Изчерпан ти е лимитът на пощенската кутия и не мога да ти изпратя съобщение.
Уринният тест не е показател за нищо. Надежда има.
Между другото аз съм по-възрастна  от теб.