Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 22 фев. 2007, 12:08 ч.

Ваксини - съставки, действие, странични рекции

 • 6 663
 • 35
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 92
Здравейте,
както аз, така и други настоящи и бъдещи родители се
интересуват или ще се интересуват от съставките, действието
евентуалните странични действия на ваксините.
Молбата ми е който има нужната информация да я представи тук. Моля, без постове от типа "прочети тук или там"
Рових се доста, питах доста, но информацията до която стигам не е на достъпен за мен език.

Въпросите са:

1. Какво е пълното съдържание на ваксината за която пишете.
2. Какво е предназначението, количеството и действието на
всяка една от съставките.
3. Ако има странични реакции, какви са, от какво са причинени,
как можем да се предпазим и ако ни се случат какви мерки
да предприемем.

Темата не е за или против!!!
Моля, за информация отнасяща се към конкретните въпроси!
Благодаря!

# 1
 • Алпите
 • Мнения: 10 163
Според мен тази информация би трябвало да се предоставя от Министерството на здравеопазването на родителите (когато дойде време да се поставя съответната ваксина или поне когато я потърсят). Като ни задължават да се имунизираме поне да не се крие информация за действието на ваксините.

# 2
 • София
 • Мнения: 92
Както виждаш никой нищо не знае. Не се знае името и производителя на полио ваксината, та какво остава за съставките.
Почти съм сигурен, че няма да има успех тази тема, но нищо не се знае! Информацията вероятно е строго секретна.  newsm78
В началото си мислех, че в мен е причината да не намирам информация. След като задавам този въпрос от близо месец и нямам отговор...  Rolling Eyes

# 3
 • Мнения: 703
Както виждаш никой нищо не знае. Не се знае името и производителя на полио ваксината, та какво остава за съставките.
 

Привет  Simple Smile
Относно въпросите свързани с предназначението и действието на всяка една съставка не бих могла да имам отговор /не съм лекар/.
Копирам текстовете на 2 решения на ВАС по администр. дела свързани с избор на доставчик на ваксини /съд. практика, която е обощодостъпна/.
Дават представа относно начина на провеждане на такъв избор /подчертаванията в текста са мои/.

