Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 47
 Заглавието е измислемо от Енти Hug
       

                             
Вестители
                                                           
Megita 0878 604 067/Миглена/
Sonita +39 392 5875528/Соня/
Mentina 0898 424 264/Диана/
Гита Ог 0897 944 753/Николета/
Мама Цоцоланка 0898 963 213 /Диана/


За акта за раждане и еднократната помощ (инфо от ДейзиГ - Майски мами):
Актът за раждане се получава в общината по адресна регистрация на майката до 14 дни след раждането. По принцип може да е готов и по-рано но това е определеният срок. В същата стая се попълва една декларация и след заплащане на минимална такса около 2 лв. на касата ти дава Удостоверение за семейно положение. След това се попълва Молба-декларация за отпускане на еднократната помощ в службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Към нея се прилага оригиналът на Удостоверение от общината и актът за раждане на детето и копия от личните карти на родителите, като носите и оригиналите за сверка. Не забравяте да си напишете номера на банковата сметка /IBAN/ в молбата. Тази помощ може да се поиска до три години от раждането. Сумата се изплаща около 15-17 число на месеца, следващ този на подаването. При подаването на молбата можете да си подадете и  Молба-декларацията за детски добавки - единственото условие за нея за неосигурените е молбата да не се подава в месеца на раждане на детето, например ако е родено март можете да подадете молба най-рано през април, за да не пропуснете месец. Оригиналът на акта за раждане остава в Социалната служба до изплащането на помощта и затова ви съветвам да си направите копие за всеки случай.
За болничните и майчинството (цитат на gmsvetla):
Така, реших най-накрая да синтезирам информацията за бумагите около болничните и майчинството. Ако по-късно излезе още нещо, ще го добавям. Тъй като не успях да направя директна връзка към документине за НОИ, ви пиша адреса на страницата на НОИ : http://www.noi.bg/ Отивате на този адрес, там в ляво са дадени различните раздели. Отивате на раздел Нормативни актове  и от там си свалете един зипнат файл (написът е с червени букви) "Текст на Наредбата с приложенията към нея".  По- долу ще ви пиша за всеки отделен случай кое приложение точно ще ви трябва.
Първа стъпка: Издават ви болничния за брем. и раждане 45 дни преди термина. Този болничен, заедно с “Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО”  и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка, носите на работодателя и той има грижата да ходи до НОИ и да носи документите ви. Тази декларация е дадена в приложение № 7 от файла, който трябваше да си свалите.
Втора стъпка: Издават ви втория болничен от родилния дом след раждането  - носите си го на работодателя. Не намерих да искат някакви документи към него.
Трета стъпка: Издават ви болничен след 42-рия ден от раждането. Него, заедно с “ДКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО”  си го носите на работодателя. Тази декларация е дадена в приложение № 1  от файла.
Четвърта стъпка: Изтичат ви 135-те дни болнични. За остатъка  до 315 календарни дни  си пишете молба до работодателя, че искате да ползвате този отпуск (това е отпуск по чл.163 ал.1 от Кодекса на труда). Заедно с молбата до работодателя (свободен текст) попълвате и  “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни” съгласно приложение № 2. Работодателят ви пише заповед за разрешаване на отпуска (не може да го откаже) и заверено копие от тази заповед, заедно със заверено копие от акта за раждане на детето се прикрепят към молба-декларацията, която се носи в НОИ, но отново е работа на работодателя.
Пета стъпка: След като изтекат тези 315 дни, си подавате молба до работодателя да ползвате платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години по чл. 164 ал.1 от Кодекса на труда. Попълва се  и “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ  за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО” – приложение № 3. Към тази молба-декларация се добавят отново заверено копие от разрешение на работодателя за ползване на този отпуск и заверено копие от акт за раждане на детето. Работодателят отново има задължението да представи документите в НОИ.
Шеста стъпка:  Ако не ползвате отпуска по чл.164 ал.1 от КТ, имате 2 възможности:
I възможност : Връщате се на работа и влизате в условията на чл. 164 ал.5 от КТ, а именно :” 5) (изм.,ДВ,бр.25 от 2001 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал.1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване в размер на 50 на сто от минималната месечна заплата, установена за страната.”. 
В този случай си попълвате “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО” – приложение №4, и приложено към нея заверено копие от акта за раждане на детето. Документите отново се представят в НОИ от работодателя, вашето задължение е да ги представите пред него.
II възможност: Прехвърляте майчинството на баба, дядо или наемате гледачка от борсата. Условието да се прехвърли на баба или дядо (може и на таткото) е към момента на прехвърлянето да работи на трудов договор, за да има право да ползва отпуск. Каква ще е точно процедурата обаче все още не ми е ясно, а и не съм се ровила, за да проверя.
Ако настъпят някакви промени по подадените документи (независимо за кой случай сте подали), сте длъжни в 7 дневен срок да декларирате факта.[/size]
Допълнение отностно майчинството:
Първо: Ако ползвате без прекъсване болничен за патологична бременност от 2006г, който продължава и през 2007 и веднага след него излезете в болничен за бременност и раждане, то обезщетението ще се плаща по стария ред - от работодателя. Ако обаче имате прекъсване между болничните през 2007г, дори и за 1 ден, то новият болничен ще се изплаща от НОИ по новите методики.
Второ: Ако след изтичане на 135-те дни болнични за бременност и раждане не подадете молба за ползване на остатъка до 315 дни, то за този период до изтичане на 315-те дни нямате право на обезщетение по чл.53 от КСО, т.е. за отглеждане на дете до 2 годишна възраст(прословутите 180лв.). Такова право придобивате едва след като изтекат 315-те дни.
Трето: Ако се върнете на работа след като изтекат 135-те дни (можете да се върнете на работа), но преди да са изтекли 315-те, нямате право на обезщетение по чл.54 от КСО, т.е. ще си получавате само заплатата без никакви допълнителни плащания от НОИ. Право на обезщетение по чл.54 от КСО (т.е. 50% от обезщетението за отгл. на дете до 2 год.възраст) придобивате едва след като изтекат тези 315 дни. Остатъкът от отпуска за бременност и раждане  135 до 315 дни не може да се прехвърля на баби, дядовци и т.н. или да се ползва детегледачка от борсата. Тази опция става едва след като изтекат тези 315 дни.  [/size]
+
Когато болничният продължава от миналата година, се плаща по стария ред - от работодателя, независимо дали е бил болничен поради общо заболяване (тези, които се водят патологична бременност). Важното е да няма прекъсване в болничните.
+
http://www.noi.bg/content/ukazania/2007/07/uk_2.htm


2 3. 0 7.  2 0 0 7
B absy78-1-ва бременност,28г

2 8. 0 7. 2 0 0 7
G ита Ог-2-ра бременност,28г -

0 1. 0 8.  2 0 0 7
L ulumba-2-ра бременност -

0 2. 0 8. 2 0 0 7
M imsat-1-ва бременност,26г -
I guana-1-ва бременност,26г.
R osemontia-1-ва бременност -
I v4ence-1ва бременност,23г.-

0 3. 0 8.  2 0 0 7
M imetobl-2-ра бременност

0 4. 0 8. 2 0 0 7
N osorog-2-ра бременност,31г. -

0 5. 0 8.  2 0 0 7
A unt Ogg-2-ра бременност,31г -
M alejna-2-ра бременност,27г.-
C leopa-1-ва бременност,26г.
T eddy-1-ва бременност,21г. -


0 6. 0 8. 2 0 0 7
Д идка-ръжената питка-2-ра бременност,31г.-
D i83 -1-ва бременност,23г.-
E ва -2-ра бременност,27г.-
M arsidi -2-ра бременност,32г.-
P tiqra-1-ра бременност,30г.-
T edi_eneva-1-ра бременност,20г.-

0 7. 0 8.  2 0 0 7
B ob4enka-
K рокодил -1-ва бременност,25г.-
V asq78 -2-ва бременност,28г.-

0 8. 0 8. 2 0 0 7
E лхичка -1-ва бременност,25г.-
I ranikolova -1-ва бременност,26г.-
M arianamama -2-ва бременност-
T иги-Мигъл -1-ва бременност,28г.-
V twin -1-ва бременност,21г.-
E lissee-
K `Linka-2-ра бременност-
J ujka-2-ра бременност,31г.-
M isheto17 - 2-ра бременност
S amodiwa - 1-ра бременност - 21г.
MiaMIa

0 9. 0 8.  2 0 0 7
I nedica -2-ва бременност,27г.-
I li81 -1-ва бременност-
S hoshi84 -2-ва бременност,29г.-
M y_everything - 1-ра бременност

1 0. 0 8.  2 0 0 7
M entina-2-ра бременност,32г.-
M илена -1-ва бременност-
S lavy -2-ва бременност-
V esssela.v -1-ва бременност,30г.-

1 1. 0 8. 2 0 0 7
M an4eva -1-ва бременност,29г-
V aleria.k -1-ва бременност,19г-
P olinezia_love-1-ра бременност-
S evda lina-1-ра бременност-
C leare - 2-ра бременност,32г

1 2. 0 8.  2 0 0 7
S hosh-2-ра бременност-
T zvete_das -2-ва бременност-
M arra
S heherezada - 2-ра бременност
V ezni4kadobri4ka

1 3. 0 8. 2 0 0 7
L oni_0902-1-ра бременност,31г-
P ersia-1-ра бременност,28г-
R ebeka Sch-2-ра бременност,26г-
C ora
K ака Здравка - 2-ра бременност,25г.
Щ ипалчица - 2-ра бременност,26г.

1 4. 0 8. 2 0 0 7
B eli4ka -1-ва бременност,23г.-
D u6anka -1-ва бременност,27г.-
Д имяни -1-ва бременност,26г.-
S ilvan4ence -1-ва бременност-
M арти-2-ра бременност,29г-

1 5. 0 8.  2 0 0 7
К лара-2-ра бременност,26г
L orad-1-ва бременност,27г.
R ose_madder-2-ра бременност,27г
S vetlita1-ва бременност,26г
T _nestorova1-ва бременност 27г.
W oman_s1-ва бременност,26г
Sis7- 1-ва бременност


1 6. 0 8. 2 0 0 7
B iser4enceto-1-ва бременност,25г
С узи1-ва бременност, 30г
E nti1-ва бременност,26г
Hari_771-ва бременност,29г
L oram
S mily2-ра бременност

1 7. 0 8.  2 0 0 7
L ily_dj2-ра бременност,31г
M egi-1-ва бременност,25г
M iramax3-та бременност

1 8. 0 8. 2 0 0 7
I naaaaaa1-ва бременност,27г
Tweety_f1-ва бременност
Y ana_divrova-

1 9. 0 8.  2 0 0 7
B abylove1-ва бременност,26г
B runo-1-ва бременност
G ERA2-ра бременност,26г
S ladkish4e1-ва бременност
V enieivi2-ра бременност,29г

2 0. 0 8. 2 0 0 7
N ora ^august20^1-ва бременност,24г

2 1. 0 8.  2 0 0 7
N adia Aleksandrova-2-ра бременност,28г
Boril 1-ва бременност,28г

2 2. 0 8. 2 0 0 7
A driаna_d1-ва бременност,24гСофия

2 3. 0 8.  2 0 0 7
С майли 2-ра бременност
D jeni2-ра бременност,29г
P ivanov 1-ва бременност,28г
P imkie-1-ва бременност,26г

2 4. 0 8. 2 0 0 7
M egita-1-ва бременност,22г  
M ira(vatan1919) - 3-та бременност,29г
Sirenna-1-ва бременност,25г

2 5. 0 8.  2 0 0 7
E fg+eli-1-ва бременност
М arinarosen-1-ва бременност,25г
N iya Petrova-1-ва бременност,20г

2 6. 0 8. 2 0 0 7
A rven-1-ва бременност
I vy- 2-ра бременност 28г.
W eeny 1-ва бременност

2 7. 0 8.  2 0 0 7
A rwen 1-ва бременност 28г.
B aby_illy
I rem4e- 1-ва бременност, 24г
Herelina -1-ва бременност 25г

2 8. 0 8. 2 0 0 7
K onstans 2-ра бременност 24г -
M ari_eta- 2-ра бременност 32г
F ranito 1-ва бременност 23г Варна
Streg 2-ра бременност 31г -
Kiki2kiki 1-ва бременност 22г Бургас

2 9. 0 8.  2 0 0 7
М ary_jane-1-ва бременност,24г
S onita-1-ва бременност,28г

3 0. 0 8. 2 0 0 7
Valenta70-2-ра бременност
K alina
О ранжево небето 1-ва бременност
М imiksim-2-ра бременност,31г
Bini-og-2-ра бременност,33г
Didi 2020г

3 1. 0 8.  2 0 0 7
М una33-2-ва бременност,33г
R ebus-1-ва бременност,24г
X risPal-1-ва бременност
Y anica-1-ва бременност


   
   


Ние сме 126 и чакаме 127
от които 3659 и 32
За съжаление имаме и 1 Janett-мама на ангелНАШИТЕСНИМКИ
потреб.име:avgustki
парола:2007


Полезни линкове:


Детски магазини

София:
1. "Штъркел" , бул. Стамболийски 188
2. "Малечко" ,бул. Константин Величков №85
3. "Царството на детските стоки", бул. Константин Величков, ъгъла с ул. Пиротска.
4. "Пинокио" ,Дружба 1; бул. "Княз Дондуков" 39; кв. "Лозенец", ул. "Малин камък"
5. "Бебе Маркет" ,кв. Иван Вазов, ул. "Янко Забунов", бл. 41
6. магазин зад Била на бул. България.
7. магазин в Люлин
8. "Пакостник" ,жк. Овча купел 1, ул. Монтевидео и Обиколна, "Търговски
център Овча купел", ет. 2
9. "Стефи"
10. ж.к."Хаджи Димитър" ул"Макгахан" бл.69 (до пазара)- 3 магазина /дрехи, колички, кошари, аксесоари/
11. Premaman - бул. Тодор Александров 11, ЦУМ 3ти етаж
12. Хиполенд - Търговски център Sky City, ж.к. “Гео Милев”, ул. “Коста Лулчев”
№52
13.Даяна и Ники тел.9454020
Бебешки и детски трикотаж жк.'' Х.Димитър'',
ул.''Ильо войвода'' 30, къща
14.Piggy's House-ъгъла на ул.Щросмайер и ул.Габрово, тел.0895 795 115


Пловдив:
1. "Штъркел", бул."Свобода"10
2. "Пинокио" ,бул. "България" 190
3. Детска стокова борса Вис Виталис- бул. 6-ти Септември No.258
4. Хиполенд - Търговски комплекс “БЕНЧМАРК”, бул."Санкт Петербург", (до МЕТРО -
Пловдив)


Варна:
1. "Штъркел" , ул. Бр. Миладинови 20
2. Хиполенд - Търговски комплекс “Пикадили - Практикер”, бул. “Владислав
Варненчик” № 268


Русе:
1. "Штъркел" ,ул. Борисова 63

Бургас:
1. "Штъркел" ,ул. Антим І 26, до Археологически музей
2. Хиполенд - Търговски комплекс “Пикадили”, кв. “Изгрев” №147
3.Други http://www.zadecata.com/index.php?page=0_1_4_4


Стара Загора:
1. Premaman- ул. " Х. Д. Асенов" 96

Велико Търново:
1. Хиполенд - Central Mall, ул. “Оборище” №18


СПИСЪЦИ

ДРУГ ВИД

ЧАНТА ЗА БОЛНИЦАТА:
Някои болници имат специални изисквания.

1. Документи: лична карта; обменна карта; направление за хоспитализация;
2. Чехли за стаята.
3. Джапанки за банята
4. Къси чорапи.
5. Нощница с копчета отпред (в повечето болници дават служебни – всеки ден се сменят със стерилни)
6. Сутиен за кърмене; долно бельо - тип бабешко – т.е. по-дълбоки гащи (ако си след операция, плитките гащи ще се падат точно
на шева)
7. Халат/Жилетка
8. Тоалетни принадлежности (четка/паста за зъби, шампоан, сапун), мокри кърпи (за обтриване – ако си секцио, не трябва да се
мокриш).
9. Четка за коса, грим (J), ластик за коса.
10. Кърпи: за баня, за лице и ръце, за гърди, изолационна кърпа при кърмене. Хубаво е да са нови – особено тези за гърдите, и
изпрани с бебешки прах
11.Лигнин (обикновено в болницата дават)
12. Мокри кърпи, салфетки.
13. Отвара от смрадлика за промивки
14. Джобни пари.
15. Фоно-карта, зарядно устройство, мобилен телефон.
16. Прибори за хранене (чаша, вилица, лъжица, нож).
17. Медикаменти-гармастан (при нужда), течен аналгин, витамин С (помага за лохиите)
18. Помпа за изцеждане (при нужда)
19. Тоалетна хартия.
20. Подплънки за гърди за кърмачки (при нужда)

ЗА БЕБЕТО В БОЛНИЦАТА:

1. Неотворен пакет бебешки памперси - 20 бр.
2. Мокри кърпи-малък пакет.
3. Памучни ръкавички

ЗА БЕБЕТО ПРИ ИЗПИСВАНЕ:
Каквото си решите като дрешки
1. Боди с дълго/късо ръкавче.
2. Официален тоалет - от 2 части или гащеризонче, но пръстчетата да се закрити, може и с чорапки.
3. Терлички/за зимата/, памучни ръкавички, памучна шапчица
4. Одеало-тънко памучно или по-дебело.
5. Памперс.
6. Шише с преварена вода + захар (една чаена лъжичка захар на 100 мл вода)
Преди 6тия месец на бебето Световната Здравна Организация препоръчва да не се дава (ОСОБЕННО на новородени!)
7. Фотоапарат, камера.
8. Столче за кола/ не е жизнено необходимо за в началото/

ЗА БЕБЕТО У ДОМА:
1. Креватче, протектор за дюшека
2. Памучно спално бельо - 2 комплекта + обиколник + балдахин/напълно безмислено според мен/
3. Хавлийки - 1-2 бр.
4. Тензухени пеленки (2-3 бр. – слагат се върху хавлията за след баня)
5. Бархетни пеленки (7-8 бр. – постилат се при повиване, на консултации, шезлонг, люлка)
7. Ваничка + стойка за ваната (анатомична или хавлиена-не е от първа необходимост), леген за пране/ако перете дрехите отделно/, пластмасово канче за поливане + кофа за вода.
Термометри - за вода/ ако не можете сами да прецените/, за въздух, педиатричен
8. Клечки за уши с ограничител
9. Ножичка за нокти
10. Памперси
11. Шишета
12. Биберони-залъгалка
13. Уред за изваряване на шишетата и бибероните или стерилизираща течност/хапчета
14. Козметика:
14.1. бебешко олио или най-добре зехтин/за лятото-мляко/
14.2. крем за дупе против подсичане
14.3. шампоан
14.4. сапун,
14.5. мокри кърпи
15. Памук; спирт 90 % (за пъп), топицин или др. антибиотична пудра (за пъп)
16. Простор за сушене на дрешките вътре
17. одеалца 2 бр. - тънко и дебело, олекотена завивка
18. бодита – 6-10 бр.- да не се обличат през главата
19. комплект ританки с блузки - 2-3 бр./не е най-удобното нещо за бебе/
20. гащеризончета - колкото бодитата
21. чорапи 3-4 ч./в началото не са удобни за ползване/
22. терлички 2 ч./за зимата/
23. лигавници 5-6 бр.
24. аспиратор за нос
25. пижамки – 2-5
26. шапка за след баня - 1-2
27. памперси

Списък за раждащите в МБАЛ Бургас /от Мегита/
За родилката:
 2 чаршафа, 2 нощници ( тип рокля ) , 2 пакета лигнин, 2 хавлии, 3 подложки, 2 калъфки за възглавница, четка за зъби, паста за зъби, четка за коса, сапун, чехли, ластик за коса, 1 бр самобръсначка
 
 За бебето:
 2 комплекта пелени, 1 пакет памперси, мокри кърпички, камизолки, ританки, 2 хавлийки, бебешко олио, ракавички, чорапки

ДРУГИ:
1. сироп за температура – калпол, панадол, нурофен
2. Чай против колики на "НІРР-лайка, копър, анасон"
3. Капки Саб Симплекс, инфакол или др. срещу колики

4. Няколко ампули физиологичен серум - за почистване на очи, нос
5. Бебефон
6. Гребенче, четка с естествен косъм

Количка
Термобокс
Шапка
Одеало/портбебе
Кошница/столче за кола

За слинга: http://sling.beinsa.info/

 

Последна редакция: ср, 04 юли 2007, 14:41 от Август07

# 1
 • Sofia
 • Мнения: 1 216
Много сладко бъбрене е падало днес. Аз пък имам новина от една приятелка, която чакаше бебка на 20ти юли. Е, бебка София се е родила днес 3 седмици преди термина 3,350. Всичко е наред, довечера ще празнуваме с таткото!!!

# 2
 • Sofia
 • Мнения: 1 216
Забравих да кажа - ПУ ПЪРВА!

# 3
 • Бургас
 • Мнения: 82
Пу втора

# 4
 • Враца
 • Мнения: 955
Пу трета  Party Да се захиша веднъж в началото на темичката. Ама е така като се чудя какво да правя по цял ден.
Шоши честито бебче на приятелката ти. Да е здраво и щастливо, а тя бързичко да се възтановява   bouquet

# 5
 • София
 • Мнения: 4 451
iv4ence ,sirena,herelinka,megitka  изглеждате много добре на снимките стига сте се оплаквали  bouquet
malejna  радвам се че си добре и виж намирай повечко време за нас и се включвай по честичко!
За темата не се притенявайте знам че Мегитка и Мамето ще се справят добре  Hug
Утре и аз мисля да ходя на лекцийката на 9 месеца Simple Smile с Ребека! Някоя друга от вас няма ли да ходи?
 

# 6
 • София
 • Мнения: 223
Ха, да е честита още една София на света! Голяма бебка - дано мама е била готова за изненадата, а и да не е ще се диви ял живот.
сега чух, че във Варна се е родило бебе 5 и много и дълго. Майка-героиня!
Вашата глезла тук - майката тиги - реши да купи още малко неща за болницата. Ама така ми натежа, такова топло и грозно ми се видя навън, че се изплаших и реших да спрем с пазаруването - засега.  CryПоне да навляза в 9-тия. ама нали все ме плашат с по-ранни работи. Аз на Бебчо му казвам да си чака още поне 20-21 дни!  Crossing ArmsКупих си обаче два броя (само за проба) по съвет на Гита чаршафче-паперс за болницата. То е за обилното кръвотечение. В тази връзка се сещам, че в ТК, дюшеците са облечени в кожа, та да не се цапат.
Лулумба, стискаме палци, бебето да улови твоите желания и да не тръгва преди 20-ти. А това с ниските коремчета малко не го разбирам. На всички ли падат ниско преди да родят или само така се каязва?
Иви, много прегръдки и браво на твоят доктор, че не те е интернирал в болницата както направиха с мен. Аз питам за болките, защото моите контракции са чести и стягат много силно, но чак не ме боли. Все си мисля, че може да съм по-безчувствена и да не усещам. Тъпотии говоря нали - нищо това си е наша тайна Embarassed
Мегита, благодаря за темата!
Е, каква беше темата утре и къде? Сега ще проверя и ако дойда ще се видим. Ама не съм се записала.

# 7
 • София
 • Мнения: 826
запис Simple Smile

# 8
 • София
 • Мнения: 4 451
Темата знам че е на Плиска и е за:  След Родилна депресия!
Аз мисля да отида,до сега не съм ходила и ще се разходя натам с Ребека Simple Smile
Който дойде ще се видим и след това можем да пийнем или хапнем по нещичко някъде Simple Smile
Тиги аз чух за тези чершафки еднократни но не съм ги виждала още никъде а и чесно да си призная точно за тях не съм питала,а в ТК да матраците са с кожа точно заради тази причина но лък и как спарват не е истина!
Аз съм малко тъжничка,че  моя утре заминава на риба до Дунава с приятели и аз ще съм си сама ама и няма как да ходя защото ще спят по колите  Cry

# 9
 • London
 • Мнения: 564
Запис  Hug
Аз само да питам за заглавието на темичката, нещо май не ми се вижда цялостно, да не би да е пропусната част от него  Thinking Или аз вече тотално съм изтрещяла от четене и търся дълбок смисъл във всичко  newsm78 ooooh! Tired

# 10
 • Бургас
 • Мнения: 82
Димяни,не бъди тъжна,ние сме тук!Аз утре мисля да чистя вече спалнята и ще съм постоянно във форума и като си почивам ще пиша!Знам че не можем да го заменим,но поне ще ти правим компания Hug Hug

# 11
 • Бургас
 • Мнения: 82
Запис  Hug
Аз само да питам за заглавието на темичката, нещо май не ми се вижда цялостно, да не би да е пропусната част от него  Thinking Или аз вече тотално съм изтрещяла от четене и търся дълбок смисъл във всичко  newsm78 ooooh! Tired
Да бе и аз досега се дивях,ама викам да си трая!
Беличка,какво стана на изпита в петък?Утре ли ще се явяваш?

# 12
 • София
 • Мнения: 223
Дими, тези пеленки са с найлонче и с една мека част отгоре - като подлоганче(или както му казвате) за бебе. Струват 5о-60 стотинки броя и се прадават в аптеките. За първата нощ ще ни е комфортно. Знам, че сменят чаршафите, ама... Да дюшеците в ТК са основното нещо, което ме дразнеще - пързаляш се по цели нощи и чаршафът ти на топка.
Утре ще видя как ще се събудя. Мога да дойда, за да се видим. Иначе темата не знам дали ми допада:) Мерси
Приеми искрена подкрепа и разбиране по повод липсващия мъж утре. А да ви кажа май изперквам от самота и добре, че мъжът ми си идва рано и редовно е смен - на бира, за пазар....
Беличка, успех утре. Знаеш ли резултата от предишния изит?

# 13
 • София
 • Мнения: 4 451
Е да вие поне ще сте тук! Hug
Беличка темата се прави в момента мила за това:) Спокич! Flutter

# 14
 • Бургас
 • Мнения: 82
БББббббрееейй,голяма скука тук бе!Къде сте всички,само аз ли си скучая сама тук?

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт