Какво Ви е мнението за 38 ОДЗ ?
Лесно ли записахте детето си там ?