Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 13 дек. 2006, 14:55 ч.

Трябва ми формуляр

 • 2 067
 • 5
 •   1
Отговори
 • Русе
 • Мнения: 298
Да как се прави приемо-предавателен протокол?Благодаря

# 1
 • Мнения: 293
Ми, проста работа:

Приемо-предавателен протокол към договор N / _____

Днес, __________г., в гр София, се състави настоящият протокол, с който страните по договора констатираха следното :

И цитираш предмета на договора.

Работата е извършено качествено и експедитивно (доставена стоката, или каквото там).
Следва плащане на сумата съгласно т. 1 от договора (ей това ми е любимо Mr. Green ).


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                        За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Предал : ....................                                                     Приел : ....................
          / ____________ /                                                              /__________/
                               

# 2
 • Мнения: 1 426
зависи за какво, няма стандарти

# 3
 • някъде под слънцето
 • Мнения: 61
ПРИЕМАТЕЛНО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на документи с фабрична номерация

   Днес,  ...... 20 ...... г. ......
представляван от  ......
предаде на  ......
гр.   ......   село  ......
представляван от ......
л.к. №  ...... , изд. от  ...... на ......
пълномощно № ...... от ......
Ном. № Наименование на документа Серия От № До № Брой
1 2 3 4 5 6
     
     
     
     

# 4
 • някъде под слънцето
 • Мнения: 61
ПРИЕМАТЕЛНО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


...... №

   Днес, ...... г. Приемателна комисия в състав:
Председател:  ......
/име - длъжност/
и членове:   1. ......
/име - длъжност/
2. ......
/име - длъжност/
назначена със заповед № ...... на директора на РУСО гр.  ......
прие от  ......
......
/наименование на предаващия документацията и адрес/*
разплащателни  документи на ......
......
/наименование на прекратения осигурител и БУЛСТАТ/ЕКПОУ/**


Седалище на осигурителя и последен адрес ......
......
Населено място, в което осигурителят е развивал дейност ......
......


в съответствие с  приложените:
   опис № ...... , който съдържа  ......  брой дела ...... брой листа,
   опис № ...... , който съдържа  ......  брой дела ...... брой листа.
Делата съдържат документи за времето от ...... до  ......  ,
с изключение на следните периоди: ...... - ......  ,
Предал:  ......   Приел: ......
/име - длъжност/   ......
......
* Попълва се само за лицата и организациите по  § 7  от ПЗР на ЗИДКСО, като се посочва тяхното
наименование.
** При промени в наименованието на осигурителя се вписва последното му наименование.
Лицата и организациите по   § 7  от ПЗР на ЗИДКСО, ако с един приемателно-предавателен протокол се
приема документация на повече от един прекратен осигурител /негово поделение/, за всеки един от тях се посочва последователно - номерата на описите и броят на листовете на описите, с които е приета документацията.
Приемателно-предавателният протокол е съставен в 3 екземпляра. Този, който се предава на осигурителя
/лицето или организацията по   § 7  от ПЗР на ЗИДКСО/ се подпечатва с печата на ТП на НОИ
/архивохранилището/. Описите на делата са неразделна част от настоящия протокол.

# 5
 • някъде под слънцето
 • Мнения: 61
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

   Днес ...... 200 ...... г.
......
......
......
......
......
представляван от  ......


   ДАРИ НА
адрес:  село ...... , община ...... , област ......
......
......
......
......
......
......
   Воля на дарителя:  ......
......
......
......
......


   Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - един за дарителя и един за
обслужващото звено

   Дарението е прието от  ......
......

ДАРИТЕЛ:  ......
ПРИЕЛИ ДАРЕНИЕТО:
1. ......
длъжност ......
2. ......
длъжност ......
3. ......
длъжност ......


ТМУ ......

П Р И Е М О - П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н  П Р О Т О К О Л


№  ......

Днес, ...... /  ...... / ...... г., бяха предадени от ТМУ  ......


на ...... , БУЛСТАТ ......
(наименование на заявителя)
......   ......  следните видове бандероли:
(идентификационен номер на лицензирания складодържател)   (идентификационнен номер на данъчния склад)


по
ред Търговско
наименование
на стоките Вместимост и
действително
алкохолно
съдържание
по обем % vol
 Продажна
цена на
тютюневите
изделия
 Вид на
бандеролите
 Серия
на
бандеролите

 Брой
на
бандеролите
 От
номер
 До
номер
 Сума
на
акциза


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         
         
         
         
Обща сума на акциза:

Словом:  ......

......   ......   ......
Предал: (компетентен служител - име и длъжност)
   Приел: (от името на заявителя - име и длъжност) (дата)

*  Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт