Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 7 фев. 2007, 18:37 ч.

Необходимата информация за Европейския съюз

 • 233 158
 • 323
 •   1
Отговори
# 135
 • Мнения: 158
Социално осигуряване - Гърция

Е-формите/формулярите

се признават от европейски страни и подпомагат социалното осигуряване в други страни-членки на ЕС. Ако някой има осигуровка в една страна и отива в друга има същите права в страната на пребиваване. Формуляри E 111, E 111B, E 110, E 128, E 128B и E 119, които в Гърция се издават от IKA-ETAM и дават право на болничен на онези които се намират временно в страни от ЕС или в Норвегия, Лихтенщайн, Исландия,Швейцария. Формуляри E 111, E 111B, E 110, E 128, E 128B и E 119 заместват (от 01.06.2004) Европейската здравно-осигурителна карта-ЕЗОК. Притежателите на ЕЗОК мoгат да получат медицински услуги в гореспоменатите страни и имат право на директен достъп до здравно обслужване. Осигурените в IKA-ETAM лица които искат да получат ЕЗОК трябва да подадат заявление в местния клон на IKA и да представят валидна здравно-осигурителна книжка. Необходимостта от лечение е страна-членка на ЕС става чрез становище на комисия в IKA, след което се издава формуляр Е112 (документ удостоверяващ правото на болничен или майчинство). При получаване на формуляр Е 112, органът в страната на пребиваване поема лечението на лицето, което е осигурено от ИКА при същите условия и в съответствие с процедурата, която се прилага за всички осигурени лица. Лечението е предвидено от вътрешното законодателство на страната-членка, а плащането се извършва директно от ИКА. Всеки европейски гражданин идващи в Гърция и желаещи да получи обезщетение за безработица в страната е длъжна да вземе със себе си формуляр Е 303 от Агенцията по заетостта в страната от която идват. С цел потвърждаване на осигурителните периоди е необходимо представяне на формуляр Е 301, който се издава от агенцията (която отговаря за безработицата, в страната на произход) и потвърждава, че безработното лице е било осигурено в предходни периоди.
Майчинство
Помощите на IKA (ИКА) осигуряват директно жените 56 дни преди раждането и 63 дни след раждането. Помощта за майчинство се дава както на жени директно осигурени от IKA, така и косвено осигурените (неработещи съпруги на работещи съпрузи/мъже). Директно осигурените са обезпечени през бременността и за раждането, както и в следродилния период. Косвено осигурените са обезпечени само за раждането. Помощта за майчинство се състои от парична сума за раждане и майчински надбавки. Паричната сума за раждане се дава на всички осигурени жени (както директно, така и индиректно/косвено осигурени). Надбавката за майчинство се дава само на директно осигурени жени.Сумата за раждане са финансови средства (пари) за покриване цената на лечението в родилен дом или болница.Сумата е равна на 30 пъти дневната надница на един неквалифициран работник. Майчинските надбавки се плащат на жени, които имат най-малко 200 осигурителни дни за двете години преди очакваната дата на раждане (термин). Сумата е 30 пъти дневната надница на един неквалифициран работник и се увеличава с 10% за всеки член на издръжка в семейството. Ако обезщетението на работодателя и помощта на ИКА не покриват постъпленията, които една косвено осигурявана жена би получавала ако работеше през този период, то тя има право на допълнитела сума от OAED(ОАЕД). Тези обезщетения продължават толкова, колкото и  майчинството в  ИКА и покриват разликата в сумата между ИКА и приходите, които осигурената жена би получила ако работи.
Осигуряване при болест
Право на това осигуряване имат ;
1.осигурените лица и членове-семейства, които могат да удостоверят че имат най-малко 60 работни дни в предходната година или за последните 15 месеца (включително последните три месеца);
2.хората, които са над определена въраст или инвалиди и техните членове-семейства.
Медицинско осигуряване покрива:
1.всички медицински прегледи, които се осъществяват в кабинети и лаборатории на ИКА, в здравни центрове и от семейни лекари на ИКА и от лекари с договор към ИКА;
2.възстановява всички платени суми за платени лекарски услуги и посещения на лекар, както и лекарства при спешни случаи
Фармацевтично осигуряване покрива:
Всички лекарства изписани от лекари на ИКА. Рецептата трябва да се използва до 5 дни, в противен случай не е валидна. Осигуреното лице плаща 25% от общата цена на лекарствата, с изключение на лекарства за опредлени категории болести за които не се плаща.
Болнично осигуряване – покрива болнични разходи за осигурени лица и пенсинери и членове-семейства в:
1.болници на ИКА, държавни болници и частни клиники с договор към ИКА
2. в чужди страни, в случай че болестта не може да се диагностицира или лекува в Гърция
3.частни клиники без договор с ИКА при спешни случаи. Лечение за 1-ва и 2ра категория от този тип е възможно при наличие на 6000 или 4000 работни дни.
Зъболекарско лечение – покрива всички зъболекарски услуги, включително ортодонтско лечение на деца и дентално протезиране.
ОАЕД – агенция за трудова заетост, право на обезщетение при безработица
Работещо лице чийто договор е прекратен от работодателя или изтича, отговаря на изискванията за ОАЕД за безработица при регламентирани условия.
Заявлението/молбата се подава в срок от 60 дни от датата на уволнение.
Условия при кандидатстване за обезщетени при безработица за първи път:
осигуреното лице трябва да има 80 работни дни през всяка от двете години, предхождащи молбата за обезщетение. Лицето обаче трябва да има 125 работни дни в последните 14 месеца, без да се броят последните два месеца. Обезщетението за безработица е платимо на осигуреното лице, които имат 200 работни дни в двете години, предхождащи съкращението, без да се брои последните две месеца, от които най-малко 80 дни трябва да е за всяка година.
Условия при кандидатстване  за обезщетени при безработица за втори път:
осигуреното лице трябва да са завършили 125 работни дни през последните 14 месеца преди уволнение, без да се брои последните два месеца. Осигурените лица в областта на туризма и хората със сезонни професии като музиканти и актьори, трябва да  имат 100 работни дни през последните 12 месеца.
Срокът на изплащане на обезщетението зависи от броя работни дни на осигуреното лице в посочените ключови периоди от време (14 месеца, 12 месеца или две години).
Обещетението се изплаща месечно за срок от 25 дни. От 05.01.2009 обезщетението е 454,25 евро.
Осигуреното лице може да прехвърли правото на обезщетение при безработицата към държава-членка на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1408/71 (Форма 303 за прехвърляне на помощ/обезщетение).

