Какво Ви е мнението за Втора градска болница или по-точно за д-р Карагьозян.