Решение № 894 от 3.02.2004 г. на ВАС по адм. д. № 10529/2003 г., IV о., чл. 3, ал. 1, т. 2, б. "а",
чл. 4, ал. 1, т. 1,
чл. 14
чл. 22 от Закон за обществените поръчки
30001 40001 14000 22000
-------------------------
Производството е по реда на чл. 5, т. 1 и чл. 12 и сл. от ЗВАС.
Образувано е по жалба на "Aventis Pasteur S. A. " - Франция със седалище: Авеню Понд Пастьор, Лион, Франция, с президент Авентис Пасьор, Франция, подадена чрез пълномощник Петя Стратиева - Лукова против Заповед № РД-17-611/22.10.2003 г. на министъра на здравеопазването на Република България. Според жалбоподателя горепосочената заповед, с която се открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за 2004 г. е незаконосъобразна и по отношение на нея са налице отменителни основания по чл. 12, т. 4 и т. 5 от ЗВАС. При даване ход на делото по същество в писмената защита на процесуалния представител на жалбоподателя адв. Арсов се сочи основание за отмяна наред с вписаните в жалбата и чл. 12, т. 3 от ЗВАС. В текста на първоначалната жалба, на допълнителната жалба, депозирана на 29.12.2003 г., в писмено становище от 26.01.2004 г. и в пледоарията по същество се развиват конкретни възражения против позиции № 2 и № 8 от условията, определени в т. 1.9. от процесната заповед относно изискванията, въведени от издателя на заповедта към ваксините срещу хепатит тип Б и срещу морбили, паротит и рубеола. Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваната заповед в частта й, посочваща изискванията към биопродуктите в т. 2 и т. 8 от спецификацията и претендира разноски по делото.
Ответникът - министърът на здравеопазването на Република България чрез процесуалните си представители юрисконсулт Митушева и адв. Арнаудов оспорва жалбата като неоснователна и в писмена защита развива съображения за законосъобразност на обжалваната заповед.
Заинтересованата страна - "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А. " - Белгия, със седалище и адрес на управление Рю дьо Линститю № 89, Риксенсарт, Белгия, чрез упълномощен адв. Стоева изразява становище за отхвърляне на жалбата в съдебно заседание и в писмено становище.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за недопустимост на жалбата, тъй като процесната заповед не е индивидуален или общ административен акт, защото няма адресат, не създава права, задължения и не засята права и интереси, както и преценката относно условията за участие в откритата обществена поръчка не подлежи на съдебен контрол.
Като прецени доводите на страните и доказателствата по делото, обсъдени поотделно и в съвкупност, Върховният административен съд, четвърто отделение приема за установено следното от фактическа страна: Страните не спорят помежду си относно обстоятелството, че обжалваната заповед е издадена на 22.10.2003 г. на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, б. "а", чл. 14 и чл. 22 от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на Националния имунизационен календар за 2004 г. и с нея се открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за нуждите на страната през 2004 г. при определени условия, описани в т. 1.1. - т. 1.12. от заповедта. Безспорно е, че въз основа на процесната заповед е изготвена покана, обнародвана в ДВ, бр. 98/7.11.2003 г., публикувана и във в. "Новинар", като е изпратено уведомление изх. № 03-08-431 от 23.10.2003 г. до Регистъра за обществени поръчки при МС. От представената по делото административна преписка е видно, че възложителят на обществената поръчка е утвърдил Документация за провеждане на процедурата, включваща обжалваната заповед, пълно описание на предмета на поръчката - спецификация на необходимите за 2004 г. биопродукти, технически условия за изпълнение на поръчката, образец на предложението и проект за договор за възлагане на обществената поръчка. От приложените към жалбата доказателства се установява, че между жалбоподателя и ответника е разменена кореспонденция и на писма на "Aventis Pasteur S. A." от 27.10.2003 г., - два броя, 10.11.2003 г., 11.11.2003 г. и 17.11.2003 г. ответникът е изпратил подробни отговори. Като доказателства по делото са приети писмени становища на Световната здравна организация, Изпълнителна агенция по лекарствата, Специализираната комисия за оценка на терапевтичната ефективност и безопасност на лекарствените продукти - ваксини и лекарства към МЗ и Протокол № 7 от 30.07.2003 г. от заседание на Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, създаден със Заповед № РД-09-228/3.06.2002 г. на министъра на здравеопазването. Безспорно е, че на дата 21.11.2003 г. "Aventis Pasteur S. A.", Франция е подал жалба чрез ответника до ВАС против Заповед № РД-17-611/22.11.2003 г., която е предмет на настоящото съдебно производство. На 29.12.2003 г. в МЗ е входирано допълнение към жалба против посочената по-горе заповед и против Заповед № РД-17-758/15.12.2003 г. на министъра на здравеопазването, с която се нарежда изменение и допълнение на първоначалната заповед. От текста на последната заповед е видно, че с т. 1.2. се изменя спорната позиция № 2., чрез въвеждане на позиции № 2.1. и № 2.2. и се добавя нова позиция № 17 - ваксина срещу бяс, към която жалбоподателят няма претенции. При така изяснената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав счита, че жалбата е процесуално допустима, защото предмет на обжалване е административен акт, издаден от административен орган - министър, чиито заповеди подлежат на обжалване по съдебен ред пред ВАС, съобразно нормата на чл. 5, т. 1 от ЗВАС. При постановяване на процесната заповед между страните не възникват отношения на равнопоставеност, от което следва, че е налице административно правоотношение. Съдът в решаващия състав не възприема становището на представителя на Върховна административна прокуратура, че спорният акт няма адресати, защото същият има такива и те са определяеми чрез съдържанието на т. 1.5. от заповедта: български и чуждестранни физически или юридичедски лица - производители и/или упълномощени представители на производителите, регистрирани по ТЗ или по националните им законодателства. Следователно, адресати на процесната заповед са както жалбоподателят и конституираната заинтересована страна, така и всички потенциални участници - кандидати за изпълнители на поръчката, които биха подали предложения в определения срок. Прокурорът развива тезата, че обжалваният акт не засяга права и интереси, което не се възприема от този съдебен състав, защото "засягането" се обективира чрез несъответствие на акта с императивна правна норма, която обжалваният акт нарушава, в какъвто смисъл е РКС № 21/1995 г. по конституционно дело № 18 от 1995 г. В конкретния случай в текста на жалбата се релевират нарушения на правни норми и доколко те са действително осъществени е въпрос на преценка за основателност, а не за допустимост на жалбата. С оглед на горното, Върховният административен съд в решаващия състав приема, че обжалваната заповед има характер на административен акт, който по силата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България подлежи на обжалване по съдебен ред, тъй като съдебният контрол върху нея не е изключен изрично със законова норма.
Според настоящия съдебен състав жалбата е предявена от надлежна страна - евентуален участник в процедурата по обявената обществена поръчка и е подписана от упълномощен от президента на "Aventis Pasteur S. A." - Франция представител за България Петя Апостолова Стратиева - Лукова, съобразно прието като доказателство пълномощно от 19.11.2003 г., представено в оригинал и в превод на български език. От текста на това пълномощно се установява, че горепосоченото лице не е из между лицата, притежаващи представителна власт да извършват процесуални действия (подаването на жалба е такова), тъй като не е адвокат или юрисконсулт на жалбоподателя - чл. 20, ал. 1, б. "а" и "в" от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС, поради което жалбата е приподписана от надлежно упълномощен адвокат Арсов.
Върховният административен съд, четвърто отделение счита, че жалбата е предявена в срок, защото по отношение на нея е неприложима нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, изискваща продаване в 7-дневен срок, понеже процесната жалба няма за предмет обжалване на решение по чл. 45 от ЗОП. Тъй като в разпоредбите на ЗОП не се съдържа указание за срока за предявяване на жалби срещу други административни актове е приложим 14-дневният срок, визиран в нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗВАС. В конкретния случай е безспорно, че жалбата е депозирана при ответника на дата 21.11.2003 г., който е четиринадесетият ден, броящ се от следващия ден след датата на публикуване на поканата в ДВ. - 7.11.2003 г., чрез която е оповестена обжалваната заповед. От тук следва изводът на съда, че жалбата на "Aventis Pasteur S. A." - Франция е процесуално допустима.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:С обжалваната заповед се нарежда откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на биопродукти за нуждите на страната през 2004 г. Възраженията жалбоподателя касаят т. 2. и т. 8. от спецификацията в заповедта, визиращи ваксина срещу хепатит Б и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Според текста на т. 16 от § 1 от ДП на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина "ваксини, токсини и серуми" са лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен или пасивен имунитет или за установяване състоянието на имунинет, а в т. 21 от § 1 на ДП на ЗЛАХМ се дава легално определение за "лекарствен продукт", като лекарствена форма в нейната окончателна опаковка, в която се предлага за употреба. Съобразно чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗЛАХМ лекарства по смисъла на този закон са вещества и лекарствени продукти, предназначени за приложение при хора, като лекарствен продукт е всеки краен продукт, който представлява вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение или профилактика на заболявания при хора и се прилага за употреба в окончателна опаковка и като лекарствени продукти се считат и всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да се прилагат върху хора за диагностициране или възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека. Според "Медицинска терминология на шест езика" (издателство "Медицина и физкултура", второ издание, стр. 571) vaccinuм: ваксини; ваксини са суспензии във физиологичен разтвор на убити, отслабени (чрез загряване, с формалин или др. вещества) или живи микроби или техните токсични продукти, които служат за имунизиране и биват: хетероваксини, приготовлявани от болестни причинители извън тялото и автоваксини, добивани от болестни микроорганизми, произхождащи от самия болен, на когото ще се прилагат.Жалбоподателят се позовава на допуснати нарушения по смисъла на чл. 12, т. 3, 4 и 5 от ЗВАС, но настоящият съдебен състав счита, че е задължен служебно да упражни контрол за наличие на всички отменителни основания, визирани в текста на чл. 12 от ЗВАС. Върховният административен съд в решаващия състав констатира, че обжалваната заповед е издадена от името на министъра на здравеопазването, който по силата на чл. 10 от ЗЛАХМ осъществява лекарствената политика в страната. Заповедта и документацията за провеждане на процедурата са подписани със запетая и от приетата като доказателство Заповед № РД-15-2273/20.10.2003 г. се установява, че заповедта е издадена от заместник-министър Любомир Куманов, на когото е възложено да изпълнява функциите на министъра, между които изрично е вписано - да подписва и утвърждава актове по ЗОП, като заместването е за времето на задгранична командировка на министъра през периода 21.10.2003 г. - 22.10.2003 г. Налице е вторична, прехвърлена компетентност, предоставена при заместване, в която хипотеза определен служител, позовавайки се пряко на своето служебно положение на заместник, действа вместо титуляра. По делото е безспорно, че обжалваната заповед е постановена в предвидената в закона писмена форма, от което съдът прави извод за спазване изискванията за компетентност и за форма, предвидени в разпоредбите на чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗВАС.
С жалбата се релевират отменителни основания по смисъла на чл. 12, т. 3 от ЗВАС - съществени нарушения на административно производствени правила. Според настоящия съдебен състав такива нарушения не са допуснати, тъй като при издаване на обжалвания акт и на поканата, чрез която се оповестява заповедта е спазена точно процедурата, визирана в чл. 34 ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Според жалбоподателя процесната заповед е постановена в нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗАП, тъй като не е мотивирана и не е видно, какви са съображенията на възложителя да предяви спорните изисквания към ваксините по т. 2 и т. 8 от спецификацията. Върховният административен съд в решаващия състав счита, че това възражение е неоснователно, защото в текста на чл. 22 от ЗОП точно и изчерпателно е регламентирано съдържанието, което следва да има заповедта за откриване на процедурата. В случая са налице всички изискуеми реквизити по чл. 22, ал. 1 от ЗОП, в който не е предвидено мотивиране на акта. Въпреки това, съдът намира, че възложителят е изложил мотиви относно спорните позиции в спецификацията, които е допустимо да се материализират в отделен акт, съобразно Тълкувателно Решение № 16/1975 г. на ОСГК на ВС и с това се реализират целите на мотивирането - страните да организират защитата си и съдът да разполага с необходимата основа да прецени законосъобразността на акта. Съдът констатира, че в писма изх. № 47-22-06/21.11.2003 г. и № 47-22-120/28.11.2003 г. (изпратени до представителя на жалбоподателя и получени от адресата, като са приложени от него към жалбата) са изложени съображенията на възложителя относно изискванията към ваксините. С този писма е обяснено, че задължителните изисквания към биопродуктите са съобразени с националните нужди и интереси на потребителя и е изяснен статутът на Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, създаден със Заповед № РД-09-228/3.06.2002 г. От текста на приетия като доказателство протокол № 7 от заседание на горепосчения съвет на 30.07.2003 г. се установява, че в т. 1. са обсъдени задължителните изисквания към биопродуктите за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки и е взето решение комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола да е произведена на база паротитен ваксинален щам Jerуl Lуnn или негов дериват. След задълбочено обсъждане на заседанието единодушно е прието предложението на националните консултанти по детски болести и микропедиатрия за използване на ваксини срещу хепатит Б с ниско съдържание на тиомерзал на деца до два навършени месеца, а поради наличието на трети прием на 6 месеца и с оглед използването на един вид ваксина за гарантиране на получения имунен отговор, пълната имунизационна схема за деца да бъде с ваксина, отговаряща на това изискване. При това положение, настоящият съдебен състав приема, че са налице изложени мотиви за издаване на спорната заповед.
В допълнение към жалбата, подадено на 29.12.2003 г. жалбоподателят обсъжда Заповед № РД-17-758/15.12.2003 г. на министъра на здравеопазването и развива доводи за процесуални нарушения при издаването й - чл. 26, ал. 4 от ЗАП. Върховният административен съд в решаващия състав констатира, че визираната заповед е издадена на 15.12.2003 г., след процесната, но тъй като с нея е допълнена и изменена обжалваната заповед, счита, че следва да бъде разгледана по реда на чл. 188, ал. 3 от ГПК. Тази заповед действително е постановена след изтичане на срока, определен в чл. 26, ал. 4 от ЗАП във връзка с чл. 11 от ЗВАС и то по време на висящ съдебен процес, което представлява административнопроизводствено нарушение, но то не е от категорията на съществените. Това е така, защото предмет на настоящото съдебно производство е не заповедта от 15.12.2003 г., а първоначалната, издадена на 22.10.2003 г. и това нарушение не се е отразило на правото на съдебна защита на жалбоподателя. Също така със заповедта от 15.12.2003 г. (публ. в ДВ. бр. 110 от 19.12.2003 г.) се прецизират изискванията към ваксината против хепатит Б, създавайки на мястото на оспорената т. 2. от спецификацията нови т. 2.1. и т. 2.2., като към ваксината, вписана в т. 2.2. не се съдържа изискване за липса на тиомерзал или за количество под 2 микрограма на доза, което е изцяло в интерес на жалбоподателя, чиято регистрирана у нас ваксина съдържа по-високо количество тиомерзал. На основание на горното, съдът приема, че не са осъществени съществени нарушения по смисъла на чл. 12, т. 3 от ЗВАС.
С жалбата, предмет на настоящото производство се инвокират отменителни основания по чл. 12, т. 4 от ЗВАС - противоречия с материалноправни разпоредби. Основното възражение на жалбоподателя е, че с процесната заповед в обжалваната й част по позиции № 2 и № 8 от т. 1.9. се нарушават разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 27.04.2000 г. на Министъра на здравеопазването за видовете имунизации в България и сроковете за извършването им. Според първата норма задължителните имунизации и реимунизации се извършват с ваксиналните препарати, съгласно Имунизационния календар на РБ, посочени в Приложение № 1. Настоящият съдебен състав счита, че в случая не е налице противоречие с тази норма, защото имунизационния календар визира навършената възраст за имунизация, вида на имунизацията, начина на приложение на ваксината и дава най-общото непатентно наименование на съответната ваксина съобразно заболяването, против което е насочена. В този календар изобщо   не   се   регламентират   качества   на   конкретните   ваксини, поради което съдът приема, че липсва нарушение. Относно твърдяното несъответствие с нормата на чл. 6 от визираната наредба, настоящият съдебен състав също счита, че но не е налице, защото с нея е предвидено, че имунизациите и реимунизациите се извършват само с ваксини, които са получили разрешение от министъра на здравеопазването и са регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата. В конкретния случай не се констатира отклонение от тази разпоредба, защото в обжалваната заповед в т. 1.4. е вписано такова условие. Според касатора, възложителят е нарушил посочените разпоредби, като е предявил по - високи, специални изисквания към спорните ваксини, които не са предвидени в Наредба № 2/2000 г. Върховният административен съд, четвърто отделение не споделя това становище, тъй като с наредбата се очертават минималните условия и възложителят при откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка има право да постави изисквания и условия, каквито той счете за необходими за успешното извършване на съответната имунизационна дейност. Възложителят би бил в нарушение в случай, че открие обществена поръчка за доставка на биопродукти, които не са регистрирани у нас и не са получили разрешение за употреба, но в конкретния случай това не е налице.
В жалбата се развива тезата за материалноправно нарушение, тъй като ответникът е допуснал от една страна превишаване пределите на оперативната самостоятелност, а от друга, че е следвало да действа при условията на обвързана компетентност. Според настоящия съдебен състав е налице вътрешно противоречие в тази теза, тъй като, ако възложителят действа при обвързана компетентност, то не е налице оперативна самостоятелност, чиито рамки да се нарушават. Върховният административен съд в решаващия състав счита, че не е налице обвързана компетентност на министъра, защото в случая не е възможно само едно законосъобразно решение и възложителят не е лишен от възможност за избор при формулиране на условията и изискванията към кандидатите и към биопродуктите, които те доставят. Дори в текста на приложения към Наредба № 2 Имунизационен календар изрично е вписано, че при имунизации против морбили - паротит - рубеола се прилагат три ваксини или моноваксини, което означава, че още в подзаконовия нормативен акт е заложен избор при извършване на ваксинациите. Според настоящия съдебен състав при постановяване на обжалваната заповед министърът на здравеопазването действа при условията на оперативна самостоятелност, в рамките на която той осъществява преценка за качествата на доставяните ваксини по целесъобразност, която оценка не подлежи на съдебен контрол. Налице е двойна факултативна дискреционна компетентност, защото административният орган има право на факултативна оценка - той преценява не само дали и кога да издаде процесният акт (да открие процедурата), но и при издаване на акта има право да прецени какви клаузи, условия, изисквания да съдържа този акт.
При упражняване на съдебен контрол върху такъв акт, съдът разполага с възможността за преценка само по законосъобразност - доколко оперативната самостоятелност е в рамките на закона и чрез нея не се нарушават императивни правни норми. На основание на горното, съдът счита, че не е осъществено соченото материалноправно нарушение и ответникът е действал в пределите на регламентираната от закона оперативна самостоятелност.
Относно възражението на жалбоподателя за допуснато нарушение на нормата на чл. 36, ал. 3, т. 3, изр. 2 от ЗОП, настоящият съдебен състав намира, че е необосновано. Това е така, защото горната норма изисква възложителят да не поставя условия, които да са свързани с определено предприятие, патенти, полезни модели, търговски марки и марки за произход. От текста на процесната заповед се установява по безспорен начин, че ответникът не е вписал фирмено наименование на определено дружество или търговец, който да произвежда или доставя съответните ваксини и не фигурира условие за конкретна търговска марка или патент. Според жалбоподателя с обжалвания акт министърът определя изисквания, на които отговаря само един производител "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия и със заповедта за откриване на процедурата се насочва към избор именно на този изпълнител. Върховният административен съд, четвърто отделение приема това твърдение за неоснователно и недоказано, защото от текста на приетия като доказателство Списък на разрешените за употреба ваксини в Република България е видно, че на изискването по оспорената т. 2. от спецификацията - ваксина срещу хепатит Б, педиатрична, без тиомерзал или с количество под 2 микрограма на 1 доза, 1 дозови разфасовки отговарят следните ваксини:engerix В на "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия;euvax В на "LG Life Sience Ltd.", Корея;
