Детето ми има тикове, за коитоо смятам, че е п ричина заболяването Хорея. Моля, изпратете ми име на лекар, към когото да се обърна за помощ.