През 2005 година (малкият беше на 5 месеца), подадох молба за ясла в съседен микрорайон,тъй като в нашия ясла няма! Детето не беше прието за учебната 2006/2007 год.(при входящ номер 6). След приемането на новия закон отидох още първия работен ден,за да подам наново молба, но ми бе отговорено много любезно, че входящият номер, който имам, важи и за учебната 2007/2008 год.
    В сайта на отдел "Образование" видях, че подадени молби за родени през 2005г са 62 броя, а за родени през 2006г. - 43 броя. Ще бъдат приети общо 20 деца.

   1. Някой знае ли - при подадени молби от 2 различни години, по какъв начин става разпределението на местата? Колко  родени от 2005 и колко от 2006 ще приемат?
   2. След като в нашия микрорайон няма ясла, означава ли това, че първо ще се запълят местата от микрорайона, в който е яслата, и ако останат места, тогава от този, в който няма ясла /т. е. никога/?
Моля, ако тези неща са уредени законово, да ми посочите линк.
Благодаря ви предварително!  bouquet