Последна редакция: пт, 14 май 2010, 12:36 от Lana26

# 136
 • Мнения: 158
AFM (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, AΦΜ) е личен данъчен номер, необходим за много от ежедневните тразакции в Гърция. Девет-цифреният номер е уникален за всеки човек. Той се използва, когато се налага да взаимодействате с гръцките власти и  е нужен за всякакви видове документи, например: преди започване на работа,откриване на банкова сметка,плащането на данъци, закупуване на автомобил (собственост или лодка), получаване на лиценз за риболов, при откриване на сметка в комунални услуги, смяна шофьорска книжка. Всяко лице пребиваващо в Гърция или което притежава собственост в Гърция ще трябва да кандидатства за AFM номер. AFM (понякога наричан TIN) може да бъде получен от местната данъчна служба (Εφορία / Eforia) на мястото на пребиваване, или в района, в който лицето е закупило имот. Получаване на AFM е сравнително проста процедура. Заявлението може да се направи от  лицето пред местната данъчна служба  или от упълномощено лице (например адвокат или счетоводител), като  трябва да бъде попълнен формулярът за кандидатстване (формуляр M1 - Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων). Какви документи се изискват – паспорт (л.карта) и фотокопие, удостоверение за сключен брак и др. Като цяло документите, които са написани на латински, не е необходимо да бъдат преведени. Всеки, който има AFM е регистриран от гръцките власти и трябва да подава годишна данъчна декларация.
AMKA (Αριθμος Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης -  Social Security Number) по същество е гръцки единен национален номер за осигуряване на тези, които живеят в Гърция - работодатели, работници и служители, пенсионери, както и членовете на техните семейства. AMKA заменя досегашния регистрационния  номер АМ (Αριθμό Μητρώου ), издаван до неотдавна от застрахователи на осигурените лица и пенсионерите в 13 различни национални застрахователни компании на Гърция (ИКА, TEВE, OGA и т.н.) . Всички компании до неотдавна издаваха свои собствени номера AM. AMKA  обединява  в едно всички национални осигурителни
номера. Не- гръцки граждани, които не са регистрирани в социално-осигурителната система на Гърция не се задължават да получат AMKA. Не забравяйте, че дори ако имате собствен номер AMKA, такъв все още ще трябва да бъде издаден за вашите деца и други семейни членове (депендати).
Отидете в  местния офис на КЕП (Бюро за обслужване на граждани) за да кандидатствате за AMKA с следните документи за всеки член на семейството: паспорт или лична карта, здравна книжка, документ за семейно положение. За деца на издръжка  на родителите - копие от документ за семейно положение или акт за раждане.
КАРТА AMKA ще бъде издадена и изпратена на пощенския ви адрес след като сте получили номер AMKA.Работа и плащане на осигурителни вноски
Ако работите в Гърция вашият работодател трябва да ви плаща осигурителни вноски, обикновено в ИКА, въпреки че има и други такива (TAXI за хотелски служители). Информацията тук е по отношение на ИКА, тъй като е най-популярна. Вноските в ИКА са скъпи (около 30% от заплатата ви) и  напоследък много работодатели са склонни да се възползват от работници, на които да не плащат вноски. Въпреки това властите имат желание за прекратяване на тази практика -- ако не плащат по-голямата част от работодателите  поемат риска да бъдат глобени. Плащането на вноските трябва да се извършва ежемесечно от работодателя. Ако сте заети на пълно работно време за 1 месец ще имате около 25  печата (енсима, работни осигурителни дни, трудодни). ИКА изпраща уведомления (за вас чрез работодателя ви) за броя трудодни платени в ИКА за период от 3 месеца.
Получаване на здравна книжка в ИКА
Минимум 50 вноски (енсима, осигурителни трудодни) в ИКА се изискват за да кандидатствате за здравна книжка ИКА  Тя ви дава право на безплатно медицинско обслужване и на рецепти с отстъпка . След като сте придобили 50 енсима можете да получите вашата здравна книжка ИКА, заедно  с удостоверението от ИКА показващо вноските ви  (или удостоверение от счетоводителя на работодателя ви), с 2 снимки и паспорта ви (личната карта)  в офиса ИКА и тя трябва да се издаде на място. Здравната книжка е валидна за една година и трябва да се подновява ежегодно. Трябва да имате минимум 50 дни ИКА вноски всяка година за подновяване на здравната книжка през следващата година.
Частни медицински застраховки & Краткосрочно осигуряване
Ако не се вписвате в някоя от категориите по-горе (или ако сте гражданин извън ЕС и не са обхванати от двустранно споразумение), трябва да ползвате  частна медицинска застраховка за да имате здравното покритие в Гърция. Сезонни работници и други може да изберат допълнително покритие като медицински транспорт в случай на заболяване или злополука, или лечение в частни медицински центрове. Има краткосрочни медицински застраховки в различни компании.

Последна редакция: сб, 15 май 2010, 16:41 от Lana26

# 137
 • Мнения: 158
Информация за Кипър

Регистрация и установяване:
Ако желаете да останете и да работите в Кипър над 3 месеца Вие трябва да кандидатствате
пред местното полицейско управление, клон „Миграция”, за получаване на удостоверение
за регистрация на чужденец и разрешение за пребиваване. Кандидатстването за такова раз-
решение трябва да стане преди изтичане на 3-месечния период от датата на влизането Ви
в страната. За издаване на разрешение за пребиваване Вие трябва лично да се обърнете към отдел „Гражданска регистрация и миграция” в местното поделение на полицията, като представите следните документи:
• попълнена стандартна форма /по образец/, в зависимост от причините, поради
които кандидатствате за разрешение.Стандартната форма за Разрешение по-
ради заетост е форма MEU1 и включва като приложение и документ, доказващ
започването Ви на работа, който документ следва да е попълнен и подписан
от работодателя и подпечатан от трудовия отдел /в съответното местно бюро по
труда/;
• валидна лична карта или паспорт;
• 2 снимки;
• такса

Търсене на работа:
В Кипър можете свободно да работите, без да е необходимо разрешение за работа. Можете да се регистрирате в бюрото по труда, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или сертификат за
професионално образование, преведени на гръцки или английски език..
Можете да потърсите помощта и на частните агенции за наемане на работна сила. Услугите на тези агенции са безплатни. Обяви за свободни работни места можете да намерите и в пресата. Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана система за свободни работни места към Обществената служба по заетост. Ако желаете да упражнявате някоя от регулираните професии в Кипър, като например лекар, архитект, медицинска сестра, адвокат, машинен инженер и др., тогава следва да се обърнете към Трудовия отдел, който ще Ви предостави информация както за законодателството и процедурите, прилагащи се при упражняване на регулирани професии, така и информация за компенентните органи, отговорни за разглеждане на кандидатури за упражняване на някоя от тези професии. За повече информация – Служба по труда:
www.mlsi.gov.cy/dl,
Интернет база данни на обществената служба по заетостта:
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Социална сигурност:
Социално-осигурителната схема в Кипър се финансира чрез вноски, които се разпределят
между работника, работодателя и държавата.Размерът на осигурителните вноски е 16,6%, като 6,3% са за сметка на работника, 6,3% за сметка на работодателя и 4% се заплащат от държавата. В случай, че сте самоосигурено лице, размерът на вноските е 15,6% върху дохода, от които 11,6% се плащат от самоосигуреното лице и 4%-от държавата. Социалното осигуряване предвижда редица обезщетения и плащания – в случай на женитба, при майчинство, при временна нетрудоспособност,при професионална злополука и болест, пенсионно осигуряване. Периодът на обезще-
тението за временна нетрудоспособност не може да надвишава 156 дни. Ако сте нает ра-
ботник/служител, трябва да изчакате 3 дни, а ако сте самонаето лице – 18 дни, преди да започнете да получавате обезщетението. За повече информация - Отдела за социално
осигуряване – www.mlsi.gov.cy/sid

Данъци:
Трябва да се обърнете към Отдела за вътрешни приходи, за да получите идентификаци-
онен код на данъкоплатец в Кипър. За целта трябва да представите паспорт или лична карта и да попълните форма по образец. Според Закона за Данъчното облагане на физически лица, Вие ще сте данъчно облаган в Кипър, ако пребивавате в страната за период по-дълъг от 183 дни. Данъците се удържат месечно от заплатата. Налице са и редица случаи на данъчни облекчения, при наличие на определени условия.
За повече информация - Данъчните власти в страната - www.mof.gov.cy

