Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

  • 27 септ. 2006, 22:19 ч.

Бумаги :)

  • 535
  • 2
  •   1
Отговори
  • София
  • Мнения: 31 570
Докато се рових да подреждам списъка на домовете, насвалях от МС де що имаше, но нямах време да описвам кое какво е.
Предполагам, че този списък може да се допълни с още доста информация.

# 1
  • София
  • Мнения: 31 570
Адреси на Отдели за закрила на детето в страната
Аз и Законът за закрила на детето
ДАЗД, Харта на клиента
ДАЗД, Стратегическо планиране 2003 година
ДАЗД, Стратегическо планиране 2004 година
ДАЗД, Стратегическо планиране 2005 година
ДАЗД, Стратегическо планиране 2006 година
ДАЗД, Уницеф, България, Проект "Развитие на модел за приемн … бщина Враца"
ДАЗД, Устройствен правилник [url=http://www.zdrasti.net/staff/db … вършили 14 години
Децата в институциите
Дневни центрове за деца с увреждания
Доклад за състоянието на Домовете за медико-социални грижи за деца
Доклад за състоянието на специализираните институции за деца с увреждания (2004г)
Доклад за състоянието на Домовете за отглеждане и възпитание на  …  родителски грижи
Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за уп … одителските права
Етичен кодекс за работещите с деца
Интегриран план (ИП) за прилагане на Конвенцията на ООН за права … то 2006 – 2009 г.
Месечни помощи за деца с трайни увреждания
НГО, Анализа за дейността на юридически лица с нестопанска цел,  …  програми за деца
НГО, Дейности, насочени към деца от ромски произход
НГО, Деца в институции
НГО, Деца на улицата
НГО, Деца с увреждания
НГО, Насилие
НГО, Образование и деца с изявени дарби
НГО, Превенция на изоставянето и алтернативни грижи
НГО, Свободно време
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвържда … ане на деца в тях
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотв … ната реинтеграция
Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предостав … закрила на детето
Настаняване на дете в специализирана институция
Национален план за действие срещу сексуална експлоатация на деца с търговска цел
Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата  … ринципи, дейности
Национална стратегия за закрила на детето 2004-2006 година
Национална стратегия за защита правата на децата на улицата за периода 20032005 Г.[/url]
Национални и регионални програми и проекти на ДАЗД
Партньори на Отделите за закрила на детето
План за действие за защита на правата на децата на улицата за пе … иода 2003-2005 г.
План за намаляване броя на децата в специализираните институции в България
План за намаляване броя на децата в специализираните институции  … 003 – 2005 година
План за намаляване броя на децата в специализираните институции  … дина Приложение№1
План за намаляване броя на децата в специализираните институции  … ария Приложение№1
План за работа с просещи деца
Постановление № 96 от 26 Април 2006 Г. за изменение и допълнение … . 111 от 2003 Г.)
Правилник за прилагане на закона за закрила на детето
Правилник за структурата, организацията и дейността на Националн … закрила на детето
Правна защита на детето в и извън семейството
Приюти, центрове, домове за безнадзорни деца
Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство
Система за закрила на детето в печатните медии
Становище на ДАЗД за възможностите за подпомагане на деца настан …  близки и роднини
Становище относно задълженията на социалните работници от ОЗД къ … деца, респ. ДМСГД
Съвет на децата към ДАЗД, Правилник
Съвет на децата към ДАЗД, Състав
Условия, при които Агенцията за чуждестранна помощ има право да  … раната от чужбина

НГО - Неправителствени граждански организации
ДАЗД - Държавна агенция за закрила на детето

# 2

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт