Трябва да тръгвам на работа!
Въпреки това ще бъда с вас,приятелки мои!!!!!!!!!!!!!!1
 Hug Hug Hug Hug Hug Hug
Действайте по-уверено с клиентите,предлагайти,обяснявайте,натиснете и дребните играчки-плетените,и др.-в нашия край е така!
Тръгвам,че вече закъснях