Живот:

Възможността за намиране на жилище в Кипър е добра – могат да се наемат както апартаменти, така и къщи и вили. Наемите варират значително в зависимост от местоположението и състоянието на жилището. Обяви за наемане и закупуване на жилище се публикуват във всички вестници, има и голям брой агенции
за недвижими имоти – можете да откриете информация за тях на адрес: mesitwn@cytanet.
com.cy. Обикновено продължителността на договора за наем е 1 или 2 години, след което
се подновява. Внася се депозит в размер на един месечен наем и първият наем се пред-
плаща. Ако идвате да работите в Кипър, най-добре е да се обърнете към работодателя Ви, за да Ви съдейства за намиране на подходящо жилище.
За повече информация – сайта на Кипър: www.cyprus.gov.cy

Образование:
Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до навър-
шване на 5 г. и 8 месеца, но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 месеца. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща ученици на възраст от 5 г. и 8 месеца до 11 г. и 8 месеца. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище. Второто ниво на средното образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца. Съществуват и множество частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски
и френски. Обучението в тях се заплаща. В Кипър има 3 университета и голям брой час-
тни колежи. За повече информация - Министерството на образованието и културата: www.moec.gov.cy

Признаване на диплома:
Във всички страни от ЕИП има развита мрежа от Национални центрове за информация
при признаване на академично образование. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на квалификацията в различните части на Европа.
За повече информация - Системата Europass:
www.europass.sedefop.europa.eu

Брошура „Живот и работа в Кипър за граждани на ЕС”:

http://www.bijob.be/documents/CHYPRE%20-%20CYPRUS%20-%20CYPRUS/L … Cyprus%20(EN).pdf

LIVING AND WORKING IN CYPRUS-A Guide to European Citizens who want to work in Cyprus

Последна редакция: сб, 05 юни 2010, 23:56 от Lana26

# 138
 • Мнения: 158


Живот и работа в Белгия - информационна брошура с указания на английски език:

1.http://www.bijob.be/documents/BELGIQUE%20-%20BELGIUM%20-%20BELGI … elgium%20(en).pdf
2.http://www.bijob.be/documents/BELGIQUE%20-%20BELGIUM%20-%20BELGI … and%20working.pdf

Living and working in Belgium

# 139
 • Мнения: 158
Преди да започнете работа на територията на ЕС

е важно да сте сигурни, че познавате своите права и задължения. Постарайте се да избегнете двойното социално-осигурително покритие, което води до двойно плащане на осигуровки, но гледайте да сте сигурни, че вноските ви за социално и здравно осигуряване се плащат редовно, както и се старайте да избягвате ненужно високите сметки за медицинска помощ. Правилата на ЕС са съставени, така че да предотвратят възникването на подобни проблеми.
За да получите право на обезщетение в държава-членка, трябва да попълните така наречените европейски формуляри (E-формуляри), които служат за обмен на данни между институциите за социално осигуряване в различните страни.
Преди да напуснете България трябва да се снабдите с нужните формуляри, а при пристигането си в друга страна, ще трябва да ги представите на местните подразделения на институциите по местоживеене или престой, така че вашият случай да бъде придвижен без закъснение.
Откъде се получават тези формуляри?
   • Серия E 100/ Европейска здравна карта за обезщетенията при командироване, болест и майчинство: НЗОК, НОИ
   • Серия E 200 за пенсиите: НОИ
   • Серия E 300 за обезщетенията за безработица: НОИ
   • Серия E 400 за семейните обезщетения: Агенцията за социално подпомагане.
Правилата на ЕС за социално осигуряване ви касаят, ако по националност сте българин и ако сте били осигурени по българска схема за социално осигуряване като наето или самостоятелно заето лице. Те се прилагат едва след като се преместите да живеете в друга държава-членка на ЕС.
Независимо от националността им, членовете на вашето семейство и вашите наследници ще имат покритие по някои видове обезщетения, например семейни обезщетения, наследствени пенсии, медицински разходи. Правилата на ЕС са в сила също и когато се пенсионирате, дори и да сте навършили пенсионна възраст преди 1 януари 2007 г. – датата на присъединяването на България към ЕС.
Правилата на ЕС се отнасят също и до държавните служители, студентите, лицата без гражданство и бежанците.
Преди да започнете работа в друга държава-членка на ЕС, трябва да сте наясно къде ще се осигурявате, т.е. кое законодателство ще се прилага спрямо вас – българското или на някоя друга държава? Това е изключително важно не само заради плащането на вноските за социално осигуряване, но също и във връзка с правата ви за получаване на обезщетения и сумирането на бъдещите ви пенсионни права.

Вие сте осигурени в държавата-членка на ЕС, където работите
Ако сте осигурени в държавата, в която работите, независимо дали като наето или самостоятелно заето лице, това се отнася до вас дори и да живеете в друга държава-членка на ЕС или компанията, за която работите, или вашият работодател да се помещават в друга държава-членка. С други думи, ако напуснете работното си място в България и постъпите на работа в друга страна от ЕС, за вас ще важи законодателството на държавата, където сте започнали работа. В резултат на това правата ви в България ще престанат да се натрупват, а ще започнете да натрупвате права в страната, където сте започнали работа, даже и да продължите да живеете в България.

