Тя е пециатър, води детската консултация там. Ако имате някакви впечатления от нея споделете.