Новият сайт на Клиника по обща и онкологична гинекология е почти готов.
Интересна е възможността да бъдат задавани въпроси към специалистите. Ще бъде отговорено на всички адекватни въпроси (в рамките на 2 седмици).