Дребната тръгва от есента на градина и сме я записали на две места. Опитвам се да се ориентирам. Моля ви, пращайте ми мнения за 70 ДГ "Здраве". Там ще бъде при госпожите Иванова и Йорданова. Благодаря ви!