Какви са вашите права и задължения в държавата, където сте осигурени
По правило социално-осигурителното законодателство на държавата, в която сте осигурени, ви дава същите права и задължения, каквито имат и гражданите на съответната държава.
Вашето първо и основно задължение е да плащате вноските си за социално осигуряване. След получаване на обезщетение от чужбина, трябва да отговаряте на изискванията за потвърждаване на правата, (медицински) прегледи и уведомлението за промени, касаещи обезщетението.
Ако страната, в която живеете е различна от тази, в която сте осигурени, вие сте длъжни да се регистрирате в здравно-осигурителната институция по местоживеене. За тази цел ще ви трябват следните формуляри, които се издават от здравно-осигурителната институция, в която сте осигурени:

Формулярите Е101, Е102 и Е103 съдържат идентификационни данни за осигуреното лице, данни за работодателя, съответното законодателство.

- формуляр E 106 за наети или самостоятелно заети лица, както и за членове на техните семейства, които живеят с тях в същата страна.

- формуляр E 109 за членове на семействата на наето или самостоятелно заето лице, които живеят в друга страна.

- формуляр E 121 за пенсионери и членове на техните семейства.
Членовете на семействата, които имат право на медицинска помощ, се определят от законодателството на държавата по местоживеене. В някои случаи формулярът се изпраща направо на здравно-осигурителната институция по местоживеене, с която вие трябва да влезете във връзка.


Какво трябва да знаете в случай на болест или майчинство

Парични обезщетения за болест
Обикновено тези обезщетения целят да заместят доходите (надница, заплата), които са изгубени поради заболяването. Националното законодателство на някои страни предвижда изплащане на възнаграждение за първите няколко дни или седмици от периода на нетрудоспособност. Тези суми се считат за парично обезщетение по болест.
Принципът гласи, че паричните обезщетения за болест винаги се изплащат съобразно законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо къде живеете или временно пребивавате.
Размерът и продължителността на изплащане на обезщетението зависи изцяло от законодателството на държавата, където сте осигурени, като паричните обезщетения обикновено ще ви се изплатят направо от институцията, в която сте осигурени. Тези правила на ЕС се отнасят също и за пограничните, сезонните и командированите работници, пенсионерите и членовете на техните семейства. В случай на заболяване трябва да уведомите съответната институция по местоживеене в рамките на 3 дни.
Болничен лист  (ФОРМУЛЯР Е116 )
ЗА ОСИГУРЕН ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
ПРИ ПРЕСТОЙ/ПРЕБИВАВАНЕ ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНАТА ДЪРЖАВА ПРИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, МАЙЧИНСТВО
Формулярът представлява медицински доклад за удостоверяване на временна неработоспособност при общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Той замества болничния лист и се издава от държавата по престой/пребиваване – за нуждите на компетентната осигурителна институция за конкретното лице.
1.Формуляр Е 116 се изпраща в компетентната държава заедно с формуляр Е 115 „Молба за парично обезщетение за неработоспособност”. В България формуляр Е 115 се издава от Централно управление на НОИ, дирекция „Европейска интеграция и международни договори” (ЕИМД).
Когато формулярът е издаден в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, той се попълва от съответния чуждестранен лекар и институция и се изпраща до ЦУ на НОИ.
2.Аналогично се постъпва и в случаите, когато подчинено на българското законодателство лице изпадне в състояние на временна неработоспособност при престой/пребиваване в държавите от ЕС/ЕИП.
Полученият от чужбина формуляр Е 116 (обичайно той се съпровожда от Е 115) се изпраща по компетентност в ЦУ на НОИ – дирекция „ЕИМД”.

Използвани са текстове от информационната брошура: http://www.nssi.bg/content/publikacii/Brochure_BG.pdf
Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС: http://www.edksoft.com/docs/SocOsigES.pdf


Независимо от това къде работите, живеете или пребивавате в една чужда страна, чуждите езици могат да представляват проблем, особено когато се касае за терминология от областта на социалното осигуряване. Езиковите проблеми могат да причинят недоразумения и да се превърнат в пречка при кандидатстването за обезщетения, спазването на сроковете и процедурите по обжалването.
По тази причина правилата на ЕС за социално осигуряване включват разпоредби, които да ви помогнат да избегнете и да преодолеете езиковите проблеми по време на контактите си с чуждестранните институции.
• Формулярите, които получавате при заминаване в друга държава-членка, трябва да бъдат предоставяни на всички официални езици на ЕС.
Винаги когато подавате формуляр в чуждестранна институция, служителите могат да направят съпоставка с образец на същия формуляр на своя език, така че да няма съмнение относно попълнената информация.

# 140
 • В подножието на планината
 • Мнения: 806
  Lana 26 , много благодаря , за изчерпателната информация !   bouquet
  Искам само да поправя част от информацията относно броя на осигуровките.
 
Цитат на:  Lana 26
Получаване на здравна книжка в ИКА
Минимум 50 вноски (енсима, осигурителни трудодни) в ИКА се изискват за да кандидатствате за здравна книжка ИКА  Тя ви дава право на безплатно медицинско обслужване и на рецепти с отстъпка .
 Броят на изискваните осигурителните вноски (енсима ) нараства с всяка изминала година . Тази година изискването е за между 70 и 80 осигурителни вноски (енсима), в зависимост от професията . Ако лицето не е било осигурявано предходната година , трябва да измине период от 2 месеца след като е внесена последната осигуровка (за настоящата година) , за да може да се получи здравна книжка .

# 141
 • Мнения: 158
det,

Благодаря за уточнението. То сега след намесата на МВФ са едни реформи (вкл. пенсионно-осигурителната система). Май трябва да пиша нова информация.

# 142
 • Мнения: 158
За признаване на осигурителния стаж придобит в Гърция при пенсиониране в България са нужни следните документи.

1) осигурителни книжки (оригинал) от ИКА, ЕТАМ или друг осигурителен институт. В случай, че сте ги загубили, трябва да подадете молба за възстановяване на загубен документ във фондовете ИКА, ЕТАМ или отдел ”ПЕНСИИ - ЕС”.
а) формуляр с данни за самоличност – фамилия, собствено име и бащино име-име на майката, място и дата на раждане.
б) формуляр с данните за вашия стаж. Название на работодателите или наименование на фирмите/предприятията. Адреси за кореспонденция (ул., №, район) вид на фирмата, професия, която сте работили и периодът, през който сте работили там.
2) ксерокс копие на личната карта за самоличност, заверено от Консулски отдел в Атина или Солун. Ако нямате лична карта, трябва да представите заверено ксерокс копие на задграничния ви паспорт.
3) за да се прецени дали имате право, на семейна надбавка, трябва да подпишете и да изпратите следния въпросник:
Вашият/вашата съпруг/а работи ли - да/не
Получава ли пенсия от какъвто и да било източник-да/не
Получава ли финансови помощи от някой осигурителен фонд –да/не
Ако отговорите ви са отрицателни и на 3-те въпроса, трябва да изпратите заедно с този формуляр и документ №4.
В случай, че някой член от семейството ви получава пенсия от какъвто и да било източник, следва да изпратите съответното решение.
4) заверено копие на акта за граждански брак. Ако брака е сключен в чужбина трябва да представите акта вписан в Централна служба - ”Гражданско състояние” от дадената държава, както и Клетвена декларация (ипевтини дилоси) , с която се удостоверява валидността на брака.
5) удостоверение от работодателя с брутните ви трудови възнаграждения от датата на подаване на молбата и след това.
6) за признаване на военна служба, трябва да подадете
а) съответна декларация
б) удостоверение за прослужена военна служба тип А” в оригинал
в) удостоверение от работодател с брутните трудови възнаграждения по месеци от последните две години.
7) формулярите трябва да бъдат правилно попълнени и подписани.
ВНИМАНИЕ: всички ксерокс копия следват да бъдат заверени, защото в противен случай не са валидни и ще бъдат върнати, в резултат от което ще се забави разглеждането на молбата.

bgglas.com, октомври 2009 г.

# 143
 • Plovdiv
 • Мнения: 172
искам да попитам ако някой знае някаква информация-мислим да заминем в англия с съпруга ми и малкия,но не знам как стоят нещата там с прегледите,ваксините.Дали ще можем да се възползваме безплатно защото са много скъпи прегледите.Сестра ми е там и ще и кажа да проучи въпроса.но ако знаете нещо пишете ми.
Имайте хубав ден 

# 144
 • Bristol
 • Мнения: 7 186
искам да попитам ако някой знае някаква информация-мислим да заминем в англия с съпруга ми и малкия,но не знам как стоят нещата там с прегледите,ваксините.Дали ще можем да се възползваме безплатно защото са много скъпи прегледите.Сестра ми е там и ще и кажа да проучи въпроса.но ако знаете нещо пишете ми.
Имайте хубав ден
Am I entitled to NHS treatment when I move to England?
Подробно е описано в горния линк, но с няколко думи, да, имаш право на безплатно лечение и ваксинации, ако пребивавате постоянно в страната. Това се доказва със съответните документи, когато отидете да се регистрирате за GP.

