Харесах детско обзавеждане в Нидо, но няма нито размери, нито цени. Някой може ли да ме светне, чакам отзиви