Здравейтер някой бил ли е при Ана Такева - тя прави масажи и така помага при различни заболявания, това дочух но има ли достоверно инфо?