Живеем близо до Японския и си търсим добър педиатър наблизо,
ще съм благодарна за всяко инфо. Whistling