Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 17 юли 2006, 11:15 ч.

как се пише запис на заповед?

 • 6 157
 • 21
 •   1
Отговори
 • Мнения: 3 457
някои може ли да ми помогне с текста на тази заповед?Какво горе долу трябва да представлява? newsm78

# 1
 • Мнения: 282
Зависи за какво се отнася! Аз съм попълвала такава, когато съм вземала кола под наем. Вътре са описани условията - ще я върна в определения час, с определено количество гориво, на дадено място, в същото състояние, в което съм я взела...
Дано си придобила престава, но нека по-компетентните се изкажат! Mr. Green

# 2
 • Мнения: 3 457
да и аз съм попълвала в банкит е,но ми трябва по точно текст

# 3
 • София
 • Мнения: 6 980
Записа на заповед е формален договор.

Което означава, че съдържанието му определено и в него не се пише нищо повече или по-малко. Най-добре е да ти го напише адвокат.

# 4
 • Мнения: 3 457
а дали после трябва да  се заверява от адвокат или може да си е във фирмата м/у служител и управител?

# 5
 • София
 • Мнения: 2 745
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД No1/10-07-2005

Долуподписаният ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 7502164162, л.карта 111111111111, изд. на 14-02-2006 от МРВ Ловеч, управител на „ИВО 63” ООД, телефон 0888-555555, НЕОТМЕНЯЕМО се задължавам срещу представянето на този запис на заповед да платя на 25-10-2005 г на СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8208123168, управител на „СТАНИ 2006” ЕООД сумата от 1000 лева (хиляда лева).


Дата 10-07-2005

Сумата е платима в брой.


Подпис:                                                        Подпис:
         / Ивайло Иванов/                                  / Станислав Петков/


Това е!

П.С. Всички имена и цифри за измислени!

# 6
 • София
 • Мнения: 2 745
а дали после трябва да  се заверява от адвокат или може да си е във фирмата м/у служител и управител?

може да се завери пред нотариус, но не е задължително!

# 7
 • Sf
 • Мнения: 806
дай си мейл да ти пратя една Simple Smile

# 8
 • София
 • Мнения: 2 745
дай си мейл да ти пратя една Simple Smile

Дай я тук! Искам и аз да я видя, плс!

# 9
 • Sf
 • Мнения: 806
Заповядай   Hug
Трябва да видя май имам още един-два образци

ЗАПИС  НА  ЗАПОВЕД
№ …


дата на издаване: ………………. г.   платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане до …………. месеца от издаването
място на издаване: гр……………………..   за:……………..  (………………………… …………………………………….) Евро

Подписаният/та................................................................................., ЕГН.................................,
адрес..........................................................................., л.к. № .........................,
изд. на ........................... от .................. , СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ БЕЗУСЛОВНО ДА ЗАПЛАТЯ ПО ТОЗИ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД на ХЕБРОС ЛИЗИНГ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Златен рог” № 22, рег. по ф.д.5140/99 г. на СГС,  или на негова заповед при предявяването на този запис сумата от ……………………….. (………………………………………………………..) Евро, в същата валута или в левовата й равностойност, определена по централния курс на БНБ за деня на плащането.

Настоящият запис на заповед се издава в един екземпляр.
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане до ……. месеца от издаването.
Платим в гр…………….. на адреса на издателя.
Сумата по този запис на заповед ще се изплати без протест.


ИЗДАТЕЛ: .............................

# 10
 • Sf
 • Мнения: 806
Те май се препокриват, разликите са минимални:


Без протест:..........................................................

Запис на Заповед
за: ............................................................. лв.
(...............................................................................................................) лева


Място на издаване:
гр. ...................................., ул. (кв.) ............................................................................., № .......
дата на издаване: ..................................................... г.

____Аз .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ЕГН: ..........................................., л.к. № ..............................................., изд. ...........................

НЕОТМЕНИМО, БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ПРОТЕСТ се задължавам срещу представяне на този документ
да платя на .................................................... г.
(.................................................................................................................................................)
сумата: ........................................... (..........................................................................................
....................................................................................................................) лева на поемателя:
...................................................................................................................................................
ЕГН: ..........................................., л.к. № ..............................................., изд. ...........................
Сумата е платима на адрес:
гр. ...................................., ул. (кв.) ............................................................................., № .......
на заповедта на поемателя .........................................................................................................

Издател: .............................................................................................

# 11
 • София
 • Мнения: 2 745
 HugМерси, да си допълня скромната колекция от един брой!

# 12
 • Sf
 • Мнения: 806
Иначе Запис на заповед, който аз използвам съдържа доста инфо за нашата фирма - чакай само да поизчистя малко и ще я постна Simple Smile

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

      МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: град .................., ул.”................” Nо:.............
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: .....................година (словом........................)
МЯСТО НА ПЛАЩАНЕ: град ................, ул.”............................” Nо:.............
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ: ..........................година (словом.....................................)
         С ТОЗИ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, НА ОСНОВАНИЕ разпоредбата на член 535 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, трите имена .......................................от град ......................., ЕГН: ............................., л.к. No ...................... издадена на ...........................година от МВР - ................................., действащ в качеството си на .................................. във ................................... /име на фирмата/, със седалище и адрес на управление град ......................., вписано в Търговския регистър на ........................съд, Фирмено отделение, по ф.д. Nо: .........../................ година, том ...., стр. ....., партиден номер: ......, Данъчен номер: ..............................., БУЛСТАТ: ............................., НЕОТМЕНИМО И БЕЗУСЛОВНО СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ БЕЗ ПРОТЕСТ И БЕЗ РАЗНОСКИ ДА ЗАПЛАТЯ НА ......................ГОДИНА /словом........................................./ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА “име на фирмата ” ООД/АД/ЕООД, със седалище и адрес на управление град .................., ул. “............................” , ет. , регистрирано по ф.д. No ..............................година, по описа на .................... съд, Фирмено отделение, представлявано от ................................– Управител, СУМА В РАЗМЕР НА  ..............................(словом........................), с включен ДДС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ………………………………………. ОТ ...........................година.
         ВСИЧКО СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА .........................година, В  РАЗМЕР НА  ....................... лева (словом............................лева), с включен ДДС.

         Сумата е платима по банкова сметка на Търговско дружество с фирма ”....................” град ............, в ...........................банка, сметка No …………………………, банков код:…………………………


                           ИЗДАТЕЛ:
                              /............................/

   
   Като поръчител на цялото задължение на Издателя, при условията при които е подписано, на основание разпоредбата на чл. 483 от ТЗ, се задължава: Търговско дружество с фирма “име на фирма” АД, със седалище и адрес на управление ........................, вписано в Търговския регистър при ...................съд, Фирмено отделение по ф.д. .........../......... година, Данъчен номер: ...................., БУЛСТАТ: ....................., представлявано от ............................................, ЕГН: ...................., л.к. ..................... издадена на ..............МВР – .........................

                           ПОРЪЧИТЕЛ:
                                                                /........................................../  

        Записът на заповед ни е предявен за плащане на ................година /словом.............година/
                
                ИЗДАТЕЛ:
                                        /..................................../

                ПОРЪЧИТЕЛ:
                                                /........................................./

                     
Ох, дано съм успяла да Ви помогна Simple Smile      

# 13
 • София
 • Мнения: 6 980
Иначе Запис на заповед, който аз използвам съдържа доста инфо за нашата фирма - чакай само да поизчистя малко и ще я постна Simple Smile

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

      МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: град .................., ул.”................” Nо:.............
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: .....................година (словом........................)
МЯСТО НА ПЛАЩАНЕ: град ................, ул.”............................” Nо:.............
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ: ..........................година (словом.....................................)
         С ТОЗИ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, НА ОСНОВАНИЕ разпоредбата на член 535 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, трите имена .......................................от град ......................., ЕГН: ............................., л.к. No ...................... издадена на ...........................година от МВР - ................................., действащ в качеството си на .................................. във ................................... /име на фирмата/, със седалище и адрес на управление град ......................., вписано в Търговския регистър на ........................съд, Фирмено отделение, по ф.д. Nо: .........../................ година, том ...., стр. ....., партиден номер: ......, Данъчен номер: ..............................., БУЛСТАТ: ............................., НЕОТМЕНИМО И БЕЗУСЛОВНО СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ БЕЗ ПРОТЕСТ И БЕЗ РАЗНОСКИ ДА ЗАПЛАТЯ НА ......................ГОДИНА /словом........................................./ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА “име на фирмата ” ООД/АД/ЕООД, със седалище и адрес на управление град .................., ул. “............................” , ет. , регистрирано по ф.д. No ..............................година, по описа на .................... съд, Фирмено отделение, представлявано от ................................– Управител, СУМА В РАЗМЕР НА  ..............................(словом........................), с включен ДДС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ………………………………………. ОТ ...........................година.
         ВСИЧКО СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА .........................година, В  РАЗМЕР НА  ....................... лева (словом............................лева), с включен ДДС.

         Сумата е платима по банкова сметка на Търговско дружество с фирма ”....................” град ............, в ...........................банка, сметка No …………………………, банков код:…………………………


                           ИЗДАТЕЛ:
                              /............................/

   
   Като поръчител на цялото задължение на Издателя, при условията при които е подписано, на основание разпоредбата на чл. 483 от ТЗ, се задължава: Търговско дружество с фирма “име на фирма” АД, със седалище и адрес на управление ........................, вписано в Търговския регистър при ...................съд, Фирмено отделение по ф.д. .........../......... година, Данъчен номер: ...................., БУЛСТАТ: ....................., представлявано от ............................................, ЕГН: ...................., л.к. ..................... издадена на ..............МВР – .........................

                           ПОРЪЧИТЕЛ:
                                                                /........................................../  

        Записът на заповед ни е предявен за плащане на 27.02.2004 година /двадесет и седми февруари, две хиляди и четвърта година/
                                                                                      ИЗДАТЕЛ:
                                                                                                   /..................................../

                          ПОРЪЧИТЕЛ:
                              /........................................./

                           


Този запис на заповед е абсолютно нищожен. Не те съветвам да го ползваш, защото ако ще събираш пари с него има стойност само на обикновена разписка.

Не може да има запис на заповед с основание за плащане /в твоя случай стойност по договор за доставка/. Това го знае всеки юрист.

# 14
 • Мнения: 3 457
Е ВИЖТЕ АЗ КАКВО ИЗМЪДРИХ ,КАЖЕТЕ АКО НЕЩО ТРЯБВА ДА ДОБАВЯ ,ЧЕ ВИЕ СТЕ ПИСАЛИ ДОКАТО АЗ СЪМ ТВОРИЛА Mr. Green


ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
No ___/_____________г.

       Долуподписаният __________________________________________________________, ЕГН ______________, л.карта _______________, изд. на __________  г. от МРВ __________, продавач-консултант към ЕТ”________________________________, гр.________ , телефон ____________, НЕОТМЕНЯЕМО се задължавам срещу представянето на този запис на заповед да платя в срок от 1 /един/  месец , след установяване на липси , с уговорка „без протест” и „без разноски”, тяхната стойност , на _______________________ , ЕГН ____________ , управител/ пълномощник/  на ЕТ”_______________ _____________________ ,гр________ .Сумата в стока , която ми се зачислява и отговарям за нея е :  _______________ /__________________________________________ /. Сумата е платима в брой.


Дата ________________г.
Гр.____________
Подпис:                           Подпис:                                           
            / __________/                / ______________/           

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт