В България,това е въпроса.
Офталмолог,ортопед,друго?
Скоро Ще си идваме и искам да я заведа профилакти4но на вси4ки специалисти,които се препоръ4ват в тази възраст.
Тук на три години прегледа се състои единствено в мерене и теглене,дори за плоскостъпие не провериха.