# 145
 • Мнения: 158
Информация за Гърция36 странична брошура с полезна информация за граждани на ЕС (на английски език) :

Studying and working in Greece
http://www.bijob.be/documents/GRECE%20-%20GREECE%20–%20GRIEKENLA … GREECE%20(EN).pdf

35 странична брошура с полезна информация за граждани на ЕС (на английски език) :

Working in Greece
http://www.bijob.be/documents/GRECE%20-%20GREECE%20–%20GRIEKENLA … Greece%20(en).pdf

Последна редакция: пт, 06 авг 2010, 09:59 от Lana26

# 146
 • Мнения: 158

Необходимата информация за Европейския съюз - информационни брошури

Germany
Living and working in Germany/Your job in Germany (en)
Le CRD EURES Lorraine (fr)
ZAV- Künstlervermittlung (de)
ZAV-Künstlervermittlung (de)
Habiter En Belgique, Travailler En Allemagne (fr)
Wonen In België, Werken In Duitsland (nl)
Wohnen in Belgien, Arbeiten in Deutschland (de)
Leben und Arbeiten im Herzen Europas (de)
Living and working in the heart of Europe (en)
EURES Maas-Rhein
Austria
Leben und arbeiten in Österreich (d)
Living and working in Austria (en)
Vivre et travailler en Autriche (fr)
Bulgaria
EURES in Bulgaria
Living and working conditions in Bulgaria (en)
Условия за живот и работа в България (bg)
Cyprus
Department of Labour of Cyprus
Living and working in Cyprus (en)
Denmark
EURES in Denmark
Seasonalwork Denmark
Live & Work in Denmark
Jobseekers Welcome Pack
New to Denmark (fr-en)
The Ministry of Foreign Affairs of Denmark (en)
Spain
Arbeiten in Spanien (de)
EURES in Spain
Invest in Spain (en - es)
Trabajar en España (es)
Travailler en Espagne (fr)
Working in Spain (en)
How much does it cost in Spain (en)
Cuánto cuesta en España (es)
Estonia
EURES in Estonia
Living and working conditions in Estonia (ee)
Living and working conditions in Estonia (en)
When coming to work in the Republic of Estonia (en)
  Finland
Are you planning to move to Finland? (en)
EURES in Finland
Information about living and working in Finland (en)
Informations sur la vie et le travail en Finlande (fr)
  France
Espace Emploi International
Vivre et travailler en France (fr)
Le CRD EURES Lorraine (fr)
Pôle Emploi Spectacle (fr)
Pôle Emploi Spectacle (fr)
Office français de l’immigration et de l’intégration (fr)
Service Public : le portail de l’administration française (fr)
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (fr)
Habiter En Belgique, Travailler En France (fr)
EURES Meuse-Rhin
  Greece
Studying and working in Greece (en)
Working in Greece (en)
  Hungary
Education Hungary (en)
Employment and labour affairs Hungary (en)
Health care Hungary (en)
Mobility guide Hungary (en)
Social security Hungary (en)
Living and Working in Hungary (en)
National Office for Employment and Social Affairs Hungary
  Ireland
Citizens information (en)
EURES in Ireland
Irish Council for International Students (en)
Living and working in Ireland (en)
Moving, working, living and Life in Ireland
  Iceland
EURES in Iceland
Living and working in Iceland (en)
Your first steps in Iceland (en-is)
  Italy
EURES in Italy
Living and working in Italy (en)
  Latvia
Living and working in Latvia (en)
Life & work in Latvia (en)
EURES in Latvia
  Lithuania
Living and working in Lithuania (en)
EURES in Lithuania
  Luxembourg
L'emploi au Luxembourg (fr)
Luxembourg: Objectif Emploi (fr)
Le CRD EURES Lorraine (fr)
  Malta
Living and working in Malta (en)
EURES in Malta
  Norway
Working in Norway (en)
Career in Norway (en)
Career in Norway
EURES in Norway
Living and working in Norway (en)
The Official Norwegian Trade Portal
Welcome to Norway as a new jobholder (en)
  The Netherlands
Leben und Arbeiten in den Niederlanden (de)
Living and working in the Netherlands (en)
Résider et travailler aux Pays-Bas (fr)
Working in the Netherlands
Habiter en Belgique, travailler aux Pays-Bas (fr)
EURS Maas-Rijn
  Poland
EURES Polska
Conditions de vie et de travail en Pologne (fr)
Lebens-und arbeitsbedingungen in Polen (de)
Living and working conditions in Poland (en)
Your job in Poland (en)
  Portugal
EURES in Portugal
Living and working in Portugal (en)
Starting up your own business in Portugal (en)
Vivre et travailler en Portugal (fr)
  Romania
EURES in Romania
Living and working in Romania (en)
  United Kingdom
Living and working in Northern Ireland (en)
Living and working in Scotland / Useful Internet addresses and information (en)
Working in the United Kingdom (en)
  Slovakia
EURES in Slovakia
Living and working in Slovakia (en)
  Slovenia
Employment Service of Slovenia
Living and working in Slovenia (en)
Living and working in Slovenia
Work related websites (en)
Zanimivi internet naslovi (sl)
Življenje in delo v Sloveniji (sl)
  Sweden
Do you want to work in Sweden? (en)
Find a job (en)
Starting up a business (en)
Culture and entertainment database (sv)
  Switzerland
Espace Emploi Suisse (d - fr - i - en)
www.swissemigration.ch (d - fr - i - en)
Leben und arbeiten in der Schweiz (de)
Living and working in Switzerland (en)
Travailler en Suisse
Vivere e lavorare in Svizzera (i)
Vivre et travailler en Suisse (fr)
Working as a trainee in Switzerland (en)
Reconnaissance de diplômes étrangers dans le domaine de la santé (fr)
Vivre et Travailler en Suisse (fr)
Adresses Importantes (fr)
Country - History - Political System - Population - Stay - Rights - Permits (en)
Everyday Life in Switzerland (en)
Important Addresses (en)
La Suisse au Quotidien (fr)
Le Pays - L’Histoire - Le Système Politique - La Population - Le Séjour - Les Droits et Les Autorisations (fr)
Le Système de Sécurité Sociale en Suisse (fr)
The Swiss Social Security System (en)
Travailler en Suisse (fr)
Working in Switzerland (en)
  Czech Republic
EURES Czech Republic
Education and work in the Czech Republic (en)
Living and working conditions in the Czech Republic-1 (en)
Living and working conditions in the Czech Republic-2 (en)

