Вярно ли е това, че имам право на посещение при гинеколога който следи бременността ми  веднъж месечно, и ако се налага да го посещавам повече трябва да си плащам?