Нашето бебе на 7 м отказва всичко с кашава консистенция и в момента се храни сама с парчета хляб и изкиснато сирене и банан. Нормално ли е това? Как да и давам месото?
Тази приумица е от 2-3 седмици и не изглежда да отминава както очаквах в началото.
Отказва дори най-любимите каши и пюренца.