http://www.bijob.be/WorkingAbroad/WorkingAbroad-EEE.aspx#departureEEE

# 147
 • Мнения: 77
Мога ли да заведа 3 месечното ми бебе на море в Гърция само с акт за раждане защото няма още паспорт.

# 148
 • Мнения: 3
Мили МАМИ на мен и моята 15 годишна дъщеричка ни трябва информация за АВСТРИЯ. И колкото и смешно да ви звучи ни трябва спешно!!!!

# 149
 • Мнения: 158
Формуляр Е 104 – за удостоверение сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване

Удостоверяването на осигурителните периоди е регламентирано в чл. 16 от Разпоредба 574. Съгласно тази разпоредба, лицето следва да представи на компетентната институция формуляр Е 104 (“Удостоверение относно сумиране на осигурителни периоди,
периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване”), който е предназначен да удостовери наличието на придобити осигурителни периоди от лицето в друга държава. Този формуляр се издава по искане на лицето от институцията, на чието законодателство същото е било подчинено и по чието законодателство то е придобило осигурителни периоди. Ако лицето не представи такъв формуляр, може служебно да се изиска издаването му от институцията на съответната държава, при наличието на
достатъчно данни, предоставени от лицето за придобити осигурителни периоди по законодателството на тази държава.
Удостоверяването на осигурителен стаж в друга държава се извършва от Д “ЕИМД” съгласно чл. 29, ал. 3 от НИИПОПДОО. При необходимост от служебно изискване на формуляр Е 104 от друга държава за целите на сумирането на осигурителни периоди в
България, Д “ЕИМД” изпраща на институцията на съответната държава формуляр Е 104 BG в два екземпляра, с попълнена част А. Тази институция попълва част Б на формуляра и връща единия екземпляр на Д “ЕИМД”, която от своя страна го препраща
на съответното ТП на НОИ, което е компетентно да прецени правото на парично обезщетение на лицето.
За лицата, които имат придобити осигурителни периоди по законодателството на България, формуляр Е 104 BG се издава, по тяхно искане или по искане на съответната институция на другата държава, от Д “ЕИМД”, при спазване разпоредбите на
българското законодателство за удостоверяване на осигурителен стаж само въз основа на оригинални документи. В случаите, в които формулярът се изготвя по искане на осигуреното лице, се попълва само част Б и част А.2 от формуляра и същият се предоставя на лицето. На основание чл. 85, ал. 1 от Р 1408, в този случай не следва да се събира такса, съгласно “Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги” на НОИ. В случаите, когато в НОИ постъпи формуляр Е 104 с попълнена от институция на друга държава част А, Д “ЕИМД” попълва част Б на формуляра и връща един екземпляр от него на институцията, която го е изпратила. Съгласно чл. 29, ал. 1 от НИИПОПДОО, лицата по чл. 10 от наредбата, представят в
съответните ТП на НОИ и техните филиали документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от съответната чужда осигурителна институция.
Това означава, че при представяне на издаден и заверен формуляр Е 104 в ТП на НОИ, с който лицата предварително са се снабдили от институцията на съответната чужда държава, този формуляр следва да бъде взет предвид за целите на сумирането на осигурителни периоди от ТП на НОИ, без да се изисква допълнително потвърждаване, превод, заверка или легализация.
При деклариране в ТП на НОИ на осигурителен стаж, придобит в друга държава без необходимите документи, съгласно чл. 29, ал. 3 от НИИПОПДОО, проверката и удостоверяването му се извършва по установения с международния договор ред от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори -
Д“ЕИМД”. Това означава, че ако лицата не са се снабдили предварително с формуляр Е 104, но за целите на отпускане на паричните обезщетения в България следва да бъдат
сумирани осигурителни периоди в друга страна, кореспонденцията със съответната служба следва да се извърши по описания по-горе ред от Д “ЕИМД”. Този ред се прилага и в случаите, когато е необходимо последващо уточняване на получената чрез
Е-формулярите информация, както и в случаите, когато за отпускането на паричните обезщетения в България е необходима допълнителна информация от лицата или чуждата институция.

ФОРМУЛЯР Е 104 - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОМЕНИ В РЕДА ЗА НЕГОВОТО ИЗД … ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт