Мои близки ще водят детенце в калуга за операция, моля ако някой има инфо-t_katsova@abv.bg. спешно е