Н-В-Vах II на "Меrck Sarp ?Hepavax Gene на "Коrea Green Cross Corporation", Корея, като първата ваксина не съдържа тиомерзал (консервант, съдържащ етил живак), а останалите са с количество по-ниско от 2 микрограма на доза. Съдът кредитира горепосочения списък, тъй като той е приложен към писмо изх. № 5553/15.03.2003 г. на Изпълнителната агенция по лекарствата, което е подписано от изпълнителния директор и от директора на дирекция "Биологични продукти". Съдът констатира, че в приложената по делото извадка от сайта в Интернет на Световната здравна организация са посочени общо шест производителя на рекомбинирана ваксина срещу хепатит В, а именно: центрове в Куба и САЩ, две фирми в Корея, фирма в Индия и "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия. Според настоящия съдебен състав от значение в случая е, че изискването на възложителя е изобщо да не се се съдържа тиомерзал и алтернативно - количеството да е по - малко от 2 микрограма на доза и конкретната преценка за това следва се направи от комисията, разглеждаща постъпилите предложения. Аналогично е положението с ваксината, визирана в позиция № 8 от т. 1.9. на обжалваната заповед, според която ваксината срещу морбили, паротит и рубеола следва да е с паротитен ваксинален щамJerуl Lуnn или негов дериват, 1 дозови разфасовки и разтворител.
От текста на Списъка, приложен към горепосоченото писмо на ИАЛ е видно, че у нас са регистрирани ваксини с ваксинален щамJerуl Lуnn:Priorix на "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия и М-М-R-II на Меrck Sarp ?
По отношение становището на жалбоподателя за противоречие с нормата на чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП, налагаща прекратяване на процедурата поради липса на реална конкуренция, Върховният административен съд в решаващия състав счита, че на този етап от процедурата по възлагане на обществената поръчка соченото нарушение не е осъществено. Преценката за приложение на чл. 21 от ЗОП се извършва в по-късен момент от процедурата след подаване на предложенията от кандидатите и се извършва от възложителя, който следва да се произнесе с мотивирано решение, което подлежи на обжалване. В случая ще бъде преждевременно обсъждането на този въпрос, тъй като не може да се определи предварително колко предложения ще постъпят и от кои производители. Настоящият съдебен състав се съобразява и с обстоятелството, че потенциални кандидати в процесната обществена поръчка са не само доставчици, които имат качество на производители, но и такива, които са упълномощени представители на производителите - дистрибутори и търговци на едро с лекарствени продукти, както е вписано в т. 1. 5. от обжалваната заповед, които също са реални конкуренти. В разпоредбите, уреждащи изискванията към кандидатите, визирани в чл. 23 от ЗОП не се съдържа ограничение само до производители. Ако съдът, тълкувайки тези норми приеме, че те касаят единствено производители, то тогава ще се създадат неоправдани ограничения, които не намират опора в нормативен акт, тъй като, ако законодателят е искал да ограничи броя на кандидатите само до производители е щял да регламентира това изрично.
С жалбата се инвокира отменително основание - нарушение на чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗОП, според който критериите за оценка на предложенията и начините за определяне на тяхната тежест задължително се включват в решението за откриване на процедурата. В конкретния случай е безспорно, че в т. 1.10. от обжалваната заповед критериите за оценка и тежестта им са определени точно от възложителя. Жалбоподателят твърди, че се създава неяснота, тъй като не е ясно дали оценката се извършва само на база "най- ниска цена" или и по други критерии. Според настоящия съдебен състав, твърдяната неяснота не е налице, защото в т. 1.10. от заповедта точно и конкретно е посочено, че единствен критерий за оценка на предложенията ще бъде най-ниската предложена единична цена !!!! и е описан начинът на числовото изражение на този критерий - претеглената стойност на критерия, която е число, представляващо съотношение между предложената най-ниска цена по съответната позиция от спецификацията от участник в процедурата към предложената цена от всеки от участниците, умножено с тегловен коефициент 1. В този смисъл е и писмо изх. № 47-22/6 от 21.11.2003 г. на ответника до жалбоподателя, с което подробно се изяснява този въпрос и се излагат мотиви за приетия от възложителя начин на оценяване.
По отношение възражението на "Aventis Pasteur S. A.", Франция за противоречие с чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Върховният административен съд, четвърто отделение счита, че е необосновано, защото законът, на който се позовава жалбоподателят не е действал към датата на издаване на процесната заповед. Законосъобразността на административния акт се преценява към този момент, а ЗОАРАКСД е обнародван в ДВ. бр. 55/2003 г. и съобразно § 5 от ПЗР влиза в сила от 17.12.2003 г. Освен това, "стопанска дейност" по смисъла на § 1, т. 3 от ДП на ЗОАРАКСД е дейност, извършвана от търговец, от лица по чл. 2 от ТЗ и всяка друга, осъществявана с цел печалба. Според настоящия съдебен състав, дейността по провеждане на процедура за възлагане на поръчка за доставка на биопродукти и осъществяването на имунизациите в страната не представлява такава стопанска дейност, тъй като няма за цел реализиране на печалба, а опазване живота и здравето на българските граждани чрез избор на ваксина, отговаряща на съвременните изисквания за качество и безопасност. Следва да се има предвид и фактът, че разпоредбите, на които се позовава жалбоподателят визират забрана за налагане на ограничения и тежести, водещи до ограничаване на конкуренцията и които не са необходими за постигане целите на закона. Както бе изяснено по- горе, с изискванията и условията, вписани в обжалваната заповед не се ограничава конкуренцията и тези изисквания са в съответствие с целта, формулирана в чл. 2, ал. 2 от ЗОП - защита на потребителя.
Относно твърдението на жалбоподателя за наличие на материалноправно нарушение, изразяващо се в несъответствие с принципите на ЗОП, визирани в чл. 9, т. 1, 2 и 3 от закона, съдът счита, че също е неоснователно. Това е така, защото от съдебния състав не се констатират нарушения в публичността и прозрачността при постановяване на обжалваната заповед. От приложената към жалбата кореспонденция между жалбоподателя и ответника е видно, че последният е мотивирал изискванията си, обяснявайки на бъдещите кандидати условията за участие в процедурата, като е спазил и процедурата за оповестяване чрез ДВ. и в ежедневник, както на обжалваната заповед, така и на заповедта от 15.12.2003 г. Според Върховния административен съд, четвърто отделение в случая са спазени принципите за свободна и честна конкуренция и за осигуряване равни възможности за участие на кандидатите, защото, както бе изяснено по- горе потенциални доставчици на спорните ваксини са не само "Глаксо Смит Клайн Байолоджикалс С. А.", Белгия, но и други фирми и институти, както и техни дистрибутори. Жалбоподателят развива тезата, че заинтересованата страна има монополно положение и чрез него нарушава принципите на чл. 9, т. 2 и т. 3 от ЗОП, но съдебният състав не споделя това твърдение, тъй като то се опровергава от обсъдените по-горе доказателствата по делото. За съда е от значение и обстоятелството, че от представените от заинтересованата страна доказателства, неоспорени при приемането им - извлечение от Автоматизирана база данни за лекарствата и от сайта в Интернет на Комитета за фирмени лекарствени продукти при ЕАОЛП се установява, че самият жалбоподател е производител на противохепатитна ваксина без съдържание на тиомерзал: HBVAXPRО и на ваксина, срещу морбили - паротит - рубеола с щам Jerуl Lуnn: ROR-VAX, които са разрешени за употреба в държавите, членки на Европейския съюз, съобразно възприетата централизирана процедура на регистрация, но "Aventis Pasteur S. A.",
Франция по някакви свои съображения не е предприел действия за регистрация на тези ваксини в Република България. Това означава, че ограниченията в случая са създадени не от необосновано високите изисквания на възложителя към биопродуктите, а са в резултат от липсата на регистрация на процесните ваксини у нас, което е в зависимост от волята на производителя на ваксините. С оглед на горното, Върховният административен съд в решаващия състав счита, че релевираните в жалбата противоречия с материалния закон по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗВАС не са осъществени.
Жалбоподателят се позовава на нарушения на целта на закона, формулирана в чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП, защото според него, възложителят не осъществява контрол при изразходването на бюджетни средства в резултат на въвеждане на изисквания за доставка на по-скъпи ваксини. Настоящият съдебен състав намира, че не е налице соченото нарушение, защото възложителят разполага с оперативна самостоятелност да предяви такива изисквания към ваксините, предмет на доставка по обявената обществена поръчка, които той прецени, че са необходими за качествено изпълнение на имунизационния календар в Република България. В този случай става въпрос за специфична медицинска и фармацевтична дейност, при която интересите на потребителите - малки деца са от първостепенно значение, поради което съображенията за защита живота и здравето на подлежащите на ваксинация лица са водещи. Освен това, от текста на т. 1.7. и т. 1.10. от процесната заповед се установява, че възложителят се съобразява с принципна за ефективност при изразходването на средствата, поставяйки като единствен критерий при класирането на предложенията най-ниската предложена цена.
По изложените съображения, съдът счита, че обжалваният административен акт е законосъобразен, тъй като е постановен от компетентен орган в предвидената в закона форма и при издаването му не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона, което налага отхвърляне на жалбата изцяло.
С оглед изхода на спора, претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноски следва да се остави без уважение. Останалите страни в процеса не са заявили искане за заплащане на разноски.
На основание на горното и на чл. 28 от ЗВАС във връзка с чл. 42, ал. 1, предложение последно от ЗАП, Върховният административен съд, четвърто отделение
РЕШИ:
Отхвърля жалбата на "Aventis Pasteur S. A." - Франция със седалище Авеню Понд Пастьор, Лион, Франция, с президент Авентис Пасьор, Франция, подадена чрез пълномощник Петя Стратиева - Лукова против Заповед № РД-17-611 от 22.10.2003 г. на министъра на здравеопазването на Република България като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията пред петчленен състав на Върховния административен съд.

