а защо да непуснем една темичка"придобивките на нашите
 деца " или нещо подобно ? има ли желаещи