Моята девойка се е запалила по танците. В съседство откриха един детски център, в който организират и курсове за балет и латинотанци. Аз, нямайки представа от каква възраст приемат, я попитах иска ли да ходи на училище по танци и тя каза "да". Постоянно ми напомняше да "кодим питаме байет", и когато отидохме - казаха, че е малка и за латинотанци и за балет.
Сега само за това ми говори. Моля дайте идеи, ако знаете за уроци на DVD (Video) например. Ще съм ви много, много благодарна !!!