Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
Здравейте, отскоро съм във форума и виждам че коментирате по най-различни проблеми и което е много хубаво че взаимно си помагате със съвети , който с каквото може. Имам си и аз един проблем състоящ се в промяна предназначение на земеделска земя, в която има построена незаконна постройка. Сега децата ми искат да я пристроят за обор и да отглеждат животни. Знае ли някой по-бърз и по-безболезнен начин/ става въпрос с по-малко средства / да си узаконя тази постройка .Моля ви за съвет. newsm45

# 1
  • София
  • Мнения: 647

Пишеш заявление пред кмета на района и чрез него го адресираш до кмета на общината.В това заявление искаш да допуснат изработване на ПУП-ПРЗ за имота ти.Районния архитект го предлага за разглеждане на ЕСУТ към общината, и при положително становище получаваш допускане за изработване от кмета на общината и предписания на гл. архитект.Наемаш си архитект градоустроител и той заедно с екип от специалисти ти изработва искания план.Съгласува го с местните ВиК, електроразпределение, ХЕИ, РИОСВ, Геозащита, Басейнова дирекция, военни, линейно-кабелно стопанство, БТК и други каквито ги измислят.Представя го на ЕСУТ и ако го удобрят се обявява на заинтересованите страни, съседи, и др.Ако има възражения те се разглеждат от ЕСУТ, удовлетворяват се тези от тях които се счетат за основателни и след това плана се се обявява за влязъл в сила с заповед на кмета.В зависимост от обхвата и населеното място, както и рестриктивни решения на органите на местната власт процедурата може да бъде усложнена.После влезлия в сила ПУП-ПРЗ използваш за да минеш процедурата по промяна на предназначение, и след това попълваш кадастъра с новия УПИ. Получаваш си виза за проектиране и т.н.Някъде може да те накарат да правиш изменение на ОУП на селището.
Четири стъпки за промяна на статута на земеделска земя
Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен устройствен план.
Включването на земеделски имот в тези планове става след процедура по промяна на градоустройството. Промяната на предназначението на използване на земята е в правомощията на съответната Комисия към областната дирекция за земеделие и гори, където се намира имота, когато земята е с площ до 50 дка, а при по-голяма площ - въпросът се решава от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.
1. Процедурата започва с молба до кмета на общината, където се намира имотът. Към нея трябва да са приложени документи за собственост върху земята или за учредено вещно право за строеж в полза на инвеститора. Когато по документи за собственост земеделската земя се води на едно лице, наследниците му трябва да представят удостоверение за наследници, издадено през последните 6 месеца. В случай на съсобственост, заявлението трябва да е подадено от всички носители на правото. С молбата се иска разрешение за изработването от лицензирано лице на подробен градоустройствен план (ПУП), който е съобразен с намеренията за строителство върху имота - какъв обект, с какво предназначение ще се изгради върху него.
2.В обяснителна записка към молбата се посочват: наименованието на обекта, данни за предвижданата дейност, местоположение на обекта (местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област), отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти, размерът и границите на обектите, които ще се строят.
Планът задължително се съгласува със съответните експлоатационни дружества, което гарантира възможността да се осигури инфраструктура в имота - електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. За изграждането на крайпътни обекти в ПУП трябва да е отразено и какви ще са комуникационно-транспортните връзки.
3. Освен ПУП, за процедурата по преотреждането на терена за строителство ще са необходими още:
- скица на имота и ситуационен план, на който да е отразено
местоположението на имота на Картата за възстановената собственост.
- становище от РИОСВ (Регионална инспекция по околната среда и
водите). В определени случаи се иска и доклад за въздействието върху околната среда на исканата промяна в предназначението на земята.
- документ за категоризация на земеделската земя - издава се от
областната дирекция "Земеделие и гори";

Аз се интересувам също от този въпрос , но не ми е на дневен ред сега .Това ти го копирах от друг форум и не ти гарантирам , че е 100% вярно

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт