Нъкой знае ли точния адрес на тази АГ клиника. Благодаря!