Някое момиче да си е проследявало бременността при него - в Полимед?