Психичното развитие при деца 0-3г.
Мариана Тодорова|2006-08-31
Стълбица за психичното развитие при кърмачетата:
До 4-та седмица след раждането на детето: Детето изправя глава за кратко време. Трепва и се вслушва в силен звук. Вглежда се в надвесен над него човек. Издава неопределени звуци.
8 седмици: Задържа главата си изправена, когато е взето на ръце. Следи с поглед движещи се предмети. Усмихва се, когато му се говори. Издава тихи гласни и гърлени звуци.
12 седмици: Държи главата си изправена, има опора на краката. Следи с глава движещи се предмети. Реагира оживено при говор. Гука често и продължително.
16седмици: Обръща глава по посока на звук. Посяга и хваща висящи играчки. Смее се с глас при закачки. Произнася разнообразни звуци.
20 седмици: Обръща се от гръб по корем. Хваща подадена играчка и я задържа. Различава познати и непознати хора. Различава гласа и тона при говорене.
24седмици: Опитва се да пълзи. Само взема играчка и се заиграва. Вглежда се в образа си в огледало. Произнася случайни звукосъчетания.
28седмици: Опитва се да сяда самостоятелно. Заиграва се продължително с играчка. Радва се на приятен човек. Произнася продължителни звукосъчетания.
32седмици: Изправя се хванато за опора. Настойчиво се добира до играчка. Радва се при игра на "криеница". Търси с поглед предмет при запитване.
36седмици: Пристъпва в страни. Чука две кубчета едно в друго. Прави "довиждане" с ръка. Произнася по подражание срички.
40седмици: Ходи водено за ръце. Различно играе с различни играчки. Радва се при похвала "Браво". Изпълнява поръчки по словесни указания.
44седмици: Ходи след подвижна опора. Поставя предмет в кутия. Радва се при име на приятен човек. Звукоподражава.
48седмици: Застоява се изправено без опора. Пие самостоятелно от чашка. Реагира с неудоволствие при забрана. Прави опити за произнасяне на първа дума.
52седмици (1г.): Пристъпва самостоятелно или с опора. Поставя две кубчета едно над друго. Радва се, когато изпълни задача. Произнася 4-5 осмислени думи.
Забележка:До 1 г. възрастта на детето се изчислява в седмици. Показателите са моторика, сензорика, емоционално и социално развитие и говор. Т. нар. квотиент на псих. развитие се изчислява със специална формула. Ако детето изостава в някои от показателите, място за тревога няма, всеки е различен и индивидуален. При проблем се консултирайте със специалист.

Психичното развитие от 1 до 3 г.

Показатели:
15 месеца:Детето си служи с 10 и повече думи. Изпълнява добре поръчки. Държи молив и оставя следи. Държи лъжичка при хранене. Поставя 5 кубчета едно над друго. Ходи само, но често пада.
18 мес.: Опитва се да свързва две думи в изречение. Иска всичко да свърши само. Драска спонтанно и с усърдие. Опитва се да се храни самостоятелно. Изобразява наблюдавани действия и играчки. Ходи стабилно, рядко пада.
21мес: Назовава 5 изображения по картина. Търси помощ от възрастен. Драска в границите на листа. Храни се самостоятелно. Хвърля топка в кутия. Опитва се да тича.
24мес.: Задава първи въпроси. Влиза във взаимодействие с деца. Чертае хоризонтални и вертикални линии. Регулира физиологичните си нужди. Прегъва лист хартия. Качва се и слиза по стълба с опора.
30мес.: Задава разнообразни въпроси. Може да се убеди с думи. Чертае крива затворена линия. Съобщава редовно за физиологичните си нужди. Откопчава копчета. Тича значително добре.
36мес.: Може да разказва свързано. В играта се вживява в роля. Рисува балон и др. Само се съблича и събува. Вгнездява 5 кубчета. Качва се и слиза по стълба без опора.

Забележка: От 1 до 3 г. календарната възраст се изчислява в месеци. Показателите са: говор, емоционално и социално развитие, изобразителна дейност, навици, умения на ръката и моторика.

Не забравяйте, за цялостното развитие на вашето дете основното е то да получава от родителите си преди всичко ЛЮБОВ.

Общуването в ранна детска възраст

http://www.moetodete.data.bg