Мили мами, налага ми се сама да си движа болничните и имам няколко въпроса относно тази дискета, която съдържа:
POPP2007.txt- съдържа данните от придружителното писмо
POPP2007.txt- съдържа данните от описа.
Въпросите ми са:
1.   Къде се носи тази дискета- в НАП или в НОИ?
2.   Може ли да я занеса в клоновете на НАП или НОИ или трябва да е по адресна регистрация на фирмата?

И имам конкретни въпроси по самата програма. Аз сега получих моят първи болничен лист, който се издава 45 дни преди раждането. При попълването на дискетата, ви моля за следната информация:

I.   Опис болнични
-   с болничен лист 45 дни преди раждането, кое приложение се попълва: код 14- Декларация за изплащане на обезщетението, приложение N 7 към чл. 8 от Наредбата или др. ?

II и III. Опис молби- декларации
Тип обезщетение при бременност и раждане
-   трябва ли да се попълва и ако да кой код приложение се прилага, пак ли код 14?

IV - раздел: Данни за декларации за промяна на обстоятелствата;
- трябва ли да се попълва?

I A, II A, III A, IV A Данни за допълнително предоставени приложения към съответните раздели.
Тип на основния документ, към който се прилага приложението
-   болнични
-   парично обезщетение при бременност и раждане
Кой от двата да маркирам?
Кой код приложение се прилага?
Въобще трябва ли да се попълва?

Горещо ви моля за помощ и ако има още нещо, което е нужно, моля, казвайте. Аз ходих до НАП, но им започна почивката. Геройски изчаках половин час и после отново се наредих на километричната опашка, но ми стана лошо и се наложи да си тръгна. Едва се добрах до къщи. Разчитам на вашата подкрепа и много ви благодаря отново.