Трети ден опитвам и след като попълня регистрационната форма ми изписла следното
System Error!
Unfortunately, some internal error happened. We could not process your verification request at the moment.
Друг да има подобен проблем?