Мами, дали някоя от вас не е ползвала вече услугите на детски център "Малечка" в блок близо до Борисовата градина? Какви са вашите впечатления?