Пускам тази тема със следната история.
Живеем в двуетажна къща, но ползваме само единя етаж от нея.
Имаме един общ електромер, който е на стълб на улицта и до сега години наред сме делили разходите за ток с родителите на съпруга ми .
От известно време обаче, при назряли конфликти ние отделихме  така да се каже нашия етаж.
Сега общия електромер мери общия ток, а вътре другия мери тока , който ние сме изразходили.(нещата са така, защото за отделен абонат от енергото искат 700 лв., които нямам намерение да им дам)
Въпросът ми е , каква е цената на киловат час дневна и нощна енергия и как се изчислява  цената на изразходените киловати.
Как да си смятаме нашия разход изваден от общия.Питам , защото на бележките, които получаваме има изчисления  по 0,042 и за дневна и нощна, после друго изчисление по 0,07966-дневна
0,03550 нощна-нищо не разбрах.
Тези 75 киловата, които изчисляваха по не знам си как има ли ги , няма ли ги ,и по какви цени се изчисляват?
Моля , ако някой знае да обясни от общата бележка и цена как да добия  моя разход.?
Стана наистина доста объркано, за което извинете. И предварително благодаря.