Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Пловдив
 • Мнения: 1 182
при бракоразводно дело по чл.99, ал.3 от СК, аз съм ищец, първо помирително дело, на второто се внася споразумение. Не са изтекли 3 год. от брака ни и не може да се разведем по взаимно съгласие. Имам чувството, че адвоката ми иска доста висок хонорар. Моля за бърз отговор. Благодаря Ви предварително.

Няма какво да делим, нямаме семейно жилище, нито деца, само една кола, закупена по време на брака, която си остава за него.

Последна редакция: пн, 18 сеп 2006, 18:19 от stasy

# 1
 • Мнения: 2 724
Аз платих 200 лв

# 2
 • Пловдив
 • Мнения: 1 182
Ами 200 лева е допустимо, на мен ми искат 500 лв. Shocked Shocked

# 3
 • Мнения: 2 724
Аз  се развеждах края на 2004 година. Ама чак пък да скочат хонорарите повече от 2 пъти newsm78
Друг е въпросът, че адвокат ми беше една позната, ама не ми спомена да ми е направила отстъпка Thinking

# 4
 • Пловдив
 • Мнения: 1 182
Ами то уж и моя е познат, ама да много ми се струва. 

# 5
 • Мнения: 1 431
200 стигат. Ако бях на твое място щях да стоя по-далеч от такива "познати".

# 6
 • Пловдив
 • Мнения: 1 182
Благодаря Ви, явно приказката "Аман от приятели" е в сила и в този случай.

Не съм и очаквала, че въобще ще се интересувам от тези неща, но когато това стане факт, намаш избор. Много ми е кофти, но трябва и това да се преживее явно.

# 7
 • Свищов
 • Мнения: 624
  bouquetТова ,което ще те посъветвам е да попиташ на 2.-3 места и ще си избереш .
Като гледам от профила ти си от Пловдив не знам как вървят там разводите ,при нас е около 200 лв ,за София една колежка ми каза 600 лв ,но не зная дали е така не мога да коментирам.
Така ,че ти желая успех .В наредбата за мин . адвокатски възнаграждения е фиксиран само минимума .

# 8
 • Където пожелая
 • Мнения: 518
Еее, то бива, бива ама това е безобразие с тези хонорари
Тарифи
Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени във НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която прилагам.

НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Раздел I Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.
Чл. 2. При липса на писмен договор или в случаите на чл. 36 във връзка с чл. 38 от Закона за адвокатурата следващото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или от органите на досъдебното производство съгласно наредбата.
Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.
Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 10 лв.;
2. за писмена консултация - 20 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него - 30 лв.;
4. за тъжби до прокуратурата и полицията - 20 лв.;
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 20 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 100 лв.;
7. за съставяне на завещание - 50 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 100 лв. - 15 лв.;
б) при интерес от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.;
в) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 28,50 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 118,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв. - 418 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. за учредяване и регистриране на:
а) едноличен търговец - 50 лв.;
б) събирателно дружество - 70 лв.;
в) командитно дружество - 80 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност - 100 лв.;
д) акционерно дружество - 250 лв.;
е) кооперативно сдружение - 100 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация - 100 лв
.; з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 200 лв.;
10. за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 - 1/2 от посочените в същата възнаграждения;
11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 200 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.
Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за трудови дела - 50 лв.;
2. за прекратяване на брак - 100 лв.;
3. за бащинство и оспорване на бащинство - 100 лв.;
4. за други неоценяеми искове - 80 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 100 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 30 лв.
(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. - 10 %, но не по-малко от 40 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 100 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 340 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. - 540 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 200 лв.
(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 200 лв.
(5) За защита по бързи производства, производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 237, букви "в" - "з" ГПК и за обезпечаване на бъдещ иск възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6) В случаите по чл. 126д ГПК първоначално определеното възнаграждение се увеличава до пълния размер по ал. 2 на този член.
Чл. 8. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2 .
Чл. 9. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 .
Чл. 10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело - 20 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 ;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от възнагражденията, определени в чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 20 лв.
Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 50 лв.
Раздел IV
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 12. Възнаграждението за защита в досъдебното производство е 150 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни - по 30 лв. за всеки ден.
Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание поправителен труд или глоба - 100 лв.;
2. до 5 години лишаване от свобода - 150 лв.;
3. до 10 години лишаване от свобода - 300 лв.;
4. до 15 години лишаване от свобода - 550 лв.;
5. над 15 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
6. доживотен затвор - 1200 лв.;
7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 150 лв.;
8. при принудително лечение - 50 лв.;
9. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 100 лв.;
10. за проучване на дело без участие в наказателното производство - 30 лв.
(2) За защита на гражданския ищец или гражданския ответник - 100 лв.
Чл. 14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 30 лв.
Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13 .
Чл. 16. За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 50 лв.
Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.
Чл. 18. (1) За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 50 лв.
(2) Ако административното наказание е под формата на имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.
Чл. 19. Предвидените в тази наредба минимални размери на адвокатските възнаграждения се прилагат и в случаите на служебна защита и процесуално представителство на основание чл. 44 от Закона за адвокатурата .
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. В случаите по чл. 64, ал. 4 ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 19

/актуализиран към 26.8.2006/

# 9
 • София
 • Мнения: 6 980
Еее, то бива, бива ама това е безобразие с тези хонорари

Защо пък безобразие? Всеки адвокат има право сам да определя цената на труда си. Наредбата, която ти си дала е за мининималните хонорари т.е. нямаме право да падаме под тях.

Има адвокати които вземат по 200лв. има и такива, които вземат по 1 000лв. за развод.

# 10
 • Свищов
 • Мнения: 624
За безобразие няма такова ,ако искаш наемаш човека ,ако не искаш няма .Наредбата както писах е за минимума . Зависи от мн. неща -едно е да си от някой забутано място характерно с високото ниво на безработица където народеца няма и пари ,другото е да си от някой доста по-голям град с  различен стандарт.Ако за Пловдив един развод средно е около 500 лв  и на теб не ти изнася не се развеждай. Все пак питай на няколко места може да намериш някой който те устройва.
Ако развода представлява фактическа сложност ,защото има много такива ,с доказване на вина ,спорове около деца ,както и дори ако е със споразумение в което се решават въпроси свързани не само с ползването на недвижимото имущество ,а и с прехвърлянето му в собственост на единия или др. съпруг ще платиш по-вечко.
Така ,че не знам за какво  публикува тук наредбата ,в нея става въпрос за минимум , колегите не са длъжни да те таксуват на мин. хонорар само защото ти така искаш .

# 11
 • Варна до морето
 • Мнения: 2 655
300 евро за чл. 99, ал. 3
и 400 за чл. 99, ал. 1

# 12
 • Варна до морето
 • Мнения: 2 655
Еее, то бива, бива ама това е безобразие с тези хонорари
Тарифи
Моите хонорари са 2-3 пъти по високи и никой от клиентите ми не споменал, че са безобразни.
За малко пари или без пари не излизам от дома.По добре, да си стоя в къщи и да играя сдецата. Thinking
Консултация 1/2 час 25 лв.
издръжка 100 евро и т. н., др ги писах.
Фирмите на 500 евро/регистрации/ и това са средни цени за Варна

# 13
 • Мнения: 1 811
Еее, то бива, бива ама това е безобразие с тези хонорари

Защо пък безобразие? Всеки адвокат има право сам да определя цената на труда си. Наредбата, която ти си дала е за мининималните хонорари т.е. нямаме право да падаме под тях.

Има адвокати които вземат по 200лв. има и такива, които вземат по 1 000лв. за развод.
И аз не виждам кое може да се определи като безобразие.Много е лесно да се оцени чуждия труд,интересно ми е ако е обратното дали щеше да е безобразие?! newsm78Щом искаш да ти се свърши работата качествено,ще си плащаш.Не може с трици маймуни да се ловят..На който не му харесва си търси други начини,но да се възмущава и да се говори за безобразие мисля,че е не редно. Naughty

# 14
 • Свищов
 • Мнения: 624
200 стигат. Ако бях на твое място щях да стоя по-далеч от такива "познати".

И какъв му е кусура на тоя познат ..........никакъв .Казал е една цена ,ако не ви изнася не го ползвайте .Но да го коментирате толкова злъчно няма смисъл.
Така като чета форума много хора са намерили помощ.
Сега какво ще стане за помощ във форума ще има благодаря , а когато се стигне до реална услуга ще си черен.
Както го написах някъде по-горе хонорара се влияе от различни фактори ,който не му харесва да си търси друг -просто е .

Аз лично имам няколко клиенти ,на които се постарах да вляза в положение ,че са материално затруднени и да ви кажа съжелявам,защото точно тия се опитват да ме правят на маймуна.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт