Или така известното фотографско. Имате ли някаква инфо - в смисъл неофициална - от родители, ученици.
Добро ли е?