Милите Майки! Ако имате сладки момичета и момчета от 4 до 7 години и от 8 до 12 години, и огромното Ви желание да танцувате!!! Заповядайте в Танцова группа «МАМА И АЗ!», с нова специално изработана програма по изучаване на современи танци за майките и децата им - Заедно!
Ви ще имате възможность да познаете детето си подобе, да станете свидетел на талантите му, да преживеете големи емоции на радоста – Заедно! Със специалисти от Русия и Украина!
Подробности:http://www.art-academy.info/index.bg.php?p=news/index