# 4
 • Мнения: 703
ІІ-то Решение /извинявам се за обема на поста, но не виждам как може да бъде "съкратен"/:

Решение № 6443 от 2.07.2002 г. на ВАС по адм. д. № 3296/2002 г., IV о., чл. 39, ал. 2,
чл. 39, ал. 4,
чл. 41, ал. 1
чл. 42, ал. 2,
чл. 44, ал. 1,
чл. 56 ЗОП,
------------------------
Производството е по реда на чл. 12 и сл. във връзка с чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд и чл. 56 от Закона за обществените поръчки.
Образувано е по повод на постъпила жалба от "Т. Л. - Н. А. Ц." АД, гр. С., бул. "Г. М. Д." № 1, представлявано от Изпълнителния директор Т. Й. В. (представител на производителите: "Aventis Pasteur S. A." и LG Chemical Ltd.), против Заповед № РД-17-224 от 22.03.2002 г., Заповед № РД-17-225 от 22.03.2002 г. и Заповед № РД-17-226 от 22.03.2002 г. на министъра на здравеопазването на Република България за класиране на кандидатите, участвали в обявената по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г. и определяне на изпълнители на обществената поръчка за доставка на ваксини по позиция 2, по позиция 3 и по позиция 8 от утвърдената спецификация. Жалбоподателят счита, че при провеждането на обявената открита процедура са допуснати съществени нарушения на процедурните правила, с което не са спазени изискванията за провеждането на процедурата съгласно Закона за обществените поръчки и документацията за провеждане на откритата процедура, предоставена от възложителя. Конкретните нарушения са посочени в девет страничната жалба и в представените също толкова страници писмени бележки. В съдебно заседание чрез надлежно упълномощените по делото процесуални представители - адвокат и юрисконсулт, поддържа жалбата си и моли да се постанови решение, с което да се отменят обжалваните заповеди. Ответникът - Министерство на здравеопазването, чрез двамата си процесуални представители оспорва жалбата. Изразява становище, че в някои нейни части тя е недопустима, тъй като съдържа доводи, които са по целесъобразността на преценката. В тази част моли жалбата да се остави без разглеждане и да се прекрати производството по делото. В останалата част счита, че направените доводи, включително и новозаявените, са неоснователни. Представена е писмена защита с подробно развити съображения. Конституираната в производството на основание чл. 21 от ЗВАС заинтересована от изхода на делото страна - "С. Т." АД, гр. В., чрез явилия се в открито съдебно заседание пълномощник оспорва жалбата и изцяло подкрепя становището на министерството както по отношение на възражението за недопустимост на жалбата, така и за нейната неоснователност. Представена е писмена защита от другия довереник на дружеството.
Заинтересованата страна "К. РТ" АД, гр. С., чрез двамата си пълномощници - адвокат и юрисконсулт, също оспорва жалбата. Счита, че в основната си част тя засяга въпроси на целесъобразността на преценката, която не подлежи на съдебен контрол. Поддържа казаното от представителите на министерството. Представени са два броя писмени бележки с искане жалбата да се остави без разглеждане като недопустима или отхвърли като неоснователна.
Участвуващият в производството представител на Върховната административна прокуратура намира, че са основателни съображенията в жалбата за нарушения на основните принципи на ЗОП, развити в чл. 9, а именно - прозрачност и гарантирана публичност, предвид твърдението за недопускане в работата на комисията при отварянето на плик 2 и 3. Счита доводът на процесуалния представител на ответната страна за недопустимост на жалбата в по-голямата й част (неконкретизираност), поради характера на обжалваната материя - преценка по целесъобразност, за неоснователен. Дори и когато се касае за свободна преценка органът, издател на индивидуалния административен акт отразява правно релевантния факт, който води до подвеждането под съответната правна норма, без това да води до контрол върху самата целесъобразност (правилност). Проверката на законосъобразността е в това, дали свободната преценка е в границите на предоставените на органа правомощия и евентуалното им превратно упражняване. Прокурорът намира за недоказани по-голяма част от твърденията за нарушения, като такива на чл. 39, ал. 2 и 4 ЗОП, чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал. 2 ЗОП и чл. 44, ал. 1 ЗОП. Счита още, че с обжалването си по чл. 56, ал. 1 ЗОП с оглед наведените съображения за нарушение на изискванията за провеждане на процедурата, в която е участник, би постигнал неудовлетворителен резултат. При констатация за нарушение на процедурата и изискванията на ЗОП, като резултат би следвало да се отменят всички финализиращи процедурата актове с класиране на спечелилите, част от които са в интерес на жалбоподателя. С оглед на това възниква въпросът за правния интерес и допустимостта на жалбата. За да се произнесе по жалбата, с която е сезиран, настоящият състав на Върховния административен съд съобрази следното: Правоотношенията между жалбоподателя "Т. Л. - Н. А. Ц." АД, гр. С. и Министерството на здравеопазването, в качеството му на "възложител", са се развили при действието на Закона за обществените поръчки преди изменението и допълнението му в Държавен вестник, бр. 43 от 26.04.2002 г. Производството е с правно основание чл. 56 от ЗОбП, съгласно която разпоредба, кандидатите, участвуващи в процедури за възлагане на обществени поръчки по този закон, могат да подават жалби за неспазване на изискванията за тяхното провеждане по реда на ЗАП, чрез възложителя в 7-дневен срок от обявяване на решението по чл. 45, ал. 1, а това е решението, с което възложителят обявява кандидатите, класирани на първите три места и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка. Жалбоподателят е кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка по смисъла на точка 5 от § 1 Допълнителна разпоредба на ЗОбП - закупил е документацията за участие, отговаря на обявените квалификационни изисквания по т. 1.4. от решението на възложителя за откриване на процедурата и е подал предложение за участие в обявената процедура. Следователно притежава активна процесуална легитимация да подава жалба, включително и когато не е допуснат до участие в класирането, защото той е участник в процедурата и именно с отстраняването му от по-нататъшно участие правата му безспорно се нарушават. Жалбата е депозирана в законоустановения срок от уведомяването на кандидата за резултатите. Подписана е от Т. В., което е лице със законна представителна власт, видно от приложеното към нея Удостоверение от С. градски съд - Фирмено отделение по ф. д. № 28154/1991 г., за актуално състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата, според което дружеството се представлява от Изпълнителните директори Т. Й. В. и Т. Б. Б., поотделно. Предвид на всички изложени обстоятелства, жалбата на "Т. Л. - Н. А. Ц." АД, гр. С., се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.
Както се вижда от първоначалното й съдържание, жалбата е насочена срещу: Заповед № РД-17-224/22.03.2002 г. (позиция 2 от предмета на поръчката), Заповед № РД-17-226/22.03.2002 г. (позиция Sunglasses и Заповед от 22.03.2002 г. (позиция 3), и трите на министъра на здравеопазването. Уточнението на заповедта без номер е поискано от съда с оглед правилното конституиране в процеса на заинтересованите страни и неизпълнението в дадения срок не означава, че жалбоподателят не обжалва такъв административен акт. Затова конкретизацията, направена едва в открито съдебно заседание, че се обжалва Заповед с № РД-17-225, е допустима. Освен това в процеса вече участвува като заинтересована от изхода на делото страна "С. Т." АД, гр. В. - дружество, класирано на първо място и по другата заповед под № РД-17-224, поради което не е необходимо отлагане на делото за призоваване на нова засегната от обжалването страна.
Със Заповед № РД-17-062 от 4.02.2002 г. на министъра на здравеопазването, на основание чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, б. "а", чл. 14 и чл. 22 от Закона за обществените поръчки, във връзка с изпълнение на Имунизационната програма на Министерство на здравеопазването, е открита, открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г.
В съответствие с чл. 34 ЗОбП е отправена покана за участие, която е публикувана в ДВ, бр. 17/13.02.2002 г. и във в-к "Демокрация" (национален ежедневник по това време) и е изпратена до Регистъра за обществени поръчки при Министерския съвет. На основание чл. 36 ЗОбП е утвърдена документация, която съдържа освен заповедта за откриване на процедурата още и: Спецификация на необходимите биопродукти и изисквания към ваксините (приложение 1 и 1а); технически условия за изпълнение на поръчката (приложение 2); образец на предложението за участие в процедурата (приложение 3) и Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка (приложение 4).
Със Заповед № РД-17-220 от 15.03.2002 г., на основание чл. 37 от ЗОбП възложителят е назначил комисия със задача: да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г. като разгледа, оцени и класира направените предложения за участие в процедурата в съответствие със Закона за обществените поръчки. Видно от съставения на основание чл. 44 от ЗОбП Протокол от 22.03.2002 г., комисията е констатирала, че в определения срок са постъпили 5 (пет) предложения от кандидати, които по реда на завеждането им в Регистъра за постъпили предложения за участие в процедурата са както следва: 1. "М." АД, гр. С. - представител на "Б.-Б. Н." ЕООД, гр. С.; 2. "С. Т." АД, гр. В., представител на "Glaxo Smith Kline Export Limited", Англия; 3. "Т. Л. - Н.
А. Ц." АД, гр. С., представител на "LG Chemical" Ltd., Корея; 4. "Т. Л. - Н. А. Ц." АД, гр. С., представител на "Aventis Pasteur" S. A., Франция и 5. "К. РТ" ООД, гр. С., представител на "Glaxo Smith Kline Export Limited", Англия, след което комисията е пристъпила към отваряне на пликовете по реда - плик № 1, плик № 2 и плик № 3.
Във фазата на разглеждане на предложенията на кандидатите, комисията е решила, че предложението на "Т. л. - НАЦ" АД, представител на "Aventis Pasteur" S. A., Франция за доставка на продукта "Жива орална полиомиелитна ваксина" (позиция № 3) не съответствува на спецификацията по отношение на предложените количества за съответните доставки и поради тази причина, на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, участникът не следва да се допуска до участие в класирането с този продукт. Във фазата на оценяване и класиране на предложенията, комисията е направила комплексна оценка на всеки участник по параметри и схема, описани подробно в протокола и в табличен вид - Приложение № 1, представляващо неразделна част от него, при което всеки кандидат е получил точки по направеното от него предложение за всяка една от позициите по спецификацията поотделно. Комисията е предложила на възложителя за изпълнители на обществената поръчка да бъдат определени участниците, които са класирани от нея на първо място по различните позиции, тоест тези, които са получили максимален брой точки.
Със Заповед № РД-17-224 от 22.03.2002 г., на основание чл. 45, ал. 1 от ЗОП, министърът на здравеопазването е класирал участниците по позиция 2 от спецификацията за необходими биопродукти за 2002 г. и е определил "С. Т." АД, гр. В. за изпълнител на обществената поръчка за доставка на: Ваксина срещу вирусен хепатит тип В педиатрична, 1 дозови разфасовки - 187 000 дози.
Със Заповед № РД-17-225 от 22.03.2002 г., на основание чл. 45, ал. 1 от ЗОП, министърът на здравеопазването е класирал на I-во място по позиция 3 от спецификацията за необходими биопродукти за 2002 г. и е определил "С. Т." АД, гр. В. за изпълнител на обществената поръчка за доставка на: Жива орална полиомиелитна ваксина, 10 дозови разфасовки и гутатори - 385 600 дози. Със Заповед № РД-17-226 от 22.03.2002 г., на основание чл. 45, ал. 1 от ЗОП, министърът на здравеопазването е класирал участниците по позиция 8 от спецификацията за необходими биопродукти за 2002 г. и е определил "К. РТ" ООД, гр. С. за изпълнител на обществената поръчка за доставка на: Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, 1 дозови разфасовки и разтворител - 135 000 дози.
Тези три заповеди са предмет на обжалване по настоящото дело. Първото възражение в жалбата е, че са нарушени изискванията на чл. 39, ал. 2 от ЗОП. Съгласно посочената разпоредба, "при отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват и кандидати, участващи в процедурата". Както се вижда, нормата е диспозитивна, а не императивна. С нея е регламентирана една правна възможност, като е предоставена на възложителя, респективно на комисията като негов помощен орган, да извърши преценка за всеки конкретен случай дали да покани представители на кандидатите или да отвори предложенията в тяхно отсъствие. С това законодателно разрешение не се нарушава принципът за публичност и прозрачност на процедурата, залегнал в чл. 9, т. 1 от ЗОбП защото в противен случай правната норма би имала императивен характер и изпращането на покана за присъствие на кандидатите, участвуващи в процедурата би било задължително, в който случай неизпълнението на това задължение ще доведе до неспазване на изискванията за провеждането на процедурата. Отделно от изложеното, от съдържанието на съставения от комисията протокол не може да се направи извод за твърдяното обстоятелство, че жалбоподателят е бил допуснат само при отварянето на плик № 1 от представеното предложение. Освен това жалбоподателят може да се позовава на допуснати само спрямо него нарушения, а не на евентуално засегнати права на другите участници, за да поддържа в множествено число, че не са били поканени и допуснати от комисията при отварянето на плик № 2 и плик № 3 и на предложенията на другите участници.
