Някой водил ли е там детето си на спортни танци и какво е впечатлението вИ ОТ преподавателите?