Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 14 септ. 2006, 14:30 ч.

При закриване на фирмата

 • 4 992
 • 6
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1 269
Здравейте
Имам един въпрос който не можах да открия в закона. Ако вече си излезнал по майчинство и фирмата в която си  има вероятност да фалира какво се случва с такива като мен излезли вече по-майчинство. Sick
Моля ви дайте ми някакво инфо ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или е наясно по въпроса.
Благодаря предварително  bouquet

# 1
 • Мнения: 545
Цитати от КТ:

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
    Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
    1. при закриване на предприятието;
    2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
    3. при намаляване на обема на работата;
    4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
    5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
    6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
    7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
    8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
    9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;
    10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст;
    11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
    12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
    (2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.


Закрила при уволнение
    Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
    1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
    2. трудоустроен работник или служител;
    3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
    4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
    5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество.
    6. (нова,  доп. ДВ бр. 57/2006г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
    (2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.
    (3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.
    (4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
    (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
    (6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
    (7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.


Т.е. според т.1 ти като майка на дете до 3 г. се ползваш със закрила от закона, само ако не се закрива цялото предприятие, а част от него. В другите случаи може да те съкратят, само ако има разрешение от Инспекция по труда.

# 2
 • Мнения: 1 269
Благодаря за бързия отговор bowuu

# 3
 • Мнения: 151
Здравей mira sm,

аз имам същия проблем като твоя. Работех в една фирма доскоро. Всъщност още се водя,че работя в нея, но вече съм излязла в болнични заради бременността ми. Собствениците са германци, но иначе фирмата е регистрирана в България. При направена проверка се оказа, че работодателите ми не са плащали социални и здравни осигуровки на никого от служителите. В последствие разбрах, че са натрупали доста дългове към НАП и се подготвят да обявяват фирмата в несъстоятелност и да заминат. Ходих до няколко инстанции, за да разбера какво ще стане в случая, пусках жалби, задавах въпроси... Интересуваше ме дали независимо от това, че нямам платени необходимите осигурителни вноски аз ще получавам болнични за раждане и майчински. Оказа се, че от тази година има изменение в закона и ако лицето е със сключен трудов договор (и заведен в НАП), но поради една или друга причина няма внесени осигуровки  то въпреки това ще има право на болнични и социални обещетения наравно с всичко останали соц.осигурени лица.

При мен обаче случаят стана малко по-сложен, защото освен неплатените осигуровки - работодателите ми вече напуснаха страната, а фирмата още не е закрита. От НОИ ме увериха, че независимо ситуацията ще ми бъдат изплащани обещетенията. Това е нещо, което в случая ще важи и за тебе и за всички останали в това положение.

Проблемът е, че по закон парите, които трябва да получавам ще бъдат превеждани на сметката на фирмата. Това е докато тя не бъде обявена в несъстоятелност (което е една сложна и дълга процедура). От НОИ казаха, че едва когато фирмата бъде закрита тогава ще мога да ги получавам лично от тях.

С няколко думи: aко имаш заведен трудов договор и си работила минимум 6 месеца в тази фирма (независимо дали тя в последствие бъде закрита или не) ти ще получаваш 90% от заплатата си в продължение на 315 дни, както ще бъде по новия закон от 2007 и след това 2 години майчински. 

Дано съм ти била полезна с информацията. Поне това е информацията, която ми дадоха от НОИ.  Пожелавам ти лека бременност и едно сладко здраво бебче!     bouquet

Последна редакция: чт, 14 сеп 2006, 16:05 от venira

# 4
 • Русе
 • Мнения: 781
При първото ми майчинство се случи така - не може да те уволнят докато си в майчинство (освен ако не го прекратиш ти - доброволно). Ако фирмата се закрива, работодателят е длъжен да поддържа фирмената сметка по която се превежда майчинството. Това ми казаха в НОИ. В моя случай, аз поех банковите разноски и имах пълномощно да се разпореждам със сметката (собственикът беше чужденец) - тя се използваше само и единствено за моето майчинство до момента в който изтекоха 2-те години. Ако не ти се занимава и имаш алтeрнатива, може да си прекратиш този трудов договор и някой(познат) да те наеме на нов такъв, след което пак може да излезеш в майчинство - е, има малко бумащина, но и това е решение... Пък дано не ти се налага!

# 5
 • Мнения: 1 269
Благодаря искрено, много полезна информация бе това за мен   bouquet newsm51

# 6
 • Мнения: 301
При мен казусът е същия, само дето аз съм още бременна ... След много притеснения и хора, с които се консултирах разбрах, че НОИ превежда парите за обезщетения и майчински след това по БУЛСТАТ-а на фирма, която е фалирала и ликвидирана, само за срок от една година, т.е. втората година дори и да поемеш разноските по банковата сметка на фирмата, няма да ти преведат майчинските. Варианта е, ако имаш възможност да се прехвърлиш в друга фирма, мисля беше за поне 7 или 10 дни, за да може от НОИ по БУЛСТАТ-а на новата фирма и новата вече сметка да превеждат тези 160лв ... като си помислиш за 160лв на месец и какви притеснения ... но така е в родната кочинка  Sick
Спред мен би трябвало държавата да поеме и защитава правата на бременните жени, а не ние да се притесняваме фирмата ще фалира ли или не ... но това е друга тема.
Все пак, консултирай се с дежурния ревизорцна НОИ, за да си спокойна Simple Smile)
Пожелавам ти въпроса ти да се уреди бързо и по-най-добрия начин   bouquet

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт