Може ли някой да ми даде телефона им. Става въпрос за големия златарски магазин на Пиротска