Питам за МБАЛ "Св. Иван Рилски - 2003" или т.нар. "Болница на Лефтеров".
Под информация да се разбира - време на откриване, евентуално лекари които ще работят в него и тн. ?

Моето раждане няма да е скоро, но искам да се осведомя предварително, още повече, че не желая да раждам в отделението на общинската болница, след всички ужаси на които съм се наслушала (и нагледала).