачатие”Гр. София
27.06.2006г.


Който може, нека се присъедини!

Очакваме и вашите коментари Hug

# 1
 • Варна
 • Мнения: 1 425
Момичета не мога да се въздържа и да не ви напиша, че сте го написали много добре. Колкото сме повече по-силни ще сме. БРАВО!!!! Радвам се че го има форума, за да знам, че има такива МАЙКИ като вас!!!!

# 2
 • sofia
 • Мнения: 7 477
Всичко в писмото е изчистено и съгласувано с няколко институции,а Гери и Мариета основно подготвяха нашата позиция.

Можа и да има несъгласни ,но за сега смена мнение,че така по този начин,така направено това писмо има шансове.
Но битката започва след това.
Трябва да отсояваме това което искаме,в случая най-вече децата в институции!!!!!!!!

Ще се видим в събота!
Гери,Мариетче-БЛАГОДАРЯ от името на всички ни!

# 3
 • София
 • Мнения: 6 737
Никъде не прочетох за децата сираци, осиновяването и приемните семейства???
Ще присъствам на протеста.  Peace
Инак всичко написано много ми харесва - добре е представено и формулирано  Hug
БРАВО!

# 4
 • sofia
 • Мнения: 7 477
Никъде не прочетох за децата сираци, осиновяването и приемните семейства???
Ще присъствам на протеста.  Peace
Инак всичко написано много ми харесва - добре е представено и формулирано  Hug
БРАВО!

заложено е в точки 1 и 2 ,но подробно ще се пише допълнително заедно от нас и БАОО.

Верижна реакция Иве .......нещата са зависими едно то друго Wink

# 5
 • София
 • Мнения: 4 813
не е заяждане... просто не можах да не забележа няколко недоизкусурени нещица... надявам се, че в хартиения вариант са "пипнати"...

и наистина, твърде малко се споменават децата в домовете на фона на други проблеми, на които са посветени по няколко отделни точки. а има домове, заплашени от затваряне...

# 6
 • sofia
 • Мнения: 7 477
не е заяждане... просто не можах да не забележа няколко недоизкусурени нещица... надявам се, че в хартиения вариант са "пипнати"...

и наистина, твърде малко се споменават децата в домовете на фона на други проблеми, на които са посветени по няколко отделни точки. а има домове, заплашени от затваряне...

знам Яни,ще го правим в движение Wink

# 7
 • София
 • Мнения: 4 813
мен не ме чакайте на протеста. май още в петък заминаваме...

# 8
 • София
 • Мнения: 2 561
Милички този път и аз няма да мога да присъствам, защото в Петък заминаваме за моренцето, но мислено ще бъда с вас  Hug

# 9
 • sofia
 • Мнения: 7 477
мен не ме чакайте на протеста. май още в петък заминаваме...

нищо бе,Яни,Юле  bouquet и на път можете да сте нас Hug
всъщност се надявам много,ама много особено за някои неща да се промени положението Praynig

# 10
 • София
 • Мнения: 3 911
Аз ще дойда със няколко майчета от нашия парк Peace

# 11
 • sofia
 • Мнения: 7 477
Аз ще дойда със няколко майчета от нашия парк Peace

 Heart Eyes
как сте милички Flutter

# 12
 • Мнения: 1 722
  Много добре написано! В десет пред фонтана Peace

# 13
 • София
 • Мнения: 1 493
Роси, какво стана с плакатите ? Има нужда от още бройки ? Момичета, дайте да размножим някъде.

# 14
 • sofia
 • Мнения: 7 477
Роси, какво стана с плакатите ? Има нужда от още бройки ? Момичета, дайте да размножим някъде.

не мога да размножа  Sadняма къде, а ине мога да обикалям да търся  Tired

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт