http://pediatrics.aappublications.org/cgi/eletters/114/1/229

http://www.cordclamp.com/HyperbaricLect-2.htm

Всяка родилка може да каже желанието си дали да се отреже веднага врьвта или не.
За пове4е zдрави деца.   Peace