Малко интересна информация:
http://www.bnap.org/srawnitelni-testowe/