Знаете ли, дали мога да пусна изследванията на детето за ясла в лаборатория в друг град от този на местоживеене? Искаме да ходим на почивка и така малко ми се объркват сроковете за пускане и излизане на резултатите, а живеем в София?
Искам да питам и друго - ако си пусна изследванията на всичко наведнъж в края на месеца, дали ще мога да предам резултатите на 03.09., когато тръгваме на ясла?