В Бенетон намалението вече е 50% , но и лудницата там също.
Който проявява интерес да побърза.

Лия