Второто оплакване е за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се свежда до това, че като членове на комисията по провеждането и оценката на предложенията са включени г-жа Р. Ф. и г-жа Г. А., които според жалбоподателя са участвали в подготовката на документацията по същата открита процедура. Съгласно цитираната разпоредба, член на комисията или консултант не може да бъде лице, което е участвувало в подготовката на откритата процедура и/или в проектирането, когато предмет на поръчката е строителство. В случая предмет на обществената поръчка е доставка на ваксини и биопродукти и по делото няма никакви данни, че двете посочени лица са подготвяли процедурата. Освен това, в съответствие с чл. 38, ал. 3 от ЗОбП, членовете на комисията представят декларация за това обстоятелство и носят наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Всички назначени членове на комисията са представили на възложителя декларации, между които и Р. Ф. (Р. Ф. по жалбата) и М. А. (ако нея има предвид жалбоподателя, посочвайки в жалбата името Г. А.). От изложеното следва извода, че и това оплакване, както и предходното са неоснователни. Третото възражение е за нарушение на изискванията на чл. 39, ал. 4 от ЗОП. Според тази разпоредба, "комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението". Като се изключи обстоятелството, че комисията "има право", а не е "длъжна" да направи посоченото по-горе, следва да се отбележи, че с тази разпоредба не се цели да се изправят съществуващи недостатъци на предложението, като се представят други доказателства, които да доведат до промяна на вече направеното предложение, а да се внесе яснота с допълнителни доказателства за тези обстоятелства, които вече се съдържат в предложението, за да може да се извърши обективно разглеждане, оценка и класиране на офертата. С една дума, комисията изисква допълнителни доказателства само за тези обстоятелства, които са предварително заявени и разпоредбата не се отнася за хипотезите, при които такива обстоятелства и доказателства за тях изобщо липсват. В конкретния случай, на базата на представеното от жалбоподателя в качеството му на представител на "Aventis Pasteur" S. A., Франция, комисията е констатирала, че предложението за доставка на продукта "Жива орална полиомиелитна ваксина" (позиция № 3) не съответствува на спецификацията по отношение на предложените количества за съответните доставки и поради тази причина, на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, е решила участникът да не бъде допуснат до участие в класирането с този продукт. Според нормата на чл. 25, ал. 1, при изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. В случай, че е представено предложение, което не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, комисията отстранява от участие в процедурата този кандидат на основание чл. 40, ал. 1, т. 3, както е и постъпила в случая, защото е констатирала несъответствие на предложението със спецификацията. И без помощта на вещо лице със специални технически познания се вижда, че в предложението на "Т. Л. - Н. А. Ц." АД, представител на "Aventis Pasteur" SA - Франция, предлаганото количество дози, разбито по месеци не съответствува на количеството, определено в Спецификацията за необходимите за 2002 г. биопродукти - Приложение № 1 към документацията. Това е достатъчно основание този кандидат да бъде отстранен от по-нататъшно участие по тази позиция, тъй като е налице хипотезата на чл. 40, ал. 1, т. 3, предложение второ ЗОбП.
На четвърто място в жалбата са групирани множество оплаквания, свързани с нарушение на изискванията, залегнали в ЗОП и в документацията за провеждане на откритата процедура относно разглеждането, оценяването и класирането на предложенията на кандидатите и по-конкретно са посочени като текстове чл. 41, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от закона. От изложените фактически обстоятелства се стига до извода, че всички тези оплаквания могат да се обединят под едно и касаят единствено оценяването на предложението на жалбоподателя. Възражението е неоснователно по следните съображения:
Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОбП, основни критерии при оценяване на предложенията са: 1. икономически най-изгодното предложение, или 2. най-ниската предложена цена. В т. 1.9 от заповедта за откриване на процедурата, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11 от закона са посочени критериите за оценка на предложенията, като за основен е приет - единична цена и качество, а за допълнителен критерий - срок на плащане, като подробно е конкретизиран начина за определяне на тези критерии и е определена тежестта им в комплексното оценяване на предложенията. В този им вид критериите са залегнали в поканата до участниците и с тях се е съобразила и комисията, назначена специално с цел да проведе откритата процедура. Легалната дефиниция на понятието "икономически най-изгодно предложение", дадена в точка
9 от § 1 Допълнителна разпоредба на ЗОбП налага извода, че възложителят е избрал като основен критерий при оценяването именно икономически най-изгодното за него предложение, макар и да го е формулирал словесно по друг начин. Въвеждането на други, допълнителни критерии с оглед постигането на най-оптималния вариант при оценяването не е забранено със закона.
В съответствие с точка 6 от § 1 Допълнителна разпоредба на ЗОбП, "процедура за възлагане на обществена поръчка" са всички действия на възложителя, които водят до сключването на договор между възложител и изпълнител. Регламентираната в Закона за обществените поръчки процедура обаче представлява смесен фактически състав, който обхваща както административноправни елементи, така и елементи от гражданскоправен характер. Административните правоотношения, характеризиращи се безспорно с отношения на власт и подчинение приключват с издаването на административния акт - решението на възложителя по чл. 45, ал. 1 ЗОбП, с което обявява класираните на първите три места и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка. От своя страна решението на възложителя (независимо от своето наименование, в случая "заповед") също се състои от административноправни и от гражданскоправни елементи. В частта му, в която се съдържа волеизявление относно избора на най-добрата от предложените оферти, а именно тази, която максимално и в най-висока степен удовлетворява икономическите и стопанските изисквания на възложителя, решението е с гражданско правен характер. Разрешаването на въпроса кои са най-благоприятните условия за доставката на ваксините по цена, начин на плащане, количество, качество, срок, място на изпълнение и др. се извършва по свободна преценка на възложителя за всеки конкретен случай. Правата на административния орган са ограничени в рамките на оперативната му самостоятелност и с оглед на целите, за които последната му е предоставена от закона. Съгласно точка 7 и точка 12 от ППВС № 4/1976 г., въпрос на законосъобразност е дали административният орган не е нарушил тези рамки и дали не е упражнил превратно правото си на свободна преценка. В рамките на тези права, решението, което ще вземе административният орган при всички случаи следва да бъде съобразено с целите на закона. Проверката дали издадения по свободна преценка акт е съобразен с целта на закона касае неговата законосъобразност, а не целесъобразност. В конкретния случай, с избирането на икономически най-изгодното предложение се постига и целта на закона. А що се касае до преценката на възложителя в гражданскоправната част на решението, тази която той осъществява в изпълнение на субективното си право на избор, то същата не може да се контролира от съда и не подлежи на промяна чрез съдебна намеса.
Освен в жалбата, устно в открито съдебно заседание жалбоподателят развива нови доводи за незаконосъобразност на обжалваните от него заповеди. Такива има и в представените допълнително писмени бележки. По принцип нови доводи са допустими предвид на факта, че дори в жалбата да не са посочени конкретни основания за отмяна с оглед критериите, регламентирани в чл. 12, т. 1 - 5 от ЗВАС, след като е сезиран с жалба, съдът извършва цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания пред него административен акт. Дискусионен е въпросът обаче доколко могат да се обсъждат доводи, направени с писмена защита едва след приключване на устните състезания, с които не са запознати останалите страни в процеса, поради което са лишени от възможността да вземат становище по тях и да защитят правата си. По тези причини и предвид основния принцип в правото, че процесът е устен, а не писмен - чрез размяна на писмени бележки между страните и съда, следва да се обсъдят само още три и те са: че комисията била въвела допълнителна методика за оценка на предложенията; че заповедите не са мотивирани и че възложителят не е представил препис от протокола на комисията, за да се запознае жалбоподателя с него и да си направи записки с оглед обжалване на резултатите. И трите оплаквания са неоснователни. Видно от съставения Протокол от 22.03.2002 г., комисията не е въвела допълнителна методика, а изцяло се е съобразила с критериите, определени вече от възложителя и в рамките на тези критерии, обявени предварително на всички кандидати, е решила да извърши оценката по точки от 1 до 5 за всеки поотделно показател на критерия "качество", което не е в противоречие със закона, а напротив спомага максимално обективно да се оценят предложенията с цел да се избере най-доброто качество на предлагания продукт, особено що се отнася за жизненонеобходими за човешкия организъм ваксини и биопродукти. Резултатите от използуваната за улеснение точкова система за всеки един от обявените от възложителя критерии за оценка, комисията е отразила в сравнителна таблица - Приложение № 1 неразделна част към протокола, от която се вижда, че плътно се е придържала към предварително обявените критерии и на базата на получената комплексна оценка за всеки кандидат е класирала участниците по получения брой точки. Както се каза и по-горе, конкретната преценка на всеки член на комисията дали всяко едно от предложенията следва да се оцени с 1, с 2, с 3, с 4 или с 5 точки, не подлежи на съдебна проверка, защото не са превишени границите на предоставената със закона оперативна самостоятелност.
Неоснователно се явява и възражението, че заповедите не били мотивирани. На първо място, те са издадени на основание чл. 45, ал. 1 от ЗОбП и в тази разпоредба е определено тяхното съдържание, което очевидно е спазено, както и изискуемата се писмена форма. Освен това, в заповедите е цитиран изрично протокола на комисията от 22.03.2002 г. Мотивите се съдържат именно в този протокол, който е утвърден от министъра на здравеопазването в качеството му на възложител на обществената поръчка, видно от подписа и печата в горния десен ъгъл на документа. Не на последно място, съгласно Тълкувателно решение на ОСГК на ВС № 16/1975 г. мотивите могат да бъдат изложени отделно от самия административен акт, в съпътстващите го документи, подготвящи неговото издаване, дори допълнително в уведомителното писмо до лицето, адресат на акта или в съпроводителното писмо, с което жалбата се изпраща до съда. Целта на мотивите е както извършването на съдебна проверка за законосъобразност на обжалвания акт, така и за да могат да се запознаят адресатите със съображенията, послужили за издаването на акта и в тази връзка да организират защитата си, което в случая е направено своевременно с подаването в срок на жалбата и с ангажирането на двама пълномощници по делото.
А що се касае до оплакването, че възложителят не е представил препис от протокола на комисията, ще трябва да се отбележи, че с това нарушение на административния орган не са засегнати правата на жалбоподателя, защото жалбата му е депозирана в законния срок; протоколът, като част от административната преписка е приет като доказателство по делото и той е запознат с неговото съдържание; дадена му е възможност да сочи допълнителни доводи; осигурил си е компетентна правна защита именно с цел обжалване на резултатите от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка. Съдът намира, че следва да изложи съображения и във връзка със становището на представителя на Върховната административна прокуратура, отнасящо се до наличието на правен интерес на жалбоподателя и допустимостта на жалбата му. Този въпрос очевидно се поставя поради факта, че по същата проведена процедура, по същия протокол, самият жалбоподател е класиран на първо място и е определен за изпълнител на обществената поръчка, но по други позиции. И тъй като процедурата за доставката на ваксини и биопродукти за 2002 г. е една и съща, тя не би могла да е спазена, когато жалбоподателят е класиран на първо място, а да е нарушена, когато е класиран на второ, трето място или изобщо декласиран. Въпреки тези разсъждения, настоящият състав на ВАС намира, че жалбоподателят има правен интерес, тъй като атакуваните заповеди пряко и непосредствено рефлектират в неговата правна сфера и засягат интересите му. А извън предмета на сегашното дело е обстоятелството дали са обжалвани от другите кандидати заповедите, с които пък жалбоподателят е определен за изпълнител на обществената поръчка по другите позиции от спецификацията.
С оглед на всичко изложено, подадената по реда на чл. 56 от Закона за обществените поръчки жалба се явява неоснователна и като такава ще трябва да бъде отхвърлена.

# 5
 • густо майна Филибето
 • Мнения: 6 953
Съдържание на ваксините :
Vaccine Ingredients - Formaldehyde, Aspartame, Mercury, Etc


From: http://www.rense.com/general59/vvac.htm

11-11-4

This following list of common vaccines and their ingredients should shock anyone.

The numbers of microbes, antibiotics, chemicals, heavy metals and animal byproducts is staggering. Would you knowingly inject these materials into your children?

Acel-Immune DTaP - Diphtheria-Tetanus-Pertussis Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis adsorbed, formaldehyde, aluminum hydroxide, aluminum phosphate, thimerosal, and polysorbate 80 (Tween-80) gelatin Act HIB

Haemophilus - Influenza B Connaught Laboratories 800.822.2463
* Haemophilus influenza Type B, polyribosylribitol phosphate ammonium sulfate, formalin, and sucrose

Attenuvax - Measles Merck & Co., Inc. 800-672-6372
* measles live virus neomycin sorbitol hydrolized gelatin, chick embryo

Biavax - Rubella Merck & Co., Inc. 800-672-6372
* rubella live virus neomycin sorbitol hydrolized gelatin, human diploid cells from aborted fetal tissue

BioThrax - Anthrax Adsorbed BioPort Corporation 517.327.1500
* nonencapsulated strain of Bacillus anthracis aluminum hydroxide, benzethonium chloride, and formaldehyde

DPT - Diphtheria-Tetanus-Pertussis GlaxoSmithKline 800.366.8900 x5231
* diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis adsorbed, formaldehyde, aluminum phosphate, ammonium sulfate, and thimerosal, washed sheep RBCs

Dryvax - Smallpox (not licensed d/t expiration) Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* live vaccinia virus, with "some microbial contaminants," according to the Working Group on Civilian Biodefense polymyxcin B sulfate, streptomycin sulfate, chlortetracycline hydrochloride, and neomycin sulfate glycerin, and phenol -a compound obtained by distillation of coal tar vesicle fluid from calf skins Engerix-B

Recombinant Hepatitis B GlaxoSmithKline 800.366.8900 x5231
* genetic sequence of the hepatitis B virus that codes for the surface antigen (HbSAg), cloned into GMO yeast, aluminum hydroxide, and thimerosal

Fluvirin Medeva Pharmaceuticals 888.MEDEVA 716.274.5300
* influenza virus, neomycin, polymyxin, beta-propiolactone, chick embryonic fluid

FluShield Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* trivalent influenza virus, types A&B gentamicin sulphate formadehyde, thimerosal, and polysorbate 80 (Tween-80) chick embryonic fluid

Havrix - Hepatitis A GlaxoSmithKline 800.366.8900 x5231
* hepatitis A virus, formalin, aluminum hydroxide, 2-phenoxyethanol, and polysorbate 20 residual MRC5 proteins -human diploid cells from aborted fetal tissue

HiB Titer - Haemophilus Influenza B Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* haemophilus influenza B, polyribosylribitol phosphate, yeast, ammonium sulfate, thimerosal, and chemically defined yeast-based medium

Imovax Connaught Laboratories 800.822.2463
* rabies virus adsorbed, neomycin sulfate, phenol, red indicator human albumin, human diploid cells from aborted fetal tissue

IPOL Connaught Laboratories 800.822.2463
* 3 types of polio viruses neomycin, streptomycin, and polymyxin B formaldehyde, and 2-phenoxyethenol continuous line of monkey kidney cells

JE-VAX - Japanese Ancephalitis Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
* Nakayama-NIH strain of Japanese encephalitis virus, inactivated formaldehyde, polysorbate 80 (Tween-80), and thimerosal mouse serum proteins, and gelatin

LYMErix - Lyme GlaxoSmithKline 888-825-5249
* recombinant protein (OspA) from the outer surface of the spirochete Borrelia burgdorferi kanamycin aluminum hydroxide, 2-phenoxyethenol, phosphate buffered saline

MMR - Measles-Mumps-Rubella Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* measles, mumps, rubella live virus, neomycin sorbitol, hydrolized gelatin, chick embryonic fluid, and human diploid cells from aborted fetal tissue

M-R-Vax - Measles-Rubella Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* measles, rubella live virus neomycin sorbitol hydrolized gelatin, chick embryonic fluid, and human diploid cells from aborted fetal tissue

Menomune - Meningococcal Connaught Laboratories 800.822.2463
* freeze-dried polysaccharide antigens from Neisseria meningitidis bacteria, thimerosal, and lactose

Meruvax I - Mumps Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* mumps live virus neomycin sorbitol hydrolized gelatin

NYVAC - (new smallpox batch, not licensed) Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
* highly-attenuated vaccinia virus, polymyxcin B, sulfate, streptomycin sulfate, chlortetracycline hydrochloride, and neomycin sulfate glycerin, and phenol -a compound obtained by distillation of coal tar vesicle fluid from calf skins

Orimune - Oral Polio Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* 3 types of polio viruses, attenuated neomycin, streptomycin sorbitol monkey kidney cells and calf serum

Pneumovax - Streptococcus Pneumoniae Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* capsular polysaccharides from polyvalent (23 types), pneumococcal bacteria, phenol,

Prevnar Pneumococcal - 7-Valent Conjugate Vaccine Wyeth Lederle 800.934.5556
* saccharides from capsular Streptococcus pneumoniae antigens (7 serotypes) individually conjugated to diphtheria CRM 197 protein aluminum phosphate, ammonium sulfate, soy protein, yeast

RabAvert - Rabies Chiron Behring GmbH & Company 510.655.8729
* fixed-virus strain, Flury LEP neomycin, chlortetracycline, and amphotericin B, potassium glutamate, and sucrose human albumin, bovine gelatin and serum "from source countries known to be free of bovine spongioform encephalopathy," and chicken protein

Rabies Vaccine Adsorbed GlaxoSmithKline 800.366.8900 x5231
*rabies virus adsorbed, beta-propiolactone, aluminum phosphate, thimerosal, and phenol, red rhesus monkey fetal lung cells

Recombivax - Recombinant Hepatitis B Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* genetic sequence of the hepatitis B virus that codes for the surface antigen (HbSAg), cloned into GMO yeast, aluminum hydroxide, and thimerosal

RotaShield - Oral Tetravalent Rotavirus (recalled) Wyeth-Ayerst 800.934.5556
* 1 rhesus monkey rotavirus, 3 rhesus-human reassortant live viruses neomycin sulfate, amphotericin B potassium monophosphate, potassium diphosphate, sucrose, and monosodium glutamate (MSG) rhesus monkey fetal diploid cells, and bovine fetal serum smallpox (not licensed due to expiration)

40-yr old stuff "found" in Swiftwater, PA freezer Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
* live vaccinia virus, with "some microbial contaminants," according to the Working Group on Civilian Biodefense polymyxcin B sulfate, streptomycin sulfate, chlortetracycline hydrochloride, and neomycin sulfate glycerin, and phenol -a compound obtained by distillation of coal tar vesicle fluid from calf skins

Smallpox (new, not licensed) Acambis, Inc. 617.494.1339 in partnership with Baxter BioScience
* highly-attenuated vaccinia virus, polymyxcin B sulfate, streptomycin sulfate, chlortetracycline hydrochloride, and neomycin sulfate glycerin, and phenol -a compound obtained by distillation of coal tar vesicle fluid from calf skins

TheraCys BCG (intravesicle -not licensed in US for tuberculosis) Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
* live attenuated strain of Mycobacterium bovis monosodium glutamate (MSG), and polysorbate 80 (Tween-80)

Tripedia - Diphtheria-Tetanus-Pertussis Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
*Corynebacterium diphtheriae and Clostridium tetani toxoids and acellular Bordetella pertussis adsorbed aluminum potassium sulfate, formaldehyde, thimerosal, and polysorbate 80 (Tween-80) gelatin, bovine extract

US-sourced Typhim Vi - Typhoid Aventis Pasteur USA SA 800.VACCINE
* cell surface Vi polysaccharide from Salmonella typhi Ty2 strain, aspartame, phenol, and polydimethylsiloxane (silicone)

Varivax - Chickenpox Merck & Co., Inc. 800.672.6372
* varicella live virus neomycin phosphate, sucrose, and monosodium glutamate (MSG) processed gelatin, fetal bovine serum, guinea pig embryo cells, albumin from human blood, and human diploid cells from aborted fetal tissue

YF-VAX - Yellow Fever Aventis Pasteur USA 800.VACCINE
* 17D strain of yellow fever virus sorbitol chick embryo, and gelatin

http://www.informedchoice.info/cocktail.html
Аз забелязах регрес в развитието на детето ми след ваксините Полиомиелит+ДТК, а след най-скорошната за хепатит А рязко промени поведението и съня си (към лошо, разбира се) Поведението го оправих с диета, но съня все още не есъвсем като преди. Да поясня, че детето ми е с ДЦП и аутистично поведение, което се повлия от ваксините. За много от проблемите на аутизма, епилепсията, задръжките в развитието, се обвинява една от съставките : thimerosal

Последна редакция: пт, 23 фев 2007, 11:47 от ljuboznatelna

# 6
 • София
 • Мнения: 92
Тази информация на английски и аз съм я чел, но нищо не ми говори за съжаление.  Rolling Eyes

Цитат
Да поясня, че детето ми е с ДЦП и аутистично поведение, което се повлия от ваксините.

Съжалявам за Ващият случай!
ДЦП и аутистичното поведение причинени ли са от ваксина или са повлияни?

# 7
 • Мнения: 4 150
След постингите на Алиса има ли  нужда пове4е от коментари? Simple Smile

Смятате ли,че би било вьzможно да се направи петиция и жалби до сьответните органи zа променяне на наредбите zа zадьлжителните ваксинации?
Някой има ли идея как да стане това в БГ?

# 8
 • София
 • Мнения: 92
След постингите на Алиса има ли  нужда пове4е от коментари? Simple Smile

Смятате ли,че би било вьzможно да се направи петиция и жалби до сьответните органи zа променяне на наредбите zа zадьлжителните ваксинации?
Някой има ли идея как да стане това в БГ?

Имай търпение!  Stop
Първо да намериме начин да се оправиме сами!  newsm78
Знаеш колко са тромави, неефективни и несправедливи институциите тук.  Thinking

# 9
 • Мнения: 4 150
Да,РоШко,но ако се zасегне zакона Ще има много бьрzи реакции,гарантирам ти. Peace

# 10
 • На една звезда
 • Мнения: 4 452
Roshko, трудно ще намериш отговор на въпросите си. На обществото като цяло не се дава инфо за многобройните странични ефекти, които могат да бъдат доста сериозни и даже фатални. Аз като химик много съм се интересувала от съдържанието на ваксините и съм открила много оскъдна информация.
ljuboznatelna е написала част от съставките. Друга съставка е живака Shocked. Той се ползва, доколкото знам като консервант във ваксината и няма безвредно количество живак за човешкия организъм, колкото и да ни убеждават, че във ваксините бил в твърде малко количество. Малко, много, няма значение, опасен е. Аспартама пък е съставен от около 50 процента фенилаланин, 40 процента аспергинова киселина и 10 процента метанол Shocked. Всички знаем колко опасен е метанола. Аспартама може да отключи такива болести като аутизъм, синдром на дефицит на внимание, диабет, Алцхаймер и мн.др. Аспергиновата киселина пък оказва влияние върху нервната система. Няма да изброявам какви болести може да предизвика. Фенилаланинът е аминокиселина, която нормално се намира в мозъка. Приемът на аспартам обаче повишава съдържанието и там и се стига понякога до много високи концентрации. Отново няма да обяснявам до какво може да доведе това.
Метанолът навлиза бързо в кръвообръщението, разпада се до формалдехид, който пък се окислява до мравчена киселина. Той е силно нервнотоксично съединение, алерген, мутаген и карциноген.
Друга съставка на ваксините е формалдехида. Изключително отровен и реактивен. Той се използва в промишлеността за получаването на различни багрила, експлозиви,инсектициди, лепила, бои. Shocked
За съжаление не мога да отговоря за какво се включват всички тези съставки във ваксините. Писах ти само за живака. Инфо като цяло липсва. Каква е причината, не знам. Пък за количеството на всички тези химикали е абсурд да разбереш. Те пълните съставки на ваксините се крият, пък камо ли количеството им.
Единственият начин да се предпазим е май само този да не се ваксинираме. Но държавата не ти дава право на избор. Насилва те. Как да се предпазим? Ами хомеопатите могат да ти помогнат. Мисля, че преди поставяне на ваксина, се дава хомеопатично лекарство (мисля, че се казва туя, но не съм сигурна), за да се справи организма по-лесно, да се подготви и да се пребори с евентуалните последствия. Консултирай се с хомеопат за това. Тук във форума пише Aleksander, който е класически хомеопат и ще ти даде достатъчно инфо. Мисля, че съм го срещала из темите за ваксините.
Дано поне мъничко съм ти била полезна. Успех!
 

# 11
 • густо майна Филибето
 • Мнения: 6 953
Тази информация на английски и аз съм я чел, но нищо не ми говори за съжаление.  Rolling Eyes

Цитат
Да поясня, че детето ми е с ДЦП и аутистично поведение, което се повлия от ваксините.

Съжалявам за Ващият случай!
ДЦП и аутистичното поведение причинени ли са от ваксина или са повлияни?

ДЦП не е приченено то ваксина, не мога да кажа дали е повлияно, но аутистичното поведение определено е повлияно (а може би причинено, не знам?) След като си прегледах дневничето (сега съжалявам, че не го водих подробно) и сравних с датите на ваксините, картината е следната: ( в поредността на поставяне)

След БЦЖ и Хипатит В - Става много нервна, храненето и спането се превръщат в голямо изпитание, силни колики (дотогава нямаше, но също така започнах да давам и сок)

След П+ДТК1 не съм отбелязала нещо специално

След П+ДТК2 - Плаче 2 часа без прекъсване

След П+ДТК3 - Започва да се буди нощем през 1 час (дотогава се будеше 2-3 пъти), изчезва контакта очи в очи (избягва погледа )

След П+ДТК4 - Спира да говори (имитираше игра с телефон - ало, кой, да?, броеше до 3, имаше срички за коте и куче, казваше дай), след което започна с бебешките ба-ба-ба, ма-ма-ма, после спря изобщо за около месец. възстанови тези много бавно и с по-лошо произношение. Спря да ми съобщава за тоалетните си нужди и да сяда изобщо на гърне. Не го прави и до сега.

По-нататък съм спряла да водя записки, беше много болезнено за мен. Имаше и период, когато не понасяше дрехи върху себе си, проявяваше страшна самоагресия и агресия,  преди втората годинка , което съвпада с месеца след П+ДТК5.

Всички изброени неща съм забелязала около месец след ваксините, така се и получи с последната ваксина, която й сложих за Хипатит А (имаше епидемия в Пловдив и 3 болни деца в градината)


Може би трябва да вмъкна, че детето е родено недоносено, което и в резултат на увреждане на ЦНС предполага и много слаб имунитет. Изключително чувствителна е дори към витамини и минерали (поведенчески реакции), а какво остава към токсините ввъ ваксините. Организма й много трудно може да се пребори с такава атака. Независимо, че синът ми не реагира по никакъв начин на ваксина (дори с температура) , изпитвам страх от ваксинацията, защото доколкото ми е известно съществува и генетична предразположеност към токсикация.

Последна редакция: пт, 23 фев 2007, 12:56 от ljuboznatelna

# 12
 • София
 • Мнения: 92
Отново няма да обяснявам до какво може да доведе това.

Дано поне мъничко съм ти била полезна. Успех!

mari anka, ако можеш направи го, макар и кратко, моля те!
Много, много полезна!  Hug

# 13
 • Sofia
 • Мнения: 3 506
Има съвсем точна (надявам се  newsm78) информация на сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата, само че аз не знам имената на ваксините, които са актуални в момента. Може да се търсят по име от тук. Ето някои, за които се сещам, довечера ще намеря другите и ще сложа, ако някой не го направи междувременно.

Еувакс
Енжерикс
Тетраксим
Тримовакс

# 14
 • Мнения: 645
2. Какво е предназначението, количеството и действието на всяка една от съставките.

Действието!!! ммм...??? че въпросче. Той май няма отговор. Никой на тази планета не може да отговори по какъв точно начин работи имунната система. Има само някакви предположения, догатки останалото е плод на магията на абсолютното свръхсъзнание, да го наречем примерно. Christian поправи ме ако греша. Може би отговорът на този въпрос заслужава Нобелова награда по медицина, физика, химия и микробиология едновремено, а защо не и по математика.
Като се замисля обаче нямам никаква представа как действат доста от заобикалящите ме неща. Например как ли ми действа чаят, който пия в момента.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт