Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София, център
 • Мнения: 3 448
Момичета, бихте ли могли да ме насочите към конкретен нормативен акт (закон, наредба, правилник), регламентиращ приема в Детските градини?
Имам намерение догодина да запиша дъщеря си в ДГ, но ми се ще да се запозная и с нормативната уредба на нещата. Интересува ме по-конкретно има ли възможност детето да подаде молба за прием преди настъпването на календарната година, в която ще започне да посещава детското заведение.

Съжалявам, ако темата е дискутирана, не можах да открия нищо.

Благодаря предварително.

# 1
 • Sofia
 • Мнения: 2 950
Незнам точен адрес, но мога да ти помогна. Нашата директорка ми каза, че от 2007 година е в сила закон, според който приемът на молби започва от 1 януари. Т.е. ако детето тръгва следващия септември, можеш да подадеш молба в първия работен ден след 1 януари 2008 г.

# 2
 • София, център
 • Мнения: 3 448
Момичета, никой ли не е наясно с нормативната уредба?
Уф, надявах се да прочета нещо актуално, но не знам къде да го потърся.

# 3
# 4
 • София, център
 • Мнения: 3 448
Ellypr, благодаря!

Но защо на инструкцията пише ПРОЕКТ! Значи ли това, че не е в сила?

П.П. Само да добавя, че в моята правно информационна система тази инструкция не съществува.

Последна редакция: ср, 18 юли 2007, 12:26 от Nansen

# 5
 • БГ - София
 • Мнения: 7 823
Вярно е, че пише "проект", но това е инструкцията по която работят от началото на годината. То и си пише в т.11. Най-добре е принтирай и иди с нея в избраното от теб заведение и ги попитай.
В градината която посещават децата ми молби винаги  са се приемали от 2.1. и са важили само за календарната година.

# 6
 • София, център
 • Мнения: 3 448
И в набелязана от мен ДГ важат същите правила, както и при вас, просто ми се искаше да се запозная с документа.

Той пък ме втрещи с ПРОЕКТ!

И понеже "нашата" директорка още не е извадила списъци с приетите деца, а записани, респективно също още няма, се зачудих какви ли са й аргументите!

Явно има и друг, още валиден документ, на който да се позове въпросната. Но не знам кой е той.

# 7
 • БГ - София
 • Мнения: 7 823
Нансен, до преди този документ, доколкото знам, не е имало изобщо никакъв важещ за всички. Всяка градина си е имала правилник и си го е спазвала.

# 8
 • софия
 • Мнения: 7 282
т3. как я проверяват- може би с вкарването на всички деца в единен списък newsm78

# 9
 • Мнения: 4 578
Нансен, до преди този документ, доколкото знам, не е имало изобщо никакъв важещ за всички. Всяка градина си е имала правилник и си го е спазвала.
Това просто НЕ Е вярно.Инструкцията НЕ Е  правилник,а разяснение за начина на прием и т.н. вероятно за тези дето бавно включват  Mr. Green Това разбира се на шега. Има правилник за дейността на детските градини,който определя условията за кандидатстване и всичко свързано с работата им.Този правилник ВИНАГИ  е бил ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  за всички ДЗ,а всяко от тях си изработва собствен правилник за ВЪТРЕШНИЯ  ред,но той не може да бъде в нарушение на законите , регламентиращи дейността на ДЗ .

# 10
 • София, център
 • Мнения: 3 448
Обадих се току що на директорката.
Каза ми, че ни очаква в 1-вия работен ден догодина с молба, документ от личния лекар на детето и ксерокопие от акта за раждане. Това, че живеем в непосредствена близост до градината, ми гарантирало приема при спазване на другите изисквания, според нея.
Спазва горецитираната инструкция, а това че е в проект и давало възможност да довнася разширително тълкуване (това с адресната регистрация, примерно)

Проблемите със списъците за тази година ми обясни с неуредици в общината, без да съм я питала.

През цялото време беше изключително любезна и изчерпателна.

# 11
 • София, център
 • Мнения: 3 448
Didia, би ли написала точното наименование на Правилника?

# 12
 • под дъгата
 • Мнения: 112
вчера ми казаха, че щяло да може да се подават молби за детска градина и по интернет!!
някой знае ли нещо за това? опитах се да проверя в сайта на столична община, но нещо не ми се отваря...

# 13
 • Мнения: 4 578
             ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
             Глава втора. ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
Раздел I. Общи разпоредби
 Чл. 10 (Обн. ДВ бр. 99 от 2003 г.) (1) Държавни детски градини, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са детските градини, в които се обучават, възпитават и отглеждат само деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, приети след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание и при писмено изразено желание на родителите или настойниците до директора на детската градина. (2) Държавните детски градини разполагат с материално-техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от цялата страна.
(3) Държавни училища, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават и възпитават само ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, приети след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание и при писмено изразено желание на родителите/настойниците до директора на училището;
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават и възпитават ученици с девиантно поведение;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които всички изучавани профили и професии задоволяват образователните интереси и потребности на повече от една област в страната;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) българските училища в чужбина;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават лица, лишени от свобода.
(4) Държавни обслужващи звена, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са:
1. обслужващи звена, които осигуряват научно, педагогическо и информационно системата на народната просвета;
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обслужващи звена за управление на международни проекти и програми и за оперативно управление и финансово осигуряване в системата на народната просвета;
3. Националният дворец на децата, националните детски комплекси и центровете за ученически отдих и туризъм, които организират обучение, отдих, спорт и туризъм за деца и ученици;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) По предложение на министъра на образованието и науката държавни училища, които се финансират от държавния бюджет, могат да бъдат и училища в малки планински и гранични селища с население под 1500 жители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) При промяна на финансиращия орган министърът на образованието и науката определя със заповед детските градини, училищата и обслужващите звена, които са държавни или общински, по смисъла на чл. 10, ал. 2 и 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищата по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 и обслужващите звена по чл. 10, ал. 4, т. 4 и 5 могат да се финансират и чрез общинските бюджети.
(Sunglasses (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Държавните обслужващи звена разполагат с материално-техническа база, осигуряваща условия за осъществяване предмета на тяхната дейност.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Държавните детски градини, училища и обслужващи звена ползват имоти, които са публична държавна собственост.
(10) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Държавните детски градини предоставят образователни, психологически, консултативни, диагностични и рехабилитационни услуги за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(11) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищата по ал. 3, т. 1 предоставят образователни, психологически, консултативни, диагностични и рехабилитационни услуги за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

  !!!!!!!!!
 Чл. 11 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) Общински са детските градини, училища и обслужващите звена, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост. В общинските училища могат да се обучават и ученици от други общини.

 Чл. 12 (Обн. ДВ бр. 19 от 2003 г.) (1) Държавните детски градини, училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на регионалния инспекторат по образованието. Становището на регионалния инспекторат по образованието се изготвя след извършена проверка на съответното училище, детска градина или обслужващо звено. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на регионалния инспекторат по образованието, изготвено по реда на ал. 1.
(3) Предложението по ал. 1 и 2 за откриване или преобразуване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване или преобразуване;
2. наименование и адрес;
3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) степен на образование, форми на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено;
5. сведения за броя на децата и учениците, които ще се възпитават и обучават в детската градина, училището или в обслужващото звено, или сведения за възможностите за пренасочването им - при преобразуване;
6. санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция;
7. документ за противопожарна безопасност;
8. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) сведения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на детската градина, училището или на обслужващото звено;
9. писмено становище от съответния регионален център по здравеопазване - за специалните детски градини;
10. акт за собственост;
11. предложение за съхранение на задължителната документация-при преобразуване.
(4) Предложението по ал. 1 и 2 за закриване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) степен на образование, форми на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено;
5. сведения за броя на децата и учениците в детската градина, училището или в обслужващото звено;
6. сведения за допълнително финансово осигуряване при закриването на детската градина, училището или на обслужващото звено;
7. сведения за възможностите за пренасочване на децата и учениците;
8. акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
9. предложение за приемане и съхранение на задължителната документация;
10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) сведение за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени учениците.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2000 г.) Предложенията по ал. 1 и 2 се правят не по-късно от 31 март на съответната календарна година.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Изключения по определения в ал. 5 срок за преобразуване и закриване се допускат само в случаите, когато броят на учениците в паралелките или в групите на обслужващите звена е под нормативно определения минимум. В случаите, когато срокът не е спазен по независещи от вносителя причини, той може да бъде удължен след решение на министъра на образованието и науката, но не по-късно от 31 май.
(7) Министърът на образованието и науката взема решение след експертно становище по предложението в двумесечен срок от момента на постъпването му и издава заповед.
(Sunglasses Заповедта на министъра на образованието и науката по ал. 7 се обнародва в `Държавен вестник`.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Отказът на министъра да издаде заповед за откриване, преобразуване или закриване на държавна детска градина, държавно или общинско училище и обслужващо звено може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


 Чл. 13 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) При закриване на държавна детска градина, на държавно или общинско училище или на обслужващо звено условията и редът за пренасочване на децата и учениците и за съхранение на задължителната документация се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

 Чл. 14 (Обн. ДВ бр. 33 от 2003 г.) (1) Министърът на образованието и науката назначава със заповед експертна комисия за оценяване предложенията за откриване, преобразуване и закриване на държавните детски градини и на държавните и общинските училища и обслужващи звена. (2) Експертната комисия въз основа на критериите по чл. 10 и изискванията по чл. 12 представя на министъра на образованието и науката експертно становище с предложение за:
1. откриване, преобразуване или закриване на държавни детски градини, на държавни и общински училища и обслужващи звена;
2. определяне или промяна в статута на държавните детски градини, училища или обслужващи звена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Експертната комисия по ал. 1 разглежда и предложения от общински съвет, от регионален инспекторат по образованието или от директор за наименование на държавни детски градини и държавни и общински училища и обслужващи звена. Министърът на образованието и науката въз основа на предложението на експертната комисия издава заповед.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Предложението по ал. 3 съдържа: мотиви за необходимостта от преименуване, решение на педагогическия съвет и/или решение на общинския съвет - за общинските училища и обслужващи звена.
!!!!!!!!!!!

 Чл. 15 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) (1) Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет. (2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) За издаване на заповедта за откриване или преобразуване по ал. 1 са необходими и: санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция; документ за противопожарна безопасност; сведения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване дейността на детската градина.
(3) За издаване на заповедта за закриване по ал. 1 са необходими: сведение за броя на децата и за възможностите за тяхното пренасочване и сведение за приемане и съхраняване на задължителната документация.
(4) Заповедите по ал. 1 на кмета на общината се обнародват в `Държавен вестник`.
(5) При закриване на общинска детска градина условията и редът за съхранение на задължителната документация се определят със заповед на кмета на общината.


 Чл. 25 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) (1) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващите звена имат право на: 1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията им;
2. собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб;
3. банкова сметка;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.
(2) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена имат право да:
1. притежават собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпореждат с него;
2. (изм - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) предоставят собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализират поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършват квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;
3. се разпореждат самостоятелно с бюджетните си средства;
4. патентоват и продават продукти от своята дейност;
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;
6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;
7. определят организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
8. издават документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация, ако са им предоставени права за това;
9. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) се сдружават с юридически лица от страната и чужбина и сключват договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушават държавните интереси.
(3) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена носят отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им;
2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;
4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.
Раздел II. Детски градини
 Чл. 26 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) (1) Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас. (2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по ал. 1, които са задължени да ги приемат.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Възпитанието и обучението на децата в детските градини се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления.

!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Чл. 27 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) (1) Детските градини са: 1. целодневни, полудневни, седмични;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) специални - за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Към детски градини по ал. 1 или към училища могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от предучилищна възраст.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски заведения за деца от 10 месеца до постъпване в I клас.


 Чл. 28 (Обн. ДВ бр. 33 от 2003 г.) (1) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 се приемат деца с писмена молба или заявление за постъпване в подготвителна група на родителите или настойниците. Към молбата или заявлението се прилагат копие от акта за раждане и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган. (2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 постъпват деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите или настойниците, когато всички други възможности за обучение и възпитание в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 са изчерпани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 в група се приемат до 2 деца със специални образователни потребности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Групите по ал. 3 се формират с минимален брой деца.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява съгласно държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и държавното образователно изискване за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1, в които са приети деца със специални образователни потребности, както и в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - учител на група, и членове: психолог, учител - специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите или настойниците, както и други специалисти при необходимост.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Екипът по ал. 6 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на детската градина.
(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Децата от подготвителните групи към детските градини по ал. 1 могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване.


 Чл. 29 (Обн. ДВ бр. 99 от 2003 г.) Отменен

 Чл. 30 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) (1) За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси. (2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) От такси могат да се освобождават родителите или настойниците на деца, приети в специални детски градини, ако това е предвидено с нормативен акт.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В държавните и общинските детски градини могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата.


 Чл. 31 (Обн. ДВ бр. 68 от 1999 г.) Броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определя с наредба на министъра на образованието и науката.


И ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА  ПРОСВЕТА   Peace  bouquet

Последна редакция: нд, 29 юли 2007, 21:25 от Didia

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт