ето че вече сме във втора тема  Hugтова са интересни линкове, давани в първа тема:
тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, туктуктуктуктуктуктук,  и тук

това тук са нашите албуми: Уна, рачето, schneee, олинце, деспина

а това е